Hoppa till innehåll

Yrkesroller inom VVS

Utbildning och karriär

VVS, värme, ventilation och sanitet, är en viktig del i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Med smartare och ny teknik förändras och förfinas arbetsmetoder inom VVS hela tiden. Det ställs också nya krav inom miljö och energieffektivitet. Styrning och återanvändning av förbrukad energi genom blir allt viktigare.

Om du väljer att jobba med VVS kommer du kunna försörja dig inom otaliga specialområden och nästan var som helst – samtidigt som du kommer kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Yrken inom VVS

Nedan ser du ett urval av de yrkesroller som finns i branschen.

 • VVS-montör

  Som VVS-montör skapar du varma bostäder, rent vatten från kranen och väl ventilerade rum. Du kommer montera rör, värmepumpar, värmepannor, varmvattenberedare, element och allt det som ingår i ett badrum. Arbetet utförs både i bostäder och allmänna byggnader som till exempel sjukhus, kontor och affärslokaler.

  Som VVS-montör kan du arbeta med service och då är du oftast ensam på arbetsplatsen och har en servicebil med de verktyg och delar som du behöver för att utföra jobbet. Eller så kan du jobba på en byggarbetsplats. Då är du med och bygger ett hus från grunden. På en byggarbetsplats får du samarbeta med flera andra yrkesroller som snickare och målare. Att vara VVS-montör ställer krav på att du kan arbeta självständigt och är ansvarsfull. Oavsett var arbetsuppgifterna utförs måste du använda både med hjärna och händer. VVS-montör är ett hantverk som utvecklas med ny teknik, till exempel används ofta datorer i värme- och kylanläggningar. Förutom att kunna behärska den nya tekniken måste en VVS-montör kunna läsa ritningar, behärska alla olika material som förekommer och tänka kreativt för att hitta de bästa lösningarna.

  Träffa VVS-montören Martin, se filmen nedan:

  Spela video

  VVS-montör

 • Isoleringsmontör

  Isolering av rör, behållare och pannor gör det möjligt att spara energi och transportera vätskor utan att tappa värme eller kyla. I ett bostadshus är till exempel rören från en värmepanna till alla lägenheter isolerade. Isolering används även för att stänga ute buller inom bland annat industrin. Ledningar och rör som transporterar brand- och explosionsfarligt innehåll isoleras också för att minimera olycksrisken. Som isoleringsmontör kan du välja på två inriktningar, VVS-isolering och isoleringsplåtslageri.

  Som VVS-isolerare arbetar du med att isolera kalla och varma rör samt ventilationskanaler i olika byggnader. Din kompetens behövs både vid nybyggnad och ombyggnad. Arbetet görs ofta på en byggarbetsplats där du jobbar tillsammans med andra yrkesgrupper som VVS-montörer.

  En isoleringsplåtslagare jobbar ofta på industrier med att isolera rör, pannor och behållare. Som isoleringsplåtslagare ser du till att isoleringen kläs med plåt. Plåten skyddar rör och isolering mot slag samt väder och vind. Det du ska isolera ser ofta olika ut från gång till gång så att vara kreativ underlättar arbetet. Oavsett vilken inriktning du väljer måste du ha bra kunskaper i geometri och kunna genomföra det praktiskt också.

  Träffa isoleringsplåtslagaren Joel, se filmen nedan:

  Spela video

  isoleringsplåtslagare

 • Kyl- och värmepumptekniker

  Som kyl- och värmepumptekniker har du ett fritt och varierande yrke där du får arbeta såväl med praktisk och teknisk problemlösning som med kundkontakt.

  Du skapar ett behagligt inomhusklimat, ser till att matbutiker kan hålla livsmedel fräscha men även att hockeylagen kan spela långt in på sommaren.

  En kyl- och värmepumptekniker jobbar ofta ute på fältet som problemlösare och du är företagets representant mot kund. Du är självständig och har servicevilja. Beroende på vilket uppdrag du har förekommer naturligtvis också samarbeten med dina kollegor.

 • VVS-ingenjör

  Som VVS-ingenjör skapar du energieffektiva och väl fungerande inomhusmiljöer för människor att arbeta och bo i. Du konstruerar värme-, vatten- och kylsystem så de fungerar optimalt.

  Som VVS-ingenjör arbetar du med fastigheter såsom kontor, industrier och bostäder. Du skapar energieffektiva och välfungerande inomhusmiljöer för människor att arbeta och bo i.

  Med utbildning till VVS-ingenjör kan du jobba som projektledare och i den rollen ansvara för allt inom ett projekt: från anbud till slutbesiktning. Ett projekt kan handla om nybyggnation eller ombyggnation. Det kan omfatta ett eller flera tekniska system. Det är du som planerar produktionens ekonomi, tid och personal samt träffar beställare och andra entreprenörer i byggmöten.

  Du kan också jobba som konstruktör och då arbetar du med att designa tekniska system utifrån ställda krav och ta fram bygghandlingar. Till din hjälp har du datoriserade beräkningssystem och CAD. Ofta ingår även besiktningar och energiutredningar i uppgifterna.

  Viktiga egenskaper och förmågor för en VVS-ingenjör är att kunna planera på både kort och lång sikt samt använda tiden på ett optimalt sätt för att hålla tidsplaner.

  Spela video

  VVS-ingenjör

 • Egen företagare

  Om du brinner för en idé eller ett intresse som du vill utveckla utifrån eget huvud så kan eget företag vara något för dig. Det finns stora möjligheter att driva eget företag inom VVS. Som egenföretagare säljer du in dina tjänster till kunder, lämnar offerter och utför arbetet.

  Att driva företag kräver stort engagemang och förmåga att klara hög arbetsbelastning. Som egenföretagare får man ofta sköta många sysslor till att börja med.

  Bra länkar för dig som är sugen på att driva eget företag:

 • Industrirörmontör

  En industrirörmontör arbetar på större industrier som har rörsystem som transporterar vätskor och gaser som ingår i den tillverkning som sker på industrin. Det kan till exempel vara pappersbruk, kemiska industrier eller läkemedelsindustrier. Det som finns i rören kan vara fjärrvärme, fjärrkyla, olja, radioaktiva ämnen eller olika typer av gaser och syror. Sådana rör får aldrig läcka så det är viktigt att installationen av rören är väl utförd. Som industrirörmontör måste du vara ansvarsfull och noggrann. Du är en specialist på montering av stora rör och svetsning. Du kan grunderna för uppbyggnad, montering och funktion av system i industrirörsanläggningar, ritningsläsning och VVS-teknik. Som industrirörmontör arbetar du som specialist i olika arbetslag.

  Träffa industrirörmontören Maria, se filmen nedan:

  Spela video

  Industrirörmontör

 • Sprinklermontör

  Som sprinklermontör arbetar du med montering av sprinklerrör och system inom olika typer av verksamheter. Du kan jobba inom allt från industri, logistikcentraler, affärslokaler, sjukhus till andra offentliga lokaler. Du installerar även boendesprinkler i olika typer av boendemiljöer. Det rör sig i huvudsak om vattensprinkler men kan även vara system där skuminblandning sker. Installationen utförs både i nyproduktion och i befintliga verksamheter under drift.

  Som sprinklermontör utför du också service och underhållsarbeten på befintliga sprinkleranläggningar.

  En sprinklermontör skall vara beredd att resa i tjänst, för att arbetsplatserna finns i hela Sverige.

  Träffa sprinklermontören Rasmus, se filmen nedan:

  Spela video

  Sprinklermontör

 • Ventilationsmontör

  Moderna ventilationssystem är högteknologiska. Ventilation är ett arbetsmarknadsområde där utvecklingen går mycket fort framåt och möjligheterna för att nischa sig eller bredda sig är mycket stora.

  Som ventilationsmontör arbetar du med varierande arbetsuppgifter. Du tar ansvar för allt från ventilationens från estetik till brandskydd. Du kommer få installera och montera anläggningar inom ventilation, montera kanaler, fläktar och aggregat, reparera och underhålla samt kontrollera ventilationsaggregat i olika typer av fastigheter och anläggningar.

  Eftersom ventilationsmontörer installerar ventilationssystem i hela fastigheter, bidrar du till ett hälsosammare inomhusklimat och mer effektiv energianvändning.

  Spela video

  Ventilationsmontör

 • Projektledare

  Projektledaren har det övergripande ansvaret för olika projekt och ansvarar för ekonomin, ser till att tidsplaneringen följs, tar fram riskanalyser och planer för kvalitéts- och miljöarbetet.

  Som projektledare i branschen för tekniska installationer kan du arbeta både på företag som driver totalentreprenader och hos underentreprenörer. Det finns flera olika arbetstitlar inom projektledaryrket, bland annat projektansvarig eller arbetsledare.

  Att arbeta som projektledare innebär ett stort ansvar. Du måste vara drivande i hela processen och gilla att jobba långsiktigt. Du har kontakt med chefen, kunder, medarbetare och leverantörer.

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.