Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter
Ämnen
Innehållstyper
Årtal

166 träffar

 1. Ersättning till timavlönade installatörer under julen

  Nyhet

  Reglering av helglön för timavlönade i Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl, § 4 mom 1. Här framgår att när julafton, juldagen, annandag jul samt nyårsafton och nyårsdagen infaller på en arbetsfri vardag utges helglön i form av bibehållen lön för timavlönade.

 2. Tidlön granskas av Byggnads från 2019

  Nyhet

  Under 2019 kommer tidlön inom Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl samt Plåt- och Ventavtalet börja granskas av Byggnads. Syftet med granskningen är att se att inga kollektivavtalsnivåer kring lön bryts.

 3. Vid anlitande av underentreprenör (TIA)

  Nyhet

  Inom Teknikinstallationsavtalet har parterna kommit överens om förenklat förfarande vid anlitande av underentreprenör när båda företagen följer Teknikinstallationsavtalet. Genom att följa reglerna i Bilaga 7, Teknikinstallationsavtalet, anses företaget ha fullgjort sin förhandlingsskyldighet mot den fackliga organisationen (Byggnads region).

 4. Nytt system för lönegransking

  Nyhet

  I både Teknikinstallationsavtalet samt Plåt- och Ventilationsavtalet finns en skrivelse som ger Byggnads möjlighet att granska löneuppgifter. För att förenkla hanteringen är vi nu överens om att använda ett system som kallas för LÖSEN.

 5. Mer än lön för mödan

  Nyhet

  Det är lätt att glömma bort att du som arbetsgivare tecknar värdefulla försäkringsskydd för dina anställda. Tänk på att informera dina anställda om de förmåner du också betalar för deras arbete, förutom lönen, de kollektivavtalade försäkringarna och tjänstepensionen.

 6. Påminnelse om att hantera ATK

  Nyhet

  I juni ska ATK-arbetstidsförkortning (se Teknikinstallationsavtalet § 4) omvandlad till kontant ersättning eller pensionsavsättning hanteras av företag som följer Teknikinstallationsavtalet.

 7. Omvandlad ATK-arbetstidsförkortning ska hanteras i juni

  Nyhet

  I juni ska ATK-arbetstidsförkortning (se Teknikinstallationsavtalet VVS o Kyl § 4) omvandlad till kontant ersättning eller pensionsavsättning hanteras av företag som följer Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.

 8. Tryckt komplement till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

  Nyhet

  I dagarna bör ett tryckt komplement dyka upp på era arbetsställen som tillämpar Teknikinstallationsavtalet VVS o Kyl.

 9. Komplettering Teknikinstallationsavtalet 2018-05 pdf

  Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (isol) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (kyl) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (rör)
 10. Komplettering Teknikinstallationsavtalet 2018-01 pdf

  Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (isol) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (kyl) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (rör)
  Dokument

  I vårt avtalstryck av Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 2017-2020 saknas tyvärr två tabeller som berör den lönerevision som ska ske per den 1 maj 2018. Teknikinstallationsavtalets lönebilaga (bilaga 1 i avtalet) på sidan 78-79 måste därför kompletteras med nedanstående två tabeller som reglerar hur mycket den utgående lönen för anställda under utbildning och företagslärlingar samt övriga arbetare, som har fast tidlön, ska höjas med, se nedan. Vänligen spara den här informationen på lämpligt vis inför lönerevisionen i maj 2018.

Du är på sidan 1 av 17 Nästa sida