Hoppa till innehåll

Nyheter

Installatörsföretagens nyheter inom olika kategorier kan även filtreras på år.

Vi finns här för dig hela sommaren

10 juli 2018

Aktuellt Några av er har redan gått på semester, för många är det snart dags och för vissa får den vänta ett tag till. Här hittar du kontaktvägarna till oss i sommar.

5 tips till dig som jobbar i sommar

10 juli 2018

Aktuellt I våras kändes det inte så viktigt med lång sommarsemester... eller tog du tidig ledighet, sparar dagarna till senare eller är ny på jobbet? Oavsett anledning, misströsta inte. Det finns flera enkla vägar till att få semesterfeeling trots att du ska jobba i sommar, vi ...

Mall för rehabiliteringsplan

09 juli 2018

Arbetsgivarfrågor Som Installatörsföretagen tidigare berättat om infördes den 1 juli skyldighet för arbetsgivare att ta fram en ”plan för återgång i arbete” (rehabiliteringsplan) om en medarbetare förväntas vara frånvarande från arbetet på grund av sjukdom en längre tid.

Vi kommer till dig, se till att träffa oss!

09 juli 2018

Aktuellt Som medlem i Installatörsföretagen har du tillgång till en mängd nyttor för dig och ditt företag att använda er av varje dag. Du har en hel organisation i ryggen som kan hjälpa dig med allt ifrån mallar till rådgivning i knepiga entreprenadjuridiska frågor. Under oktob...

Hårt arbete sköt fram våra positioner

08 juli 2018

Om Installatörsföretagen Trots ett rekordtjockt program under Almedalsveckan lyckades Installatörsföretagen att skjuta fram positionerna ytterligare i påverkansarbetet under årets upplaga. Efter fyra dagars hårt arbete stod det klart att motsvarande insatser istället hade tagit flera månader a...

Omgjord lag för företagshemligheter

02 juli 2018

Arbetsgivarfrågor Lagen kring att skydda företagshemligheter har gjorts om och de nya reglerna trädde i kraft igår, den 1 juli 2018. Lagen innebär att ett EU-direktiv genomförs i svensk rätt och de flesta av ändringarna i lagen beror på sådant som direkt följer direktivet.

Ny avtalsmall för elinstallatörstjänster lanseras

27 juni 2018

Branschfrågor I och med den nya elsäkerhetslagstiftningen har ett behov uppstått av att kunna erbjuda tjänsten att erhålla en elinstallatör för regelefterlevnad till företag som själva inte har tillgång till någon sådan. Det är en ny marknad som öppnat sig för medlemsföretag och int...

Nya lagar som berör dig

26 juni 2018

Företagarfrågor Under sommaren träder flera nya lagar och regler i kraft. Här har vi samlat de som rör dig i installationsbranschen. Allt från nya lagar kring rehabiliteringsplaner till ändrade byggregler.

Rehabiliteringsplan efter 30 dagars sjukskrivning

26 juni 2018

Arbetsgivarfrågor Det införs en lagreglerad skyldighet för arbetsgivaren att planera insatser som underlättar den anställdes återgång till arbetet från den 1 juli 2018 . Det innebär att en plan för återgång i arbete ska upprättas när den anställde varit sjukskriven i 30 ...

Vad är ett behandlingsregister?

26 juni 2018

GDPR Dataskyddsförordningen, GDPR, ställer krav på företag som är personuppgiftsansvariga att föra ett register eller en förteckning över behandlingar av personuppgifter, ett så kallat behandlingsregister. Dessa register ska upprättas skriftligen och hållas uppdaterade.
Du är på sidan 1 av 17 Nästa sida