Hoppa till innehåll

Nyheter

Installatörsföretagens nyheter inom olika kategorier kan även filtreras på år.

Mer än lön för mödan

25 september 2018

Kollektivavtal Det är lätt att glömma bort att du som arbetsgivare tecknar värdefulla försäkringsskydd för dina anställda. Tänk på att informera dina anställda om de förmåner du också betalar för deras arbete, förutom lönen, de kollektivavtalade försäkringarna och tjänstepensionen.

Skapa arbetstillfällen genom prao

25 september 2018

Utbildning och karriär Prao är ett unikt tillfälle för er företagare att ta in en elev och låta denne testa på arbetslivet. Vid halvårsskiftet återinfördes även obligatoriskt anordnande av praoplatser för huvudmän, vilka nu ansvarar för att alla elever i åk 8 och 9 får en praktikplats. Vi up...

Ändringar i sjuklönelagen

25 september 2018

Arbetsgivarfrågor När sjuklönelagen nu ändras kommer karensavdrag att ersätta karensdags-avdraget på de avtalsområden där parterna inte har en överenskommelse. Ändringen kommer inte att påverka de avtal där parterna redan har kommit överens om hur karens ska hanteras.

Ola Månsson om #metoo

24 september 2018

Jämställdhet och mångfald Ola Månsson, vd för Installatörsöfretagen, intervjuades av branschföreningen Byggcheferna om upplyst, #metoo och #sistaspikenikistan. "Det blir roligare och bättre om det är mångfald på arbetsplatserna", säger han till Byggcheferna.

Uppdaterade standarder för fastighetsnät

24 september 2018

Installationsteknik Nyligen publicerades en serie av standarder som behandlar dimensionering, planering och konstruktion av generella kabelnät för informationsöverföring. Där bland andra Installatörsföretagen har varit delaktiga i framtagandet.

Sverige värdland för toppmöte

21 september 2018

Branschfrågor Ett 100-tal personer från runt 17 länder träffades på Clarion Hotel Sign i Stockholm den 20-21 september, för att belysa digitaliseringens påverkan i installationsbranschen genom Installers’ Summit.

Unga ambassadörer ska locka fler till branschen

19 september 2018

Utbildning och karriär ​Branschen suktar efter kompetenta medarbetare. Här och nu skulle 10 000 personer kunna anställas, men företagen får inte tag i utbildad personal. Kompetensbristen är en av våra medlemsföretags största utmaningar och vi jobbar på flera fronter för att bran...

Halogenlampornas tid är snart förbi

18 september 2018

Branschfrågor Nu är det inte längre tillåtet att sätta vissa 230 Volts halogenlampor på marknaden inom EU/EES. Viktigt att nämna är att det inte är av elsäkerhetsmässiga skäl. Ljuskällor i befintliga armaturer behöver heller inte bytas ut om de inte uppvisar elsäkerhetsmässiga brist...

Risk för dyra felavhjälpanden

17 september 2018

Entreprenadjuridik Högsta domstolen slår nu fast att en entreprenör som är ansvarig för avhjälpande av fel i en entreprenad, även ansvarar för åtkomst- och återställandearbeten. Entreprenören riskerar därmed att behöva stå för omfattande kostnader och behovet av att göra egenkontroller s...

Entreprenadindex september

15 september 2018

Entreprenad Entreprenadindex är ett opartiskt och objektivt verktyg för att mäta kostnadsutvecklingen för installationer. Vi får uppgifterna från SCB och levererar Entreprenadindex kostnadsfritt till våra medlemmar.

Vi inleder samarbete med Försvarsmakten

11 september 2018

Utbildning och karriär Vi måste säkerställa personal- och kompetens­försörjningen även i framtiden. Därför har vi inlett ett samarbete med Försvarsmakten. I förra veckan undertecknade vi en gemensam avsiktsförklaring kring just kompetensförsörjning. Samarbetet syftar bland annat till att und...

Rättigheter efter pensionsåldern

10 september 2018

Arbetsgivarfrågor När en arbetstagare har fyllt 67 år går denne formellt sett i ålderspension. Som arbetstagare har du idag rätt att vara kvar på jobbet till 67 års ålder enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Kommer du överens med din arbetsgivare kan du dock jobba längre än så.

Dags att byta till nya ID06-kort

07 september 2018

Branschfrågor För att säkerställa en sund konkurrens i byggbranschen har säkerhetsnivån på ID06-korten höjts, så att identiteten hos arbetsgivare och medarbetare säkerställs. Du behöver därför teckna nya ID06-avtal och införa de nya säkrare korten.
Du är på sidan 1 av 20 Nästa sida