Hoppa till innehåll

Nyheter

Installatörsföretagens nyheter inom olika kategorier kan även filtreras på år.

Nya extra pensionsavsättningar ska hanteras via Fora

16 januari 2018

Arbetsgivarfrågor, Arbetsrätt

Fora kommer att debitera företagen, men tekniken fungerar först från 2019. Första faktureringen av de nya extra pensionsavsättningarna (som är kompletterande premier till ASL) blir i början av 2019. Vissa premier kommer därför betalas in i efterskott. Fora utvecklar just nu administrationen. Facken är helt införstådda med situationen.

Okunskap skäl till DO-kampanj

16 januari 2018

Arbetsgivarfrågor, Branschfrågor, Driva företag

Förra veckan aviserade DO att de inleder en informationskampanj riktad mot arbetsgivare. Skälet till kampanjen är att DO har undersökt om arbetsgivarna vet vad de, enligt Diskrimineringslagen som ju ändrades för ett år sedan, är skyldiga att göra. DO upptäckt att endast var fjärde arbetsgivare svarar att lagändringen har lett till ett förändrat eller utvecklat arbetssätt.

Förtydligande IS-avtalet

15 januari 2018

Arbetsgivarfrågor, Arbetsrätt, Avtal

Enligt uppgörelsen om Installationsavtalet 2017 – 2020, förhandlingsprotokoll 2017 -04- 26  ska alla ersättningar och löner revideras per den 1 maj respektive år. I det tryckta avtalet har det blivit ofullständigt eller felaktigt (vid brytpunktstillägget) avseende tidpunkten för förändringen.

Avsättning för arbetstidsförkortning

12 januari 2018

Arbetsgivarfrågor, Arbetsrätt

Det är dags att gå ut med information om storleken på de avsättningar som gjorts för arbetstidsförkortning till de arbetstagare som går på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. Före januari månads utgång ska ni lämna informationen till era anställda.

Rapportera medlemsuppgifterna i tid

11 januari 2018

Medlemsförmåner

Webbtjänsten för inlämning av medlemsuppgifter öppnar snart. Det är då viktigt att ni lämnar in era medlemsuppgifter i tid för att inte riskera att få felaktiga och förhöjda medlemsavgifter.

Vår förening är född!

01 januari 2018

Medlemsförmåner, Om Installatörsföretagen

Föreningen Installatörsföretagen är nu formellt bildad. Vi har tagit detta beslut tillsammans med er – våra medlemmar. Tack vare samgåendet är vi redan större och har fått en starkare röst för påverkan och genomslag. Ett plus ett har blivit tre.

Nya reseregler i Installationsavtalet

19 december 2017

Arbetsmarknadsinfo, Avtal

Från 1 januari 2018 tillförs Installationsavtalet en del nya reseregler. Huvudprinciperna i de tidigare reglerna finns dock kvar, det vill säga om annat ej överenskommits så ersätts en tänkt resa från företaget/filialen till arbetsplatsen.

Nya regler för trycksatta anordningar

19 december 2017

Arbetsmiljö, Arbetsrätt

Från och med 1 december träder Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter "Användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3" i kraft. Exempel på trycksatta anordningar är pannor, kylmaskiner, kokgrytor och gasflaskor.

Samgåendet ska ge resultat

18 december 2017

Om Installatörsföretagen, Medlemsförmåner

Installatörsföretagens vd Ola Månsson skriver i en krönika, om föreningssamgåendet och om att vi snart har en ny förening på plats. Han uttrycker att det är viktigt att vi visar våra medlemmar att samgåendet ger resultat, att vi prioriterar rätt saker, har en röd tråd i allt vi gör och att vi involverar vår förbundsstyrelse i arbetet.

Så blir konjunkturen 2018

18 december 2017

Driva företag, Rapporter

Den 13 oktober släppte Installatörsföretagen sin konjunkturrapport. Sedan dess har vi kunnat läsa om sjunkande bostadspriser och begynnande avmattning i ekonomin. Reijo Mustonen, branschekonom på Installatörsföretagen lämnar dock lugnande besked.

–Jag ser inte någon fara. Det vi ska komma ihåg är att branschen har haft en exceptionell tillväxt de senaste åren. Vi tror det kommer att finnas lika mycket jobb nästa år som i år.

Du är på sidan 1 av 8 Nästa sida