Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

557 träffar

 1. Avtal tecknat gällande Teknikinstallationsavtalet

  Nyhet

  Vi på Installatörsföretagen och Byggnads är överens – Teknikinstallationsavtalet fortsätter att löpa på med nuvarande lydelse. Vi har enats om ett avtal som innebär fredsplikt fram till den 15 november.

 2. Färdigt avtal för elektriker gällande utbildning under korttidspermittering

  Nyhet

  Vi på Installatörsföretagen har slutit avtal med fackförbundet Elektrikerna om utbildning under korttidspermittering. Avtalet gäller Installationsavtalet och arbetstagare ges nu möjlighet till kompetensutveckling under sin korttidspermittering. I och med detta avtal finns det stora möjligheter för våra medlemsföretags anställda att vidareutbilda sig inom en rad olika områden under den tid som de är korttidspermitterade.

 3. Tillfälligt slopad förmånsbeskattning

  Webbsida

  Förmånsbeskattningen för gåvor från arbetsgivaren upp till ett värde om 1000 kronor per anställd och för de som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats har tillfälligt slopats.

 4. Förmånsbeskattning för gåvor och parkering slopas tillfälligt

  Nyhet

  Nu slopas förmånsbeskattningen tillfälligt för gåvor från arbetsgivaren upp till ett värde om 1000 kronor per anställd och för de som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats.

 5. Teknikinstallationsavtalet ännu inte prolongerat

  Nyhet Avtalsperioden för Teknikinstallationsavtalet löpte ut den 30 april 2020. Installatörsföretagen och fackförbundet Byggnads har inte kunnat nå en överenskommelse om prolongering, vilket innebär att nuvarande kollektivavtal löper vidare med befintliga villkor. Dock med en uppsägningstid på sju dagar.
 6. Korttidspermittering – vad gäller egentligen?

  Nyhet

  Tillväxtverket fortsätter att gå ut med ny information och ändrade tolkningar kring korttidsarbete/korttidspermittering på mer eller mindre daglig basis. Installatörsföretagen hjälper dig i denna informationsdjungel.

 7. Möjligheter och åtgärder i coronas fotspår

  Nyhet

  Många medlemsföretag har påverkats av coronapandemin. Inbromsningen har gått fort för vissa. Samtidigt har andra företag inte blivit märkbart drabbade ännu, men känner oro för framtiden. Installatörsföretagen har sammanställt ett material med tips på hur du som företagare och arbetsgivare klarar den rådande situationen på bästa sätt.

 8. Lönerevisionen för 2020 skjuts upp

  Nyhet

  I och med att vi på Installatörsföretagen har tecknat avtal om prolongering (dvs förlängning av nuvarande kollektivavtal) på de flesta avtalsområdena, kommer ingen lönerevision att genomföras under våren 2020.

 9. Fortsatt oförändrade avtal

  Nyhet

  De flesta av våra kollektivavtal är nu förlängda till hösten, dock inte alla. Vi på Installatörsföretagen fortsätter att förhandla kring Teknikinstallationsavtalet och återkommer med mer information inom kort.

 10. Fortsatta förhandlingar med Byggnads gällande prolongering

  Nyhet

  Teknikinstallationsavtalets ordinarie avtalsperiod löper ut den 30 april. Installatörsföretagen och Byggnads har inte kunnat nå en överenskommelse om prolongering av nuvarande avtal, vilket innebär att avtalet löper vidare med nuvarande villkor, dock med en uppsägningstid på sju dagar.

Du är på sidan 1 av 56 Nästa sida