Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter
Ämnen
Innehållstyper
Årtal

444 träffar

 1. Mall för rehabiliteringsplan

  Nyhet

  Som Installatörsföretagen tidigare berättat om infördes den 1 juli skyldighet för arbetsgivare att ta fram en ”plan för återgång i arbete” (rehabiliteringsplan) om en medarbetare förväntas vara frånvarande från arbetet på grund av sjukdom en längre tid.

 2. Karensavdrag ersätter karensdag

  Nyhet

  Enligt ett riksdagsbeslut ska den så kallade karensdagen ersättas med ett karensavdrag från den 1 januari 2019, efter ändringar i sjukförsäkringen och sjuklönelagen.

 3. Har era anställda erbjudits omval av ITP försäkringar?

  Nyhet

  Collectum kommer under sommaren skicka informationsbrev till de tjänstemän, vars ITP-val inte längre ingår i de valbara bolagen. Från och med 1 oktober gäller en ny upphandling när det gäller valbara försäkringsbolag inom ITP.

 4. Omgjord lag för företagshemligheter

  Nyhet

  Lagen kring att skydda företagshemligheter har gjorts om och de nya reglerna trädde i kraft igår, den 1 juli 2018. Lagen innebär att ett EU-direktiv genomförs i svensk rätt och de flesta av ändringarna i lagen beror på sådant som direkt följer direktivet.

 5. Hur ska företaget förmånsbeskatta privat hälso- & sjukvård?

  Nyhet

  Genom beslut i riksdagen i maj slopas rådande skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad. Som en konsekvens av detta slopas även avdragsförbudet för sådana utgifter i en arbetsgivares verksamhet.

 6. Rehabiliteringsplan efter 30 dagars sjukskrivning

  Nyhet

  Det införs en lagreglerad skyldighet för arbetsgivaren att planera insatser som underlättar den anställdes återgång till arbetet från den 1 juli 2018. Det innebär att en plan för återgång i arbete ska upprättas när den anställde varit sjukskriven i 30 dagar - om det kan antas att arbetsförmågan kommer att vara nedsatt på grund av sjukdom under minst 60 dagar. Detta efter en regeländring i socialförsäkringslagstiftningen.

 7. Vad är ett behandlingsregister?

  Nyhet

  Dataskyddsförordningen, GDPR, ställer krav på företag som är personuppgiftsansvariga att föra ett register eller en förteckning över behandlingar av personuppgifter, ett så kallat behandlingsregister. Dessa register ska upprättas skriftligen och hållas uppdaterade.

 8. Riksdagens beslut: entreprenörsansvar införs

  Nyhet

  I dag, den 19 juni 2018, beslutade riksdagen om att entreprenörsansvar ska införas i installations- och byggbranschen. Beslutet innebär att en underentreprenör eller en huvudentreprenör kan bli skyldig att betala ut lön för andra underentreprenörers anställda. De nya reglerna börjar gälla från 1 januari 2019.

 9. Sjukvård för utländska medarbetare

  Nyhet

  Har ditt företag anställda som är medborgare i andra länder än Sverige? Då kan det vara bra att håll koll på vad dina utländska medarbetare har för rättigheter när det kommer till svensk sjukvård.

 10. Fördel att betala årets premier för sjukvårdsförsäkring före 1 juli

  Nyhet

  Vi har tidigare informerat om att Privat hälso- och sjukvård som betalas av arbetsgivaren ska beskattas från och med den 1 juli 2018. Fördel finns om premierna betalas före den 1 juli.

Du är på sidan 1 av 45 Nästa sida