Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter
Ämnen
Innehållstyper
Årtal

30 träffar

 1. Entreprenadindex för oktober 2018

  Nyhet

  Entreprenadindex är ett opartiskt och objektivt verktyg för att mäta kostnadsutvecklingen för installationer. Uppgifterna kommer från SCB och vi levererar Entreprenadindex kostnadsfritt till dig som medlem tidigast den 15e månaden efter. Här kan ni se den senaste statistiken.

 2. Så gör du när kunden inte betalar

  Nyhet

  Obetalda fakturor kan vara ett stort problem, särskilt för mindre företag. Förutom att det utgör en belastning på kapitalflödet är det också minst sagt surt att utföra ett arbete utan att få betalt för det. Vi har därför tagit fram denna vägledning för hur du kan göra så att du får betalt.

 3. Entreprenadindex 2016-2017 pdf 219,1 KB

 4. Få rätt betalt för jobbet

  Nyhet

  När arbete utförs på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen ska entreprenören få full ersättning för alla kostnader för arbetet. Men det är lätt att glömma bort att ta betalt för vissa kostnader som följer av att entreprenören också är arbetsgivare och bunden av kollektivavtal, såsom semesterlöner, arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar.

 5. Beräkningsmall KF 18 - El xlsx 48 KB

  Dokument

  Installatörsföretagen har tagit fram kostnadsformulär, som vi kallar KF 18. Det huvudsakliga syftet med KF 18 är att tydliggöra några av de kostnader som ska ersättas när arbeten utförs på löpande räkning, samt att förenkla beräkningen av dessa kostnader. Dessutom klargör vi vår uppfattning om vad som avses med handverktyg och centraladministration i förhoppningen att en samsyn kring dessa begrepp ska leda till större förutsebarhet och färre tvister mellan entreprenören och dennes beställare.

 6. Beräkningsmall KF 18 VVS xlsx 21,6 KB

  Dokument

  Installatörsföretagen har tagit fram kostnadsformulär, som vi kallar KF 18. Det huvudsakliga syftet med KF 18 är att tydliggöra några av de kostnader som ska ersättas när arbeten utförs på löpande räkning, samt att förenkla beräkningen av dessa kostnader. Dessutom klargör vi vår uppfattning om vad som avses med handverktyg och centraladministration i förhoppningen att en samsyn kring dessa begrepp ska leda till större förutsebarhet och färre tvister mellan entreprenören och dennes beställare.

 7. KF 18 (Kostnadsformulär 18) VVS - inklusive bilagor pdf 1,6 MB

  Dokument

  Installatörsföretagen har tagit fram kostnadsformulär, som vi kallar KF 18. Det huvudsakliga syftet med KF 18 är att tydliggöra några av de kostnader som ska ersättas när arbeten utförs på löpande räkning, samt att förenkla beräkningen av dessa kostnader. Dessutom klargör vi vår uppfattning om vad som avses med handverktyg och centraladministration i förhoppningen att en samsyn kring dessa begrepp ska leda till större förutsebarhet och färre tvister mellan entreprenören och dennes beställare.

 8. KF 18 (Kostnadsformulär 18) El - inklusive bilaga pdf 918,6 KB

  Dokument

  Installatörsföretagen har tagit fram kostnadsformulär, som vi kallar KF 18. Det huvudsakliga syftet med KF 18 är att tydliggöra några av de kostnader som ska ersättas när arbeten utförs på löpande räkning, samt att förenkla beräkningen av dessa kostnader. Dessutom klargör vi vår uppfattning om vad som avses med handverktyg och centraladministration i förhoppningen att en samsyn kring dessa begrepp ska leda till större förutsebarhet och färre tvister mellan entreprenören och dennes beställare.

 9. Kostnadsformulär 18 (KF 18)

  Webbsida

  Enligt sjätte kapitlet AB 04/ABT 06 kan arbeten utföras på löpande räkning enligt den så kallade självkostnadsprincipen. Enkelt uttryckt innebär detta att entreprenören ska få full ersättning för samtliga kostnader för att utföra sina arbeten, samt dessutom ett procentuellt påslag på dessa kostnader. Detta påslag, som kallas "entreprenörarvode", ska omfatta ersättning för entreprenörens vinst samt kostnader för räntor och centraladministration.

 10. Risk för dyra felavhjälpanden

  Nyhet

  Högsta domstolen slår nu fast att en entreprenör som är ansvarig för avhjälpande av fel i en entreprenad, även ansvarar för åtkomst- och återställandearbeten. Entreprenören riskerar därmed att behöva stå för omfattande kostnader och behovet av att göra egenkontroller samt förbesiktningar är därför stort.

Du är på sidan 1 av 3 Nästa sida