Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

139 träffar

 1. Slutbesiktning

  Webbsida

  Entreprenadtiden löper till och med den dag då entreprenaden godkänns, enligt AB 04/ABT 06. Normalt lämnas besked om entreprenadens godkännande genom en slutbesiktning.

 2. ÄTA-arbeten, hinder, väsentlig rubbning och forcering (”störningar”)

  Webbsida
 3. Vad du bör göra om din avtalspart går i konkurs under pågående projekt

  Webbsida

  Om din avtalspart, till exempel din beställare eller din underentreprenör, går i konkurs kan det orsaka dig stora bekymmer.

 4. Håll koll på om avtalet innehåller avsteg från AB 04/ ABT 06

  Webbsida

  Det är vanligt att beställaren gör ändringar, även kallade ”avsteg” eller ”särregleringar”, från bestämmelserna i AB 04 och ABT 06. Det förekommer exempelvis att beställaren ändrar kraven för hur ÄTA-arbeten ska beställas och hanteras och att beställaren skriver in särskilda regler för fakturering och betalning.

 5. Betalning

  Webbsida Vad och när beställaren är skyldig att betala Om det finns en betalningsplan är beställaren skyldig att betala kontraktssumman enligt betalningsplanen mot faktura. Om det inte finns någon
 6. Vad är kontraktsarbeten och vad är ÄTA-arbete?

  Webbsida

  För att kunna bedöma om ett visst arbete är ett ÄTA-arbete eller inte, måste du först och främst veta vad som ingick i kontraktsarbetena från början.

 7. Din roll som ledare

  Webbsida

  Första steget är att du måste skapa dig en tydlig bild över hur ekonomin i företaget ser ut. När du har en bild av nuläget är det dags att involvera dina anställda. Okunskap skapar osäkerhet.

 8. Håll koll på dina kunder och uppdrag

  Webbsida

  Här finns tips på vad du behöver tänka på i relation till dina kunder och i dina uppdrag.​

 9. Åtgärder när kassan sinar

  Webbsida

  Det finns några alternativ avseende huruvida man kan gå tillväga vid betalningssvårigheter beroende på situationen. Viktigt är att vidta dessa åtgärder skyndsamt och inte vänta. Redan när du inser att du kommer få svårt att betala behöver du agera. Det är inte skamfullt att ha fått svårigheter under en lågkonjunktur.

 10. Möjliga ekonomiska konsekvenser

  Webbsida

  Det har varit högkonjuktur i Sverige under flera år och företaget har kanske samlat på sig höga fasta kostnader. Nu är det läge att se över dessa kostnader.

Du är på sidan 1 av 14 Nästa sida