Hoppa till innehåll

Nyheter

Installatörsföretagens nyheter inom olika kategorier kan även filtreras på år.

Ändrade sjuklönenivåer i tjm-avtalet

25 maj 2018

Tjänstemannaavtalet Ändrade nivåer i tjänstemannaavtalet avseende sjuklön från och med 15:de kalenderdagen. Vid arbetstagares frånvaro från arbetet på grund av sjukdom betalar normalt arbetsgivaren ut sjuklön under de första fjorton dagarna. Från och med dag femton utger istället Försäkri...

Är du redo för GDPR?

25 maj 2018

GDPR Idag, den 25 maj 2018, träder Dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Vi har därför samlat en massa information om GDPR, så att du som medlem ska kunna ta del av informationen på ett så smidigt sätt som möjligt.

Krafttag för en jämställd elteknikbransch

24 maj 2018

Jämställdhet och mångfald Genom att satsa på dialog, utbildning och ökad kunskap kring jämställdhetsfrågor ska bättre balans skapas i elteknikbranschen. Under namnet Upplyst går vi, Installatörsföretagen och Elektrikerna, för första gången samman i en gemensam satsning på skolor och arbetsplats...

Lönerevision 2018

24 maj 2018

Installationsavtalet Målsättningen är att förhandlingar om de nya lönerna sker inom företaget, men om det inte går är det nu sista chansen att påkalla central förhandling. Enligt förhandlingsordningen i Installationsavtalets lönebilaga måste detta ske senast den 18 juni i år.

Förebygg olyckor genom introduktion

23 maj 2018

Arbetsmiljö Unga förekommer oftare i statistiken över arbetsplatsolyckor i byggbranschen. Vi tror att detta kan förebyggas genom en grundligare introduktion ute på arbetsplatsen, då unga medarbetare inte alltid har samma yrkesvana som en erfaren medarbetare.

Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd

22 maj 2018

Jämställdhet och mångfald Installatörsföretagen arbetar aktivt med etiska förhållningssätt, varför vi bland annat sitter med i Samhällsbyggnadssektors Etiska Råd. Rådet ska vara en samlingsplats och ett kraftcentrum för hela branschens arbete med etik, samt leda till sund konkurrens och l...

Vad är en personuppgiftsincident?

22 maj 2018

GDPR En personuppgiftsincident är en säkerhetshändelse som har påverkat sekretessen, integriteten eller tillgängligheten till personuppgifter. En personuppgiftsincident har inträffat om personuppgifter har förstörts, oavsiktligt eller olagligt, om uppgifter gått förlorade e...

Riksdagen undersöker effekten av personalliggare

21 maj 2018

Branschfrågor Era synpunkter är viktiga för oss. Riksdagen genomför nu en undersökning av effekten av lagstiftningen avseende personalliggare i byggbranschen. Vi efterlyser därför era åsikter och erfarenheter i dessa frågor, så att vi på bästa sätt kan driva dessa.

Resumé från stämmoprogrammet

18 maj 2018

Medlemskap Efter föreningsstämman fortsatte dagen med panelsamtal och föreläsningar kring kompetensutmaningen och bygget av nya Slussen. Här följer en kort sammanfattning om vad som sades under dessa programpunkter.

Första stämman i nya föreningen är nu genomförd

18 maj 2018

Medlemskap Den 17 maj 2018 samlades runt hundra personer på Hilton Slussen i Stockholm för att medverka vid Föreningen Installatörsföretagens stämma och program. Dagen inleddes med att Anders Mattsson, styrelseordförande i Installatörsföretagen, hälsade alla välkomna till d...

Bluffakturor – Tips för att undvika att bli drabbad

16 maj 2018

Driva företag Det finns oseriösa bolag som har som affärsidé att genom vilseledande metoder till exempel lura in företag i avtal. Dessa bolag tycks vara särskilt aktiva under semestertider då företag har vikarier och det överlag är mycket att göra innan semestern.

Hantering av användarkonton

15 maj 2018

Medlemskap På Installatörsföretagen arbetar vi med att harmoniera våra system och processer med den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Vi ser bland annat över lagring av webbanvändarkonton.

DO-anmält företag

15 maj 2018

Arbetsgivarfrågor Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet för en arbetsgivare att utsätta en arbetstagare för repressalier, till exempel till följd av en DO-anmälan. Detta har nu ändå skett i ett företag som härrör i Katrineholm och ärendet tas nu vidare till AD.
Du är på sidan 1 av 14 Nästa sida