Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter
Ämnen
Innehållstyper
Årtal

34 träffar

 1. Entreprenadindex för december2018

  Nyhet

  Entreprenadindex är ett opartiskt och objektivt verktyg för att mäta kostnadsutvecklingen för installationer. Uppgifterna kommer från SCB och vi levererar Entreprenadindex kostnadsfritt till dig som medlem tidigast den 15e månaden efter. Här kan ni se den senaste statistiken.

 2. Stopp för pappersfakturor vid offentlig upphandling

  Nyhet

  Från och med den 1 april 2019 kommer det inte längre vara tillåtet att utfärda pappersfakturor till offentliga beställare. Istället måste samtliga fakturor som utfärdas till dina offentliga kunder vara elektroniska (e-faktura).

 3. Nya lagen om entreprenörsansvar berör dig

  Nyhet

  Den nya lagen om Entreprenörsansvar träder i kraft den 1 januari 2019 och reglerar ansvaret för lönefordringar inom bygg- och anläggningsbranschen. Nya lagen berör alla företag i branschen på ett eller annat sätt. Lagen innebär i korthet att ett företag kan bli betalningsskyldig för löner till anställda hos sina underentreprenörer. Vi reder ut vad lagen de facto innebär för dig.

 4. Lagens innebörd

  Webbsida
 5. Hur lagen påverkar entreprenadavtal och affären

  Webbsida 1. När du är underentreprenör 2. När du är huvudentreprenör
 6. Om du får ett lönekrav från en underentreprenörs arbetstagare

  Webbsida

  Om ditt företag mottager ett lönekrav är det bra att tänka på följande:

 7. Entreprenörsansvar

  Webbsida

  En ny lag om entreprenörsansvar har beslutats och börjar gälla den 1 januari 2019. Lagen reglerar ansvaret för lönefordringar inom bygg- och anläggningsbranschen.

 8. Så gör du när kunden inte betalar

  Nyhet

  Obetalda fakturor kan vara ett stort problem, särskilt för mindre företag. Förutom att det utgör en belastning på kapitalflödet är det också minst sagt surt att utföra ett arbete utan att få betalt för det. Vi har därför tagit fram denna vägledning för hur du kan göra så att du får betalt.

 9. Entreprenadindex 2016-2017 pdf

 10. Få rätt betalt för jobbet

  Nyhet

  När arbete utförs på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen ska entreprenören få full ersättning för alla kostnader för arbetet. Men det är lätt att glömma bort att ta betalt för vissa kostnader som följer av att entreprenören också är arbetsgivare och bunden av kollektivavtal, såsom semesterlöner, arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar.

Du är på sidan 1 av 4 Nästa sida