Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

40 träffar

 1. Fem nya larm- och säkerhetstekniker tack vare företagslärling

  Nyhet

  I början av februari i år startades den första företagslärlingsutbildningen för larm- och säkerhetstekniker. Fem personer, alla med utbildnings- och yrkesbakgrund inom andra branscher, samlades då för sin första kursvecka hos INSU Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter (fd EUU och IUC).

 2. Ledningssystem för tele- och säkerhetsföretag

  Nyhet

  EIO:s ledningssystem som tidigare hette EIO Q, håller på att uppdateras till ett mer heltäckande system. I och med uppdateringen kommer tele- och säkerhetsprojekt, samt de krav som dessa system ställer på företaget, att involveras på ett mer effektivt sätt.

 3. Kamerabevakning i kollektivtrafiken

  Nyhet

  Den 29 februari presenterade regeringens särskilde utredare Johan Sjöö sitt slutbetänkande om kamerabevakning i kollektivtrafiken för justitieminister Morgan Johansson. Utredningen trycker på behovet att underlätta för ökad kameraövervakning i bussar, tåg samt på flygplatser och busshållplatser. 

 4. Konjunkturen med fokus på tele, data och säkerhet

  Nyhet

  Den 10 oktober släpptes den senaste Konjukturrapporten från Installatörsföretagen. Den visar på en fortsatt stabil uppgång för tele, data och säkerhetsområdet med +3% i år och +2% nästa år. För totala elinstallationsområdet beräknas den samlade volymen uppgå till 44,4 miljarder kronor under första halvåret av 2018.

 5. Uppdaterade hjälpmedel för säkerhetsprojekt

  Nyhet

  Nya regler för brandlarm SBF110:8 och utrymningslarm SBF502:1 samt nu senast en ny kameralag gör att det är många nya regler att ta hänsyn till för dig som är verksam inom säkerhetsområdet.

 6. Säkerhet/larm

  Webbsida

  Med säkerhet inom elteknikbranschen menar man så kallad elteknisk säkerhet, som innefattar brandlarm, inbrottslarm, passagesysten, CCTV (kameraövervakning) och drift- och larmöverföring samt liknande säkerhetssystem.

 7. Kamerabevakningslagen klubbades igenom av Riksdagen

  Nyhet

  Riksdagen röstade ja till regeringens förslag om en ny kamerabevakningslag, men uppmuntrar även regeringen att ta bort tillståndsplikten för Polismyndighetens och andra brottsbekämpande myndigheters kamerabevakning.

 8. Krönika: Är branschen redo för IoT?

  Nyhet

  IoT, eller ”sakernas internet” handlar om att förse det mesta vi använder till vardags med sensorer som i sin tur är uppkopplade mot molntjänster. Våra maskiner, bilar, , hushållsapparater, sjukvårdshjälpmedel, kläder, belysning, larm och klimat, ja till och med energianvändning kan alltså via sensorer kopplas samman och kommunicera med varandra i en rad tjänster och funktioner. Allt för att öka effektiviteten, tryggheten och överblickbarheten.

 9. Större ökning för tele och säkerhetsområdet

  Nyhet

  28 procent av den totala marknaden för elteknik utgörs av tele, data och säkerhetsområdet som 2017 omsatte cirka 24 miljarder. Framåt har dessa teknikområden en förväntad ökning de närmaste åren med 4 procent under 2018 och 2 procent under 2019.

 10. Utbildningsplan företagslärling elteknik EUU 2018 pdf

  Dokument

  I utbildningsplanen för företagslärling framgår kurser och antal veckor som läses på EUU i Norrköping för respektive yrke.

Du är på sidan 1 av 4 Nästa sida