Hoppa till innehåll
Ämnen
Innehållstyper
Årtal

268 träffar

 • Checklista Dataskyddsförordningen (GDPR)

  Webbsida

  Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person. Det kan alltså vara allt från namn, personnummer, e-postadress till foton, ljudupptagningar, lönebesked, lista över anhöriga, information i inpasseringssystem, IT-loggar mm. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas också som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

 • Att sätta individuella löner pdf 333,7 KB

 • Nya extra pensionsavsättningar ska hanteras via Fora

  Nyhet

  Fora kommer att debitera företagen, men tekniken fungerar först från 2019. Första faktureringen av de nya extra pensionsavsättningarna (som är kompletterande premier till ASL) blir i början av 2019. Vissa premier kommer därför betalas in i efterskott. Fora utvecklar just nu administrationen. Facken är helt införstådda med situationen.

 • Okunskap skäl till DO-kampanj

  Nyhet

  Förra veckan aviserade DO att de inleder en informationskampanj riktad mot arbetsgivare. Skälet till kampanjen är att DO har undersökt om arbetsgivarna vet vad de, enligt Diskrimineringslagen som ju ändrades för ett år sedan, är skyldiga att göra. DO upptäckt att endast var fjärde arbetsgivare svarar att lagändringen har lett till ett förändrat eller utvecklat arbetssätt.

 • Lönerevision Ledarna och Sveriges Ingenjörer

  Nyhet

  2018 års första cirkulär handlar om lönerevision för medlemmar i Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Bifogat finner du dessutom en checklista för lönerevision gentemot medlemmar i Ledarna.

 • Förtydligande IS-avtalet

  Nyhet

  Enligt uppgörelsen om Installationsavtalet 2017 – 2020, förhandlingsprotokoll 2017 -04- 26  ska alla ersättningar och löner revideras per den 1 maj respektive år. I det tryckta avtalet har det blivit ofullständigt eller felaktigt (vid brytpunktstillägget) avseende tidpunkten för förändringen.

 • Förkortad arbetstid blankett pdf 59,3 KB

 • Handlingsplan med rutiner

  Webbsida

  Både diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen kräver att arbetsgivare (oavsett storlek) har rutiner för hur sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling ska förhindras och hanteras.

 • Företagets skyldigheter

  Webbsida

  Som arbetsgivare har du skyldighet att utreda, förhindra

 • Vad är trakasserier?

  Webbsida

  Vad är trakasserier enligt diskrimineringslagen?

 • Du är på sidan 1 av 27 Nästa sida