Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter
Ämnen
Innehållstyper
Årtal

168 träffar

 1. 19-001 Nya regler om Karensavdrag i de olika kollektivavtalen pdf

  Butiks/Detaljhandelsavtalet Installationsavtalet Lageravtalet Larm- och säkerhetsteknikavtalet Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (isol) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (kyl) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (rör) Tjänstemannaavtalet
  Dokument

  Karensavdraget har nu ersatt karensdagen.

  De nya lagreglerna om karensavdrag i stället för karensdag trädde i kraft 1 januari 2019.

  Installatörsföretagen har kommit överens om anpassning av kollektivavtalen med berörda fackförbund med anledning av förändringarna i Sjuklönelagen samt Lagen om allmän försäkring. Detta gäller såväl Tjänstemannaavtalet, Teknikinstallationsavtalet, Installationsavtalet, Larm & Säkerhetsteknikavtalet, Butiks-/Detaljhandelsavtalet som Lageravtalet.

 2. Karensavdragsreglerna klara för flera avtal

  Nyhet

  Installatörsföretagen har nu kommit överens om justering av med Tjänstamannaavtalet, Teknikinstallationsavtalet, Installationsavtalet samt Larm & Säkerhetsteknikavtalet med de berörda fackförbunden med anledning av att Sjuklönelagen samt Lagen om allmän försäkring ändras vid årsskiftet.

 3. Ersättning till timavlönade installatörer under julen

  Nyhet

  Reglering av helglön för timavlönade i Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl, § 4 mom 1. Här framgår att när julafton, juldagen, annandag jul samt nyårsafton och nyårsdagen infaller på en arbetsfri vardag utges helglön i form av bibehållen lön för timavlönade.

 4. Tidlön granskas av Byggnads från 2019

  Nyhet

  Under 2019 kommer tidlön inom Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl samt Plåt- och Ventavtalet börja granskas av Byggnads. Syftet med granskningen är att se att inga kollektivavtalsnivåer kring lön bryts.

 5. Vid anlitande av underentreprenör (TIA)

  Nyhet

  Inom Teknikinstallationsavtalet har parterna kommit överens om förenklat förfarande vid anlitande av underentreprenör när båda företagen följer Teknikinstallationsavtalet. Genom att följa reglerna i Bilaga 7, Teknikinstallationsavtalet, anses företaget ha fullgjort sin förhandlingsskyldighet mot den fackliga organisationen (Byggnads region).

 6. Nytt system för lönegransking

  Nyhet

  I både Teknikinstallationsavtalet samt Plåt- och Ventilationsavtalet finns en skrivelse som ger Byggnads möjlighet att granska löneuppgifter. För att förenkla hanteringen är vi nu överens om att använda ett system som kallas för LÖSEN.

 7. Mer än lön för mödan

  Nyhet

  Det är lätt att glömma bort att du som arbetsgivare tecknar värdefulla försäkringsskydd för dina anställda. Tänk på att informera dina anställda om de förmåner du också betalar för deras arbete, förutom lönen, de kollektivavtalade försäkringarna och tjänstepensionen.

 8. Påminnelse om att hantera ATK

  Nyhet

  I juni ska ATK-arbetstidsförkortning (se Teknikinstallationsavtalet § 4) omvandlad till kontant ersättning eller pensionsavsättning hanteras av företag som följer Teknikinstallationsavtalet.

 9. Omvandlad ATK-arbetstidsförkortning ska hanteras i juni

  Nyhet

  I juni ska ATK-arbetstidsförkortning (se Teknikinstallationsavtalet VVS o Kyl § 4) omvandlad till kontant ersättning eller pensionsavsättning hanteras av företag som följer Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.

 10. Tryckt komplement till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

  Nyhet

  I dagarna bör ett tryckt komplement dyka upp på era arbetsställen som tillämpar Teknikinstallationsavtalet VVS o Kyl.

Du är på sidan 1 av 17 Nästa sida