Hoppa till innehåll

Om Installatörsföretagen

Om Installatörsföretagen

Vi är en bransch- och arbetsgivarorganisation som stöttar våra medlemmar i deras vardag samtidigt som vi jobbar för deras framtid.

Vi har våra rötter i Elektriska Installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen. Men då det stod tydligt att de allt högre kundkraven i kombination med en snabb teknisk utveckling gjorde att marknaderna för VVS- och elteknikföretag ofta överlappade varandra enades våra krafter. Allt för att kunna fortsätta att stötta våra medlemmar effektivt i framtiden, och för att bli en ännu starkare röst i samhället. Läs nedan om nya föreningen.

  • Vårt huvudkontor finns i Stockholm. Vi har tolv distriktskontor - från Skellefteå i norr till Malmö i söder.
  • Installatörsföretagen representerar över 3 800 medlemsföretag med runt 50 000 medarbetare. Företagen omsätter tillsammans cirka 73 miljarder kronor.
  • Medlemsföretagens intressen tillvaratas genom bland annat påverkansarbete mot och information till myndigheter, politiker och allmänheten. Vi tecknar flera kollektivavtal.

Om nya föreningen Installatörsföretagen

1 januari 2018 bildade EIO och VVS Företagen bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen. Det är tillsammans med våra medlemmar som vi har bildat Föreningen Installatörsföretagen. Syftet med en ny gemensam förening är att ge föreningen en större och starkare röst för påverkan och genomslag. Vi är stolta över att representera branschen för tekniska installationer och här ska vi vara den naturliga samtalspartnern.

Avgifter

I den nya föreningen finns bland annat ett behov av en gemensam avgiftsstruktur. Under både EIO och VVS Företagens extra årsmöten togs beslut om att den framtida årsavgiften ska vara omsättningsbaserad, kopplad till den omsättning som medlemskapet avser. För att täcka kostnaden för det basutbud av tjänster som finns inom Installatörsföretagen, har de extra stämmorna beslutat om en minsta avgift om 8 300 kr per år och medlem.

> Se hur avgiften beräknas här

> Räkna ut er årsavgift med vår räknesnurra

Logotyp

Varumärket Installatörsföretagen bygger vi tillsammans med våra medlemmar. Gamla loggor från EIO och VVS Företagen ska bytas ut på hemsidor och bilar. Om ni är med oss och jobbar för att stärka Installatörsföretagens varumärke, kommer det att gå snabbare för Installatörsföretagen att blir den aktör vi alla vill.

Logotyper från EIO och VVS Företagen är inte förbjudna, men ska successivt fasas ut och bytas ut mot Installatörsföretagen. Dekaler går att beställa kostnadsfritt på IN Förlag och medlemsloggan kan ni ladda ner här.

Vi på Installatörsföretagen arbetar ständigt med att underlätta för ert företag, så att ni kan göra det ni är bäst på. Vi finns i din vardag och jobbar för din framtid.

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.