Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

52 träffar

 1. IN ledningssystem för hela installationsbranschen

  Nyhet

  Med IN Ledningssystem kan du enkelt bygga upp ett ledningssystem direkt på webben för ditt eget företag. IN Ledningssystem är gjort för att möta kraven på ledningssystem som finns i ISO-standarderna för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Dessutom har vi nu inarbetat vad som krävs för anläggarfirma brandlarm och inbrottslarm.

 2. Nya europeiska riktlinjer om kamerabevakning

  Nyhet

  På Datainspektionens webbplats finns nu nya riktlinjer om kamerabevakning och ansiktsigenkänning som tagits fram av den Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB.

 3. SEK handbok 459 - nyutgiven installationsstandard för fastighetsnät på svenska

  Nyhet

  Den nya handboken, "SEK handbok 459” kommer ut i dagarna och bygger på de nya installationsstandarderna för fastighetsnät i SS-EN 50174-serien som gavs ut för cirka ett år sedan.

 4. Teknikinstallationsavtalet

  Webbsida

  Teknikinstallationsavtalet gäller inom kyl-, VVS- och värmepumpsbranschen och tecknas med den fackliga motparten Svenska Byggnadsarbetarförbundet (Byggnads). Avtalet tecknades tidigare av VVS Företagen, numera Installatörsföretagen.

 5. Remissvar på nytt regelverk för ”Brandskydd i Lager SBF126:6”

  Nyhet

  Installatörsföretagen har besvarat remissen på SBF 126:6 som handlar om brandskydd i lager. Vi har gjort små korrigeringar och godkänt förslaget till nytt regelverk med kommentarer.

 6. Vissa myndigheter ska få kamerabevaka utan tillstånd

  Nyhet

  Sedan nya kamerabevakningslagen trädde ikraft första augusti förra året har det varit krav på att myndigheter ska ha tillstånd från datainspektionen för att bedriva kamerabevakning. Nu har det kommit en lättnad för vissa myndigheter.

 7. IN Ledningssystem är nu lanserat

  Nyhet

  IN Ledningssystem är ett intuitivt hjälpmedel för företag aktiva inom branschen för tekniska installationer som vill utveckla den egna verksamheten inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Ett hjälpmedel för företag som kort och gott vill ha ordning och reda inom organisationen, hjälpa medarbetarna och öka lönsamheten.

 8. Effekter av rapporten” dubbelt upp”

  Nyhet

  Sedan rapporten ”Dubbelt upp” presenterades i höstas har intresset varit mycket stort. Rapporten har presenterats vid flera medlemsträffar och såväl för styrelse som arbetsgrupper samt för våra kollektivavtalsparter. Dessutom har fler medlemsföretag nyttjat den i sin verksamhetsplanering inför kommande år. Så vad händer nu?

 9. Nytt certifieringsorgan för säkerhetscertifiering

  Nyhet

  I november öppnade certifieringsorganet Svensk Certifiering Norden AB upp sin verksamhet även för säkerhetsområdet. De kommer att erbjuda både produkt-, person- och förtagcertifiering – det vill säga behörig ingenjör och anläggarfirma inom brand-, inbrottslarm samt passagesystem, kamerabevakning, och talat utrymningslarm med mera.

 10. Konjunkturrapport hösten -19

  Nyhet

  Svensk ekonomi befinner sig fortfarande i en högkonjunktur, men det är tydligt att vi är på väg in i en avmattningsfas. Området för tele, data och säkerhet förväntas dock öka med 1 % i år och svagt minska med 2% under nästa år. Det är dock bättre än för branschen som helhet.

Du är på sidan 1 av 6 Nästa sida