Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

567 träffar

 1. Korttidspermittering – vad gäller egentligen?

  Nyhet

  Tillväxtverket fortsätter att gå ut med ny information och ändrade tolkningar kring korttidsarbete/korttidspermittering på mer eller mindre daglig basis. Installatörsföretagen hjälper dig i denna informationsdjungel.

 2. Möjligheter och åtgärder i coronas fotspår

  Nyhet

  Många medlemsföretag har påverkats av coronapandemin. Inbromsningen har gått fort för vissa. Samtidigt har andra företag inte blivit märkbart drabbade ännu, men känner oro för framtiden. Installatörsföretagen har sammanställt ett material med tips på hur du som företagare och arbetsgivare klarar den rådande situationen på bästa sätt.

 3. Lönerevisionen för 2020 skjuts upp

  Nyhet

  I och med att vi på Installatörsföretagen har tecknat avtal om prolongering (dvs förlängning av nuvarande kollektivavtal) på de flesta avtalsområdena, kommer ingen lönerevision att genomföras under våren 2020.

 4. Fortsatt oförändrade avtal

  Nyhet

  De flesta av våra kollektivavtal är nu förlängda till hösten, dock inte alla. Vi på Installatörsföretagen fortsätter att förhandla kring Teknikinstallationsavtalet och återkommer med mer information inom kort.

 5. Fortsatta förhandlingar med Byggnads gällande prolongering

  Nyhet

  Teknikinstallationsavtalets ordinarie avtalsperiod löper ut den 30 april. Installatörsföretagen och Byggnads har inte kunnat nå en överenskommelse om prolongering av nuvarande avtal, vilket innebär att avtalet löper vidare med nuvarande villkor, dock med en uppsägningstid på sju dagar.

 6. Larm- och Säkerhetsteknikavtalet prolongeras

  Nyhet

  Med anledning av det extraordinära läge som coronaviruset orsakat i samhället i allmänhet, och på svensk arbetsmarknad i synnerhet, har vi på Installatörsföretagen enats med Svenska Elektrikerförbundet (SEF) och SEKO om att prolongera Larm- och Säkerhetsteknikavtalet.

 7. Installationsavtalet prolongeras

  Nyhet

  Med anledning av det extraordinära läge som coronaviruset orsakat i samhället i allmänhet, och på svensk arbetsmarknad i synnerhet, har vi på Installatörsföretagen enats med Svenska Elektrikerförbundet (SEF) om att prolongera Installationsavtalet.

 8. Vad gäller efter den 30 april?

  Webbsida

  Coronaviruset har orsakat ett extraordinärt läge på svensk arbetsmarknad. Det har gjort att avtalsrörelsen 2020 skjuts upp till hösten. Installatörsföretagen har som en följd av det tecknat avtal om prolongering, dvs förlängning av nuvarande kollektivavtal, med flera av de fackliga organisationerna. Här hittar du information om vad som gäller på just ditt avtalsområde – även avseende lönerevision.

 9. Skyldighet att göra plan för sjukskrivnas återgång i arbete gäller fortfarande

  Nyhet

  Då en anställd varit frånvarande från arbetet i 30 dagar och du misstänker att hen blir borta längre, dvs om det kan antas att den anställdes arbetsförmåga kommer att vara nedsatt under minst 60 dagar, är du skyldig att upprätta en plan för den anställdes återgång till arbetet.

 10. Feriearbetare – är det aktuellt?

  Nyhet

  Har du börjat tänka på att anställa personal till sommaren? På Installatörsföretagens medlemssidor hittar du en bra sammanställning över vad du bör tänka på.

Du är på sidan 1 av 57 Nästa sida