Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter
Ämnen
Innehållstyper
Årtal

488 träffar

 1. Ackordstidlistan 2019 pdf

  Dokument

  2018-11-09

 2. Ersättning till timavlönade installatörer under julen

  Nyhet

  Reglering av helglön för timavlönade i Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl, § 4 mom 1. Här framgår att när julafton, juldagen, annandag jul samt nyårsafton och nyårsdagen infaller på en arbetsfri vardag utges helglön i form av bibehållen lön för timavlönade.

 3. Inkomstbasbeloppet och brytpunkten för ITP är nu fastställda

  Nyhet

  Inkomstbasbeloppet för 2019 är nu fastställt, liksom ITP-premiernas brytpunkt. Pensionsmyndigheten har beräknat 2019 års inkomstbasbelopp till 64 400 kronor, vilket är en höjning med 1900 kronor jämfört med årets belopp.

 4. Nya lagen om entreprenörsansvar berör dig

  Nyhet

  Den nya lagen om Entreprenörsansvar träder i kraft den 1 januari 2019 och reglerar ansvaret för lönefordringar inom bygg- och anläggningsbranschen. Nya lagen berör alla företag i branschen på ett eller annat sätt. Lagen innebär i korthet att ett företag kan bli betalningsskyldig för löner till anställda hos sina underentreprenörer. Vi reder ut vad lagen de facto innebär för dig.

 5. Lagens innebörd

  Webbsida
 6. Hur lagen påverkar entreprenadavtal och affären

  Webbsida 1. När du är underentreprenör 2. När du är huvudentreprenör
 7. Om du får ett lönekrav från en underentreprenörs arbetstagare

  Webbsida

  Om ditt företag mottager ett lönekrav är det bra att tänka på följande:

 8. Entreprenörsansvar

  Webbsida

  En ny lag om entreprenörsansvar har beslutats och börjar gälla den 1 januari 2019. Lagen reglerar ansvaret för lönefordringar inom bygg- och anläggningsbranschen.

 9. Tidlön granskas av Byggnads från 2019

  Nyhet

  Under 2019 kommer tidlön inom Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl samt Plåt- och Ventavtalet börja granskas av Byggnads. Syftet med granskningen är att se att inga kollektivavtalsnivåer kring lön bryts.

 10. Viktigt om de nya pensionsavsättningarna via Fora samt lönerapportering till Collectum

  Nyhet

  Nu när vi närmar oss årsskiftet är det flera aspekter som du som arbetsgivare bör ta hänsyn till när det kommer till de tjänstepensioner som dina arbetstagare omfattas av genom kollektivavtalen. Här behandar vi de delar som rör Fora-rapporteringen av de nya extra pensionsavsättningarna, vikten av att rapportera in november månads löner till Collectum i tid och när de slutliga lönerna bör rapporteras in till Fora.

Du är på sidan 1 av 49 Nästa sida