Hoppa till innehåll

Nyheter

Installatörsföretagens nyheter inom olika kategorier kan även filtreras på år.

Svårt att rekrytera till installationsbranschen

16 mars 2018

Rapporter

Den 14 mars publicerades Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Det visar på ett stort behov av arbetskraft i Installationssektorn.
–Branschen skulle kunna anställa 10 000 medarbetare här och nu. Men vi har också en bostadsbrist och ett behov av att renovera 800 000 lägenheter. 6 av 10 företag som inte lyckades rekrytera på grund av kompetensbristen tvingades tacka nej till jobb, förklarar Amanda Rafter Ekenman utbildningsexpert på Installatörsföretagen.

800 000 lägenheter behöver renoveras

15 mars 2018

Rapporter

I den nya rapporten Renoveringskompetens rapporterar bostadsbolagen att det finns 800 000 lägenheter i Sverige som behöver renoveras. En stor del av dessa ligger inom de så kallade miljonprogrammen där läget är akut för hela 300 000 lägenheter. Den låga renoveringstakten beror både på kompetensbrist och att varken beställare eller utförare ser lönsamhet i att renovera.

Feriearbetare inom VVS

13 mars 2018

Arbetsrätt

Oavsett om det är vid sommarlov, vinterlov eller vid annan ferie, så uppstår ofta frågor kring anställning av feriearbetare och vilka rekommendationer som finns kring hanteringen av dessa. Här finns svaren beskrivet på ett överskådligt sätt.

Feriearbetare inom elinstallation

13 mars 2018

Arbetsrätt

Vi rekommenderar våra medlemsföretag att anställa feriearbetare om möjligheten finns. Kompetensbristen är i branschen är inte övergående, utan fler behöver få en väg in i våra installationsyrken. Du som arbetsgivare kan dessutom se ferieanställningen som en förlängd arbetsintervju för att se om en elev på gymnasiet kommer passa på ditt företag efter studenten.

Lönerevision Installationsavtalet

13 mars 2018

Avtal

Från och med 1 maj ska dina anställda som omfattas Installationsavtalet få nya löner. För att stödja i arbetet med lönerevisionen erbjuder vi några verktyg. Dels ett cirkulär som sammanfattar löneavtalet, men också en mall för att kalla till lönerevision samt en annan mall för förhandlingsprotokoll.

Lönerevision Teknikinstallationsavtalet

13 mars 2018

Avtal

VVS Företagen och Byggnads tecknade förra året ett avtal på 36 månader att gälla under perioden 1 maj 2017 - 30 april 2020. Du kan läsa vilka ekonomiska justeringar avtalet innebär från och med den löneperioden som börjar den 1 maj 2018 eller närmast därefter i bifogat dokument.

Kompletterande information inför lönerevisionen per den 1 maj 2018

13 mars 2018

Avtal

I vårt avtalstryck av Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 2017-2020 saknas tyvärr två tabeller som berör den lönerevision som ska ske per den 1 maj 2018. Teknikinstallationsavtalets lönebilaga måste därför kompletteras med två tabeller som reglerar hur mycket den utgående lön för anställda under utbildning och företagslärlingar samt övriga icke fullbetalda arbetare, som har fast tidlön, ska höjas med.

Lönerevision med Unionen

13 mars 2018

Aktuellt, Avtal

De tjänstemän som tillhör Unionens avtalsområde ska erhålla ny lön från och med den 1 maj 2017, 1 maj 2018 samt 1 maj 2019. Lönerevisionen ska innehålla en fördelning av lönepotten samt att en löneöversyn ska genomföras. Installatörsföretagen har två löneavtal med Unionen. Dels ett traditionellt löneavtal, dels ett om lokal lönebildning på företagsnivå. För att det senare ska vara gällande krävs det att lokala parterna kommer överens om det.

Kurs i Installationsavtalet på EUU

13 mars 2018

Arbetsrätt

Elbranschens Utvecklings och Utbildningscenter finns i Nyköping sedan 1990. EUU är helägt av Installatörsföretagen och erbjuder kurser med hög kvalitet till för branschen realistiska priser. Nu erbjuds även kurser i Installationsavtalet på EUU.

EUU erbjuder kurser om TIA

13 mars 2018

Aktuellt, Arbetsrätt

Elbranschens Utvecklings och Utbildningscenter finns i Nyköping sedan 1990. EUU är helägt av Installatörsföretagen och erbjuder kurser med hög kvalitet till för branschen realistiska priser. I syfte att samla Installatörsföretagens samtliga kursutbildningar i en och samma professionella miljö anordnas även utbildningar i Teknikinstallationsavtalet för VVS-företag på EUU.

Arbetsmiljöverket inspekterar asbest

13 mars 2018

Aktuellt, Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket kommer under 2018 inspektera olika byggarbetsplatser och man kommer att titta på några olika riskområden. Under mars påbörjas ett inspektionsprojekt med inriktning mot asbest- och kvartsdamm, där 1850 byggarbetsplatser med mellan 6 och 50 anställda att besökas

Kompetensbristen skapar akut läge

06 mars 2018

Seminarie, Utbildning och karriär

Vilken kompetens krävs för att klara renoveringsbehovet? Vilka energi- och sociala hållbarhetsmöjligheter för renoveringarna med sig? Kan renoveringarna lyfta hela stadsdelar? Välkommen till Installatörsföretagens och Sveriges Byggindustriers frukostseminarium den 15 mars.

Rabatt på Audi och VW

27 februari 2018

Medlemsförmåner

Volkswagen Caddy är en av Sveriges mest populära servicebilar och Audi ligger högt i attraktivitet på tjänstebilssidan. IN-rabatt kan nu erbjuda rabatter på 10-16% på de aktuella bilmärkena.

Du är på sidan 1 av 11 Nästa sida