Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter
Ämnen
Innehållstyper
Årtal

38 träffar

 1. Kamerabevakning i kollektivtrafiken

  Nyhet

  Slutbetänkande om kamerabevakning i kollektivtrafiken trycker på att det ska bli enklare att använda kamerabevakning i kollektivtrafiken och på flygplatser.

 2. Konjunkturen med fokus på tele, data och säkerhet

  Nyhet

  Den 10 oktober släpptes den senaste Konjukturrapporten från Installatörsföretagen. Den visar på en fortsatt stabil uppgång för tele, data och säkerhetsområdet med +3% i år och +2% nästa år. För totala elinstallationsområdet beräknas den samlade volymen uppgå till 44,4 miljarder kronor under första halvåret av 2018.

 3. Uppdaterade hjälpmedel för säkerhetsprojekt

  Nyhet

  Nya regler för brandlarm SBF110:8 och utrymningslarm SBF502:1 samt nu senast en ny kameralag gör att det är många nya regler att ta hänsyn till för dig som är verksam inom säkerhetsområdet.

 4. Säkerhet/larm

  Webbsida

  Med säkerhet inom elteknikbranschen menar man så kallad elteknisk säkerhet, som innefattar brandlarm, inbrottslarm, passagesysten, CCTV (kameraövervakning) och drift- och larmöverföring samt liknande säkerhetssystem.

 5. Kamerabevakningslagen klubbades igenom av Riksdagen

  Nyhet

  Riksdagen röstade ja till regeringens förslag om en ny kamerabevakningslag, men uppmuntrar även regeringen att ta bort tillståndsplikten för Polismyndighetens och andra brottsbekämpande myndigheters kamerabevakning.

 6. Krönika: Är branschen redo för IoT?

  Nyhet

  IoT, eller ”sakernas internet” handlar om att förse det mesta vi använder till vardags med sensorer som i sin tur är uppkopplade mot molntjänster. Våra maskiner, bilar, , hushållsapparater, sjukvårdshjälpmedel, kläder, belysning, larm och klimat, ja till och med energianvändning kan alltså via sensorer kopplas samman och kommunicera med varandra i en rad tjänster och funktioner. Allt för att öka effektiviteten, tryggheten och överblickbarheten.

 7. Större ökning för tele och säkerhetsområdet

  Nyhet

  28 procent av den totala marknaden för elteknik utgörs av tele, data och säkerhetsområdet som 2017 omsatte cirka 24 miljarder. Framåt har dessa teknikområden en förväntad ökning de närmaste åren med 4 procent under 2018 och 2 procent under 2019.

 8. Utbildningsplan företagslärling elteknik EUU 2018 pdf

  Dokument

  I utbildningsplanen för företagslärling framgår kurser och antal veckor som läses på EUU i Norrköping för respektive yrke.

 9. Krönika - Tele- data- säkerhet bygger ett bättre samhälle

  Nyhet

  En av de viktigaste samhällsfrågorna just nu är omställningen till ett klimatsmart samhälle. Och det är våra medlemmar som ska göra jobbet. På Installatörsföretagen ser vi att det är teknikområden som tele och säkerhet som bär fanan då de förenar de olika installatörsdisciplinerna. De möjliggör digitalisering och låter Sverige koppla upp, styra och övervaka funktioner som skapar ett hållbart samhälle.

 10. Installatörsföretagens hjälpmedel underlättar att uppfylla nya regelkraven

  Nyhet

  Nya regler för brandlarm SBF110:8 och utrymningslarm SBF502:1 samt en ny kameralag runt hörnet gör att det är många nya regler att ta hänsyn till för dig som är verksam inom säkerhetsområdet.

Du är på sidan 1 av 4 Nästa sida