Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter
Ämnen
Innehållstyper
Årtal

487 träffar

 1. Skatteverket granskar den grå delen av byggsektorn

  Nyhet

  Skatteverket arbetar mot osund konkurrens i bland annat bygg- och installationsbranschen, i år med särskilt fokus på den grå delen av marknaden. Flera åtgärder genomförs mot fusk med identiteter som kopplas till företagsbedrägerier och välfärdsbrottslighet.

 2. ackordsfordelningsmall-2019-01-01.xlsx xlsx

 3. Ny överenskommelse ger fler vägar in i arbetslivet

  Nyhet

  En ny nationell överenskommelse har kommit till för att öka möjligheten för kompetensförsörjning inom byggsektorn. Den tidigare överenskommelsen handlade om att hjälpa personer med en bakgrund från branschen som hamnat utanför arbetsmarknaden på grund av någon form av funktionsnedsättning. Nu omfattar den även rekrytering av nyanlända och långtidsarbetslösa.

 4. När snö utgör hinder i arbetet

  Nyhet

  Den senaste tiden har det kommit stora mängder snö i hela landet. Då kan det bland annat bli problem att ta sig till jobbet. Behöver du som arbetsgivare betala ut lön för arbetstagare som inte kan ta sig till arbetsplatsen? Vad kan du kräva att den anställde gör istället för det ordinarie arbetet och vilka skyldigheter har arbetstagaren?

 5. Se möjligheten

  Webbsida

  Nu har du möjligheten att handplocka en person som har förutsättningarna för att bli en duktig elektriker eller tekniker oavsett vad denne har för utbildning eller jobbat med tidigare. Du kan anställa en företagslärling.

 6. Karensavdraget, hur fungerar det?

  Nyhet

  Nya regler om karens­avdrag gäller istället för karens­dagen från 1 januari. Karens­avdraget innebär att den anställde har en självrisk som motsvarar 20 % av den genom­snittliga vecko­arbetstiden. Först därefter, vid längre sjukfrånvaro, utgår sjuklön.

 7. Har ni rätt avtalsförsäkringar för alla anställda?

  Nyhet

  Kom ihåg att teckna pensions- och försäkringsavtal för alla anställda, för arbetare via Fora och för tjänstemännen via Collectum. Kanske har ni anställt er första tjänsteman, då är det viktigt att genast kontakta Collectum!

 8. Sjukfrånvaro

  Webbsida

  Anställd som anmäler frånvaro från arbetet med anledning av sjukdom eller olycksfall och därmed anser sig ha nedsatt arbetsförmåga, ska anmäla det till arbetsgivaren.

 9. Sjuklöneperiod

  Webbsida

  Under de första 14 dagarna i en arbetstagares sjukperiod regleras rätten till ledighet och rätten till sjuklön av sjuklönelagen och av bestämmelser i kollektivavtalet.

 10. Sjuklön

  Webbsida

  Arbetsgivaren har skyldighet att betala sjuklön, om arbetsgivaren bedömer att den anställde är förhindrad att utföra arbete, när den anställd anmäler nedsatt arbetsförmåga pg av sjukdom eller olycksfall.

Du är på sidan 1 av 49 Nästa sida