Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter
Ämnen
Innehållstyper
Årtal

111 träffar

 1. Servisledningar

  Webbsida

  Installatörsföretagen har tillsammans med Svenskt Vatten och Säker Vatten tagit fram två broschyrer om servisledningar som är riktade till fastighetsägare - "Bygga nytt eller bygg om" och "Ta hand om ditt ledningsnät".

 2. Ta hand om ditt ledningsnät pdf

 3. Bygga nytt eller bygga om pdf

 4. Vem ska få årets Elsäkerhetspris?

  Nyhet

  Nu är det dags att nominera till STFs Elsäkerhetspris. Passa på att skicka in en medarbetare eller en organisation som du tycker bidrar lite extra till svenskt elsäkerhetsarbete.

 5. Uppdaterade standarder för fastighetsnät

  Nyhet

  Nyligen publicerades en serie av standarder som behandlar dimensionering, planering och konstruktion av generella kabelnät för informationsöverföring. Där bland andra Installatörsföretagen har varit delaktiga i framtagandet.

 6. Säkerhet/larm

  Webbsida

  Med säkerhet inom elteknikbranschen menar man så kallad elteknisk säkerhet, som innefattar brandlarm, inbrottslarm, passagesysten, CCTV (kameraövervakning) och drift- och larmöverföring samt liknande säkerhetssystem.

 7. Kamerabevakningslagen klubbades igenom av Riksdagen

  Nyhet

  Riksdagen röstade ja till regeringens förslag om en ny kamerabevakningslag, men uppmuntrar även regeringen att ta bort tillståndsplikten för Polismyndighetens och andra brottsbekämpande myndigheters kamerabevakning.

 8. Smart elteknik för ett hållbart samhälle

  Nyhet

  Elrätt är ett samarbetsprojekt som sedan sju år samlar hela elbranschen. Det gemensamma målet för projektets parter – Installatörsföretagen, Sveriges Elgrossister SEG och Elrätt Leverantörerna – är att inspirera och visa möjligheterna med smart elteknik. Nu ska Elrätt visa att ny installationsteknik är ett måste för att vi ska nå klimatmålen.

 9. Krönika: Är branschen redo för IoT?

  Nyhet

  IoT, eller ”sakernas internet” handlar om att förse det mesta vi använder till vardags med sensorer som i sin tur är uppkopplade mot molntjänster. Våra maskiner, bilar, , hushållsapparater, sjukvårdshjälpmedel, kläder, belysning, larm och klimat, ja till och med energianvändning kan alltså via sensorer kopplas samman och kommunicera med varandra i en rad tjänster och funktioner. Allt för att öka effektiviteten, tryggheten och överblickbarheten.

 10. Bantad och försenad ny kameralag

  Nyhet

  Regeringen föreslår att en ny kamerabevakningslag ska börja gälla den 1 augusti 2018. Lagrådsremissen är kraftigt bantad jämfört med tidigare förslag och jämfört med nu gällande kamerabevakningslag, som ersätts. Förseningen innebär dessutom att alla med tillstånd för kamerainstallationer måste harmonisera dessa med dataskyddsförordningen GDPR från 25 maj 2018, då den lagen träder i kraft.

Du är på sidan 1 av 12 Nästa sida