Hoppa till innehåll

Bli medlem i Installatörsföretagen

Medlemskap

Vill du bli medlem i installatörsföretagen? Här hittar du all information du behöver för att ansöka om medlemskap.

Så ansöker du

 • Fyll i ansökningshandlingarna, Medlemsansökan IN
 • Bifoga två dokument till din ansökan:
  • Kopia av aktuellt registreringsbevis som utvisar firmatecknare.
  • Försäkringsintyg för relevant företagsförsäkring.
 • Skicka ansökan till:
  Installatörsföretagen Service i Sverige AB,
  Box 17154,
  104 62 STOCKHOLM

Handläggningstiden, från det att vi fått alla handlingar, brukar normalt vara en månad. Inträden beviljas endast per den första varje månad.

Har du frågor om medlemskap i Installatörsföretagen skicka e-post till medlem@installatorsforetagen.se.

Du kan också fylla i en intresseanmälan, då kontaktar vi dig och berättar mer om medlemskapet innan du skickar in din medlemsansökan.

Fylla i en intresseanmälan.

Läs gärna mer om vilka fördelar som finns med att vara medlem i Installatörsföretagen:

Fördelar med medlemskapet

 • Vilka får vara medlemmar?

  För att kunna bli medlem i Installatörsföretagen måste ditt företag leva upp till kriterierna för medlemskap. Du hittar kriterierna här:

  Kriterier för medlemskap

  Om ditt företag utför elinstallationsarbete på annans anläggning måste det dessutom vara registrerat hos elsäkerhetsverket.

 • Vad kostar medlemskapet?

  Medlems- och serviceavgiften till Installatörsföretagen baseras på fakturerad årsomsättning föregående år.

  Information om årsavgift

  Som medlem i Installatörsföretagen betalar ni en årsavgift för medlemskapet i föreningen samt en avgift för den service och trygghet som vi erbjuder. Utöver dessa avgifter tillkommer en årsavgift för medlemskapet i Svenskt Näringsliv och en årsavgift till din regionala förening.

  Årsavgift Svenskt näringsliv

  Vi på Installatörsföretagen har tagit fram en räknesnurra så att du kan få en uppfattning om din kommande avgift för medlemskapet i Installatörsföretagen.

  Räkna ut vad ni får betala med vår räknesnurra

 • Det gäller vid undertecknande

  Vid undertecknandet av inträdesansökan intygar du att ni har tagit del av försäkringsinformationen och är införstådd med att företaget är förpliktigat att teckna kollektivavtalsfästa försäkringar för alla sina anställda från och med den tidpunkt kollektivavtalet gäller.

  Bara egna företagare och VD kan vara undantagna från dessa försäkringar

  Du intygar samtidigt att ni har tagit del av vår information om behandling av personuppgifter, kriterierna för medlemskap liksom stadgarna för Installatörsföretagen och Svenskt Näringsliv och att ni åtar er att följa dessa kriterier, stadgar och de beslut som fattats av behöriga organ inom organisationerna.

  Dokument

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.