Hoppa till innehåll

Nyheter

Installatörsföretagens nyheter inom olika kategorier kan även filtreras på år.

Att mäta är att veta

15 februari 2019

Medlemskap Varje år frågar vi på Installatörsföretagen dig som medlem vad du tycker om vår verksamhet och medlemskapet. Vi gör det för att kunna utveckla vår verksamhet, leverera medlemsnytta och bygga ett starkt varumärke. H...

Entreprenadindex för januari 2019

13 februari 2019

Entreprenadjuridik Entreprenadindex är ett opartiskt och objektivt verktyg för att mäta kostnadsutvecklingen för installationer. Uppgifterna kommer från SCB och vi levererar Entreprenadindex kostnadsfritt till dig som medlem senast den 15:e månaden efter. ...

Arbeta förebyggande mot arbetsplatsolyckor

11 februari 2019

Arbetsmiljö Det har varit en mörk start på året. Nio personer har mist sitt liv i arbetsrelaterade olyckor i Sverige, varav en var elektriker. Tillsammans måste vi arbeta proaktivt och se till att det som inte får hända ändå sker. H&aum...

Brexit kan påverka dig

11 februari 2019

Företagarfrågor Brexit, Storbritanniens utträde ur EU, planeras att genomföras den 30 mars 2019. Inför utträdet är det viktigt att du och ditt företag känner till vad som kan komma att förändras och hur det kan komma att påverka verks...

Årets lönerevision startar nu

06 februari 2019

Tjänstemannaavtalet Löneavtalen som Installatörsföretagen har med såväl Ledarna som Sveriges Ingenjörer är så kallade processavtal. De bygger på att lönen revideras årligen efter samtal mellan medarbetaren och chefen. Om man inte ...

Missa inte galan Årets bygge 2019

05 februari 2019

Branschfrågor Årets Bygge är ett prestigefyllt pris som ges till ett byggprojekt i Sverige. Litet som stort. Det kan vara såväl husbyggnads- som anläggningsprojekt, nybyggnad, ombyggnad eller renovering. Välkommen till galan den 26 mars i Stockholm.

När snö utgör hinder i arbetet

04 februari 2019

Arbetsgivarfrågor Den senaste tiden har det kommit stora mängder snö i hela landet. Då kan det bland annat bli problem att ta sig till jobbet. Behöver du som arbetsgivare betala ut lön för arbetstagare som inte kan ta sig till arbetsplatsen? Vad kan du kr&...

Använd rätt termer för vattenfelsbrytare

29 januari 2019

Branschfrågor Produkter rörande vattenfelsutrustning har ökat på den svenska marknaden de senaste åren. Dock har det uppstått begreppsförvirring kring vad som egentligen menas med vattenfelsbrytare, läckagebrytare, vattenbrytare och vattenlarm. ...

Har du koll på nya lamplagen?

28 januari 2019

Elsäkerhet Den 1 april träder de nya reglerna för installation av det vi i dagligt tal kallar för lamputtag i kraft. Då får inga gamla lamputtag för kronkoppling eller jordade uttag sättas på marknaden eller installeras. Gamla lamputtag ...
Du är på sidan 1 av 25 Nästa sida