Hoppa till innehåll

Sök YA-anställning för företagslärlingar inom elteknik

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

27 augusti 2019

Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet har tecknat ett centralt kollektivavtal om yrkesintroduktionsanställning (YA) som gäller för företagslärlingar som anställs av Installatörsföretagens medlemmar inom elteknik.

Företagslärling innebär att en arbetsgivare kan handplocka en person som har förutsättningarna för att bli en duktig elektriker eller tekniker oavsett vad personen har för utbildning eller jobbat med tidigare. Under två år varvar företagslärlingen att läsa kurser vid INSU med praktik på arbetsplatsen. Genom att anställa en företagslärling med YA får arbetsgivaren ett ekonomiskt stöd och kan på så sätt minska kostnaderna under lärlingstiden.

Ekonomiskt stöd för YA

Det ekonomiska stöd du som arbetsgivare får när du YA-anställer en person innebär:

 • Ersättning för arbetsgivaravgiften (31,42 % av bruttolönen)
 • Handledarbidrag på ca 2 500 kr/månad (115 kr/YA-anställd och dag)

Det ekonomiska stödet ges för maximalt 12 månader per YA-anställd.

YA för företagslärling

Avtalet gäller för företagslärling inom yrkeskategorierna:

 • Installationselektriker
 • Teletekniker
 • Larm - och säkerhetstekniker

De som anställs som företagslärling med YA-anställning ska följa de utbildningsplaner och krav på handledning som gäller för företagslärlingar elteknik.

Vilken företagslärling kan jag YA-anställa?

De personer som kan anställas med YA ska tillhöra någon av följande kategorier:

 • fyllt 15 men inte 25 år och som saknar relevant yrkeserfarenhet, eller
 • fyllt 25 år, är anmälda som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, och under en ramtid om 15 månader räknat från dagen före beslutstillfället varit arbetslös på heltid i 12 månader varav de senaste 6 månaderna ska ha varit sammanhängande.

Dessutom måste följande krav vara uppfyllda:

 • Personen får inte redan vara anställd på företaget inom den yrkeskategori som ni söker YA-anställning
 • Personen måste vara registrerad hos Arbetsförmedlingen eller registrera sig i samband med ansökan. Det är inget krav att vara arbetslös för att registrera sig hos Arbetsförmedlingen.
 • Det ska finnas en handledare och utbildningsplan för den som anställs
 • Anställningen får inte påbörjas förrän ansökan är beviljad av Arbetsförmedlingen
 • På den enhet där företagslärlingen avses att bli placerad får inte företaget de senast 12 månaderna ha sagt upp en eller flera anställda på grund av arbetsbrist.

Det är också viktigt att tänka på att YA inte är en särskild anställningsform utan de kollektivavtalade anställningsformerna ska användas. Anställningen måste vara minst 6 månader.

Hur gör jag för att YA-anställa?

Vill du veta mer om YA för en blivande företagslärling kontakta projektledare Anna Byström på 08-762 75 43 eller anna.bystrom@insallatorsforetagen.se eller arbetsrättsjurist Barin Özmen på 08-762 75 73 eller barin.ozmen@installatorsforetagen.se.