Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter
Ämnen
Innehållstyper
Årtal

51 träffar

 1. Sveriges första riktiga 5G-nät invigt

  Nyhet

  Det har byggts upp flera testnät för 5G på senare år, men KTH blir först med ett nät som bygger på standardiserad teknik som i fortsättningen kommer att användas i Ericssons nät över hela världen.

 2. Teleområdets utveckling i framtiden

  Nyhet

  Teleområdet står inför omfattande förändringar då tekniken och marknaden förändras snabbt. Från flera enskilda anläggningstyper så som brandlarm, inbrottslarm, fiber och datanät där alla har fungerat helt oberoende av varandra tidiagere, erbjuder nu ny teknik och förändrade kundbehov nya lösningar.

 3. Post och telestyrelsen släpper sårbarhetsanalys

  Nyhet

  Att samhället blir mer och mer beroende av fungerande elnät och kommunikationsnät belyser Post och telestyrelsen PTS nyligen släppta sårbarhetsanalys. Den tar även upp vilka konsekvenser som vissa typer av avbrott kan medföra samt några förslag på åtgärder.

 4. Så ska fastighetsnät installeras

  Nyhet

  En ny utgåva av installationsstandarderna för fastighetsnät släpptes nyligen, som anger hur generella kabelnät ska installeras. Serien heter SS-EN 50174 finns i tre delar, där de två första delarna nu utkommit i ny utgåva och den tredje kommer inom kort.

 5. Nästa kull av företagslärlingar blir tele-, larm- och säkerhetstekniker

  Nyhet

  Företagslärling är en ny möjlighet att finna rätt medarbetare till ert företag. Under sommaren har 30 personer skickat in sin ansökan till att bli larm- & säkerhetstekniker och 14 personer till att bli teletekniker. Nu vill vi matcha dem med rätt företag. Är det ni?

 6. Konjunkturen med fokus på tele, data och säkerhet

  Nyhet

  Den 10 oktober släpptes den senaste Konjukturrapporten från Installatörsföretagen. Den visar på en fortsatt stabil uppgång för tele, data och säkerhetsområdet med +3% i år och +2% nästa år. För totala elinstallationsområdet beräknas den samlade volymen uppgå till 44,4 miljarder kronor under första halvåret av 2018.

 7. Frågor vi arbetar med inom teleområdet

  Nyhet

  Vi deltar i ett antal olika grupperingar för att bedriva påverkansarbete inom teleområdet i syfte att tillvarata era och branschens intressen. Detta gör vi bland annat genom att bevaka nya lagar, regler och standarder inom området.

 8. Var med och påverka AMA-el

  Nyhet

  AMA EL och RA EL (Råd och anvisningar till AMA EL) kommer i nya versioner under våren 2019. Du har därför möjligthet att påverka innehållet genom att lämna dina synpunkter på remissversionen.

 9. Vad innebär nya kamerabevakningslagen?

  Nyhet

  Den 1 augusti 2018 började nya kamerabevakningslagen gälla i Sverige och innebär både att det blir lättare att sätta upp kameror och att ansvaret ökar på att följa lagar och regler. Och redan nu kommer förslag på förändringar.

 10. Säkerhet/larm

  Webbsida

  Med säkerhet inom elteknikbranschen menar man så kallad elteknisk säkerhet, som innefattar brandlarm, inbrottslarm, passagesysten, CCTV (kameraövervakning) och drift- och larmöverföring samt liknande säkerhetssystem.

Du är på sidan 1 av 6 Nästa sida