Hoppa till innehåll

Företagslärling-se möjligheten

Arbetsgivarfrågor

Företagslärling elteknik – en ny väg in i branschen. Den ger dig som arbetsgivare nya möjligheter att anställa elektriker, teletekniker eller larm- och säkerhetstekniker. Anmäl ditt intresse att delta i projektet.

Ny möjlighet våren 2019!

Sista dag att anmäla intresse att ta emot företagslärling för 2018 har dessvärre passerat.

Men tipsa gärna personer du tror är intresserade av att bli företagslärling om att anmäla sig: Kopiera och skicka länken nedan till den du vill tipsa om att bli företagslärling 2019:
www.installatorsforetagen.se/ta-chansen

Om företagslärlingar

Inom många branscher i samhällsbyggnadssektorn finns det en lång tradition med företagslärling. Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet är överens om att genomföra en provverksamhet under fem år för elektriker, teletekniker samt larm- och säkerhetstekniker.

Vi har gjort det enkelt för dig som arbetsgivare

Observera att detta endast gäller företag med kollektivavtal alternativt hängavtal Installationsavtalet, läs mer nedan.

1. Intresseanmälan arbetsgivare senast 30 april

Är ditt företag intresserad att anställa en eller flera företagslärlingar? Meddela oss senast den 30 april 2018. Se kontaktinformation.

2. Vi hittar kandidater till ditt företag

Kandidaterna skickar sina ansökningarna om att bli företagslärling till Installatörsföretagen, som tillsammans med ECY grovgallrar dessa. När gallringen är klar i början av juni matchar vi ihop ditt företag med lämpliga kandidater.

3. Ditt företag träffar 2 till 3 kandidater under juni

Ditt företag förbinder sig att träffa 2-3 kandidater, eller fler om ni så önskar. Eftersom antalet utbildningsplatser är begränsat till 48 stycken (16 för respektive yrkesutgång) så kommer det efter matchningen i juni tillämpas ”först till kvarn” för att anmäla kandidat till de åtråvärda företagslärlingsplatserna. Om ni får en utbildningsplats bör den kandidat som fick platsen ha ett undertecknat anställningskontrakt (för företagslärling) med er klart den 30 juni 2018.

4. Anställning och utbildning börjar i augusti

Anställningen bör påbörjas senast vecka 33, 2018 för att hinna med utbildningsstarten vid EUU.

 • Ytterligare information

  Anställ vem du vill

  Tanken med företagslärling är att du som arbetsgivare ska kunna anställa vem du vill som du bedömer har förutsättningarna att bli duktig inom yrket.

  Start varje hösttermin

  Utbildningen kommer börja varje hösttermin de kommande åren (exakt tidpunkt kan komma att variera över åren). Anställningen måste starta innan kursstarten.

  16 platser inom varje yrkesområde

  Varje hösttermin finns det 48 stycken utbildningsplatser för företagslärlingar. 16 till elektriker, 16 till teletekniker samt 16 till larm- och säkerhetstekniker.

  Varannan damernas

  Målsättningen är att minst 50 procent av platserna tillsätts av kvinnor.

  ECY godkänner

  Innan anställningen ska ECY göra en bedömning att personen bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen. Personen ska även tilldelas en av de 48 utbildningsplatserna hos EUU.

  Utbildningens upplägg

  Företagslärligsutbildningen pågår i 24 månader. Lärlingen varvar utbildning och yrkespraktik på arbetsplatsen med kurser i Nyköping i EUU:s regi. Kurserna är desamma som på gymnasiet. Varje kurs inleds med teori och praktiska övningar på EUU. Utbildningen på arbetsplatsen sker tillsammans med en handledare och följs upp med hjälp av bedömningsmatriser.

  ECY-certifikat

  Varje kurs avslutas hos EUU med ett kursprov som kan vara en kombination av teori och praktik. I slutet av företagslärlingsutbildningen göra ett yrkesprov enligt etg-modellen. Ett godkänt yrkesprov kvalificerar till ECY-certifikat.

  EUU

  EUU står för Elbranschens Utvecklingsoch Utbildningscenter och är precis som namnet antyder, branschens egen organisation. EUU ägs av Installatörsföretagen. Verksamheten bedrivs i Nyköping där även dotterbolaget ETG Elbranschens gymnasie har sin utbildningsverksamhet.

  Läs mer på euu.se

 • Anställning lön och utbildning

  Anställningsformerna regleras i kollektivavtal. Innan anställning skriver du och medarbetaren ett lärlingskontrakt. Under hela företagslärlingsutbildningen får medarbetaren lön av er, även för den tid som utbildning pågår vid EUU i Nyköping.

  Utbildningen i EUU:s regi är kostnadsfri. Det som tillkommer för er är kostnader i samband med utbildningen i Nyköping såsom resor och boende.

  Lägsta lön under de första 12 månadernas anställning som företagslärling, ska motsvara vid var tid gällande lönenivå enligt yrkesutbildningsavtalets 4 kap § 1, nivå 1-720 timmar. Efter 12 månader och till lärlingstidens slut ska lägsta lön motsvara yrkesutbildningsavtalets 4 kapitel 1 §, nivå 721 timmar.

  Hur blir det med ackordet?

  Om företagslärlingen deltar i ackordsarbetet under de första tolv månadernas anställning ska inget avdrag göras från ackordssumman. Efter tolv månadernas anställning görs ett avdrag från ackordssumman brutto - 60 procent av penningfaktorn x antalet arbetade timmar på arbetet.

  Provanställning, uppsägning och LAS

  De första tolv månaderna är en provanställning som kan avbrytas med en månads uppsägningstid, av dig eller medarbetaren. Om du som arbetsgivare överväger att avsluta anställningen ska du i god tid överlägga med ECY innan du avslutar anställningen. Efter sex månaders anställning och till dess företagslärlingsperioden är över, kan arbetsgivare i samband med driftsinskränkningar undanta företagslärlingen från turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (LAS).

  Överenskommelsen om företagsutbildning (kräver inloggning)

Vill du anmäla ert intresse att rekrytera företagslärling eller har du några frågor?

Kontakta Anna Byström på Installatörsföretagen 08-762 75 43 eller foretagslarling@installatorsforetagen.se. Vid intresseanmälan behöver du ange företagsnamn, organisationsnummer och dina kontaktuppgifter. Uppge hur många företagslärlingar du är intresserad av att anställa inom respektive yrkesingång: elektriker, teletekniker eller larm- och säkerhetstekniker.

Företagslärling är ett samarbete mellan Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet.

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.