Hoppa till innehåll

Installatörsföretagen har växlat krav med Byggnads

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

11 februari 2020

Avtalsrörelsen är i full gång! Installatörsföretagen har idag växlat krav inför årets avtalsförhandlingar med fackförbundet Byggnads.

Installatörsföretagen och Byggnads har under de senaste avtalsperioderna arbetat gemensamt för att ta fram kollektivavtal som leder till stärkt konkurrenskraft för branschen och som är attraktivt för både företag och medarbetare. Konkurrenskraften är fortfarande ett fokus, men i denna avtalsrörelse innebär Installatörsföretagens yrkanden än mer verksamhets- och individanpassade kollektivavtal. Kollektivavtalen speglar också den svagare tillväxt som kommer att prägla Sverige kommande år och de specifika utmaningar som branschen går till mötes.

Installatörsföretagens viktigaste frågor i sina yrkanden är:

  • Långsiktigt hållbar lönebildning utifrån industrins marknadsmöjligheter.
  • Etablera samsyn kring förutsättningarna att hyra eller låna in personal och anlita underentreprenörer.
  • Anpassning av arbetstidsreglerna efter företagens verksamhet och medarbetarnas behov.  

Läs Installatörsföretagens avtalsyrkanden för Teknikinstallationsavtalet 2020 här

Samtliga avtalsyrkanden i sin helhet finns att läsa här på www.installatorsforetagen.se/avtal2020