Hoppa till innehåll

Digital guide kan hjälpa dig att förebygga diskriminering

Arbetsgivarfrågor

25 februari 2019

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har lanserat en digital guide som ska hjälpa dig som arbetsgivare att arbeta aktivt med att förebygga diskriminering på din arbetsplats. I guiden presenteras bland annat förslag på aktiva åtgärder.

Guiden från DO ger dig som arbetsgivare vägledning i hur arbetet med aktiva åtgärder ska gå till. Du får också en inblick i de olika områdena som omfattas av lagen.

Skärpta krav

Efter att bestämmelserna om aktiva åtgärder skärptes i januari 2017 har arbetsgivare signalerat att de behöver mer kunskap om aktiva åtgärder och vad de nya bestämmelserna innebär. En undersökning som DO genomförde förra året visade att över 60 procent av arbetsgivarna inte kände till någon av de nya bestämmelserna i lagen.

Undersöka och analysera risker för diskriminering

Det finns ingen universell lösning på hur arbetet med aktiva åtgärder ska gå till utan arbetet måste utgå från de lokala förhållandena på arbetsplatsen. Det handlar om att undersöka och analysera vilka risker för diskriminering och andra hinder för lika rättigheter och möjligheter som kan finnas i den egna verksamheten, för att kunna vidta de åtgärder som behövs.

– Vår förhoppning är att chefer med personalansvar, hr-ansvariga och fackliga representanter eller andra som arbetar med frågor som rör aktiva åtgärder kommer använda guiden i sitt arbete. Det kan göras enskilt eller av en grupp som vill ha stöd i sin diskussion om arbetet med aktiva åtgärder, säger Eva Nikell, i ett pressmeddelande.

Öppen för alla

Guiden är öppen för alla och det behövs inte något konto eller inloggning för att ta del av den. Under 2019 kommer guiden på olika sätt att vidareutvecklas, bland annat kommer den att kompletteras med fler tips, exempel och kunskap för att stödja arbetsgivare.

Guidens områden

  • Arbetsförhållanden
  • Löner och anställningsvillkor
  • Rekrytering och befordran
  • Kompetensutveckling och utbildning
  • Möjlighet att förena arbete och föräldraskap.