Hoppa till innehåll

Ansök om medlemskap

Medlemskap

Vill du bli medlem i Installatörsföretagen? Använd denna ansökan. Eller anmäl intresse så kontaktar vi dig.

För att ansöka om medlemskap i Installatörsföretagen fyller du i inträdeshandlingarna samt bifogar kompletta bilagor och sänder dem till Installatörsföretagen Service i Sverige AB, Box 17154, 104 62 STOCKHOLM. Bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis som utvisar firmatecknare samt försäkringsintyg för relevant företagsförsäkring.

Vid undertecknandet av inträdesansökan intygar du att ni har tagit del av försäkringsinformationen och är införstådd med att företaget är förpliktigat att teckna kollektivavtalsfästa försäkringar för alla sina anställda från och med den tidpunkt kollektivavtal gäller. Undantagna från dessa försäkringar kan endast egna företagare och VD vara. Du intygar samtidigt att ni har tagit del av vår information om behandling av personuppgifter, kriterierna för medlemskap liksom stadgarna för Installatörsföretagen och Svenskt Näringsliv och att ni åtar er att följa dessa kriterier, stadgar och de beslut som fattats av behöriga organ inom organisationerna.

Medlemskapet kan beviljas först efter att din ansökan med kompletta handlingar har behandlats av förbundet. Då bedöms om ditt företag lever upp till kriterierna för medlemskap.

Observera att ett krav för medlemskap i Installatörsföretagen är att företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning måste vara registrerat hos Elsäkerhetsverket.

Handläggningstiden, från det att vi fått alla handlingar, brukar normalt vara en månad. Inträden beviljas endast per den första varje månad.

Dokument

Vill du ha tryckta blanketter och informationsmaterial kan du skicka efter dessa via medlem@installatorsforetagen.se telefon 08-762 76 00.

Installatörsföretagen träffar kollektivavtal med ett flertal fackförbund som gäller för medlemsföretagen främst utifrån den verksamhet som företaget bedriver. Vissa kollektivavtal medför bundenhet direkt vid inträdet och andra förutsätter så kallad inkoppling. Läs mer om våra kollektivavtal under Fördelar med medlemskapet. För alla kollektivavtal gäller skyldighet att teckna särskilda avtal om försäkringar och pensioner för de anställda i enlighet med respektive kollektivavtal.

Mer om de kollektivavtalade försäkringarna och vad det innebär kan du läsa på www.finfa.se.

Vad kostar medlemskapet?

Medlems- och serviceavgiften till Installatörsföretagen baseras på fakturerad årsomsättning föregående år. Läs mer här.

Som medlem i Installatörsföretagen betalar ni en årsavgift för medlemskapet i föreningen samt en avgift för den service och trygghet som vi erbjuder. Utöver dessa avgifter tillkommer en årsavgift för medlemskapet i Svenskt Näringsliv och en årsavgift till din regionala förening.

Vi på Installatörsföretagen har tagit fram en räknesnurra så att du kan få en uppfattning om din kommande avgift för medlemskapet i Installatörsföretagen. >> Räkna ut vad ni får betala med vår räknesnurra

Skicka in ansökan

Skicka underskrivna handlingar och kompletta bilagor till servicebolaget på nedan adress:
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Box 17154
104 62 STOCKHOLM

Har du frågor om medlemskap i Installatörsföretagen skicka e-post till medlem@installatorsforetagen.se.

Vill du hellre fylla i en intresseanmälan kan du göra det här.

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.