Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

476 träffar

 1. Pensionsåldern höjs

  Nyhet

  Personer som är födda 1958 eller senare påverkas på olika sätt av den höjda pensionsåldern. Här beskriver vi i korthet hur det påverkar dig som arbetsgivare och dig som är född från 1958 eller senare.

 2. Är du redo inför Avtalsrörelsen 2020

  Nyhet

  Avtalsrörelsen 2020 står för dörren och det är viktigt att du som arbetsgivare i god tid får den information som berör er. Därför är frågan – har vi alla era uppdaterade kontaktuppgifter registrerade i vårt medlemsregister?

 3. Är konsultens ansvarsbegränsning giltig?

  Fråga Fråga: Vi utför just nu en mindre entreprenad där vi har projekteringsansvar för vissa tekniska lösningar. För att få hjälp med projekteringen har vi anlitat en teknisk konsult. Mellan oss och konsulten gäller ABK 09. Vid det senaste projekteringsmötet upptäckte vi att det finns omfattande fel i de handlingar som konsulten upprättat. Dessa fel medför att många av våra arbeten måste göras om. Vi uppskattar att våra merkostnader på grund av felen kommer att uppgå till minst 500 000 kronor. Vår konsult har informerats om vårt krav och medger att han har gjort fel. Emellertid vill han inte ersätta hela vår kostnad. Han påstår att hans ansvar är begränsat, eftersom han i sitt anbud har skrivit in följande text: ”Konsultbolagets sammanlagda skadeståndsskyldighet för uppdraget är begränsat till arvodets storlek, dock högst 120 prisbasbelopp.” Gäller detta verkligen? I sådana fall kommer vi inte få ersättning för någon större del av våra kostnader, eftersom konsulten hittills bara har fakturerat cirka 50 000 kronor och projekteringsarbetet i princip är avslutat.
 4. The Salaried Employees Agreement 2017-2020 - Please note that where there is a difference between the language versions the Swedish version shall prevail pdf

  Tjänstemannaavtalet
  Dokument

  Please note that where there is a difference between the language versions the Swedish version shall prevail.

 5. Särskilda risker, organisatorisk och social arbetsmiljö

  Webbsida

  Arbetsmiljö förknippas ofta med den fysiska arbetsmiljön, särskilt inom bygg- och installationssektorn. Den psykosociala arbetsmiljön glöms ibland bort. Nu har vi, tillsammans med Tjänstemannafacken, gemensamt arbetat fram ett arbetsmaterial med inriktning på den psykosociala arbetsmiljön, den som normalt påverkar tjänstemän mest.

 6. Informationsmöte med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö

  Växjö 24 okt 2019 14:00 - 24 okt 2019 16:00
  Kalender

  I samverkan mellan Installatörsföretagen, Elektrikerna, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna, bjuds härmed chefer och arbetsledare tillsammans med sina skyddsombud in till en satsning för att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

 7. Arbetsgivarens ansvar att ta fram rehabplan

  Nyhet

  För drygt ett år sedan infördes en skyldighet för arbetsgivare att ta fram en ”plan för återgång i arbete”. När en medarbetare förväntas vara frånvarande från arbetet på grund av sjukdom under en längre tid ska du som arbetsgivare ta fram en rehabiliteringsplan. Här finner du hjälp och vägledning i framtagandet.

 8. Visselblåsarfunktion för ID06

  Nyhet

  Misstänker du av någon anledning att ett företag för oegentligheter med en koppling till ID06-systemet? E-posta då ett tips om det till ID06 Företagskontroll. Ditt tips hanteras med sekretess och din anonymitet är prioriterad.

 9. Teknikinstallationsavtalet

  Stockholm 05 feb 2020 00:00 -
  Kalender

  Vill du öka dina kunskapar om Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl? När du vet vilka regler som gäller och hur de används så blir det enklare att arbeta effektivt. Genom att ta hand om personalen får ditt företag bättre resultat och kan utvecklas i rätt riktning. Vi hjälper dig att gå igenom kollektivavtalet och de stödfunktioner och hjälpmedel som finns.

 10. Teknikinstallationsavtalet

  Göteborg 22 okt 2019 00:00 -
  Kalender

  Vill du öka dina kunskapar om Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl? När du vet vilka regler som gäller och hur de används så blir det enklare att arbeta effektivt. Genom att ta hand om personalen får ditt företag bättre resultat och kan utvecklas i rätt riktning. Vi hjälper dig att gå igenom kollektivavtalet och de stödfunktioner och hjälpmedel som finns.

Du är på sidan 1 av 48 Nästa sida