Hoppa till innehåll

Yrkeshögskola

Yrkeshögskolan är eftergymnasial, kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Inom yrkeshögskolan är arbetsgivarna aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna.

Du möter dem på föreläsningar, i projekt och på din praktik (LIA). Eftersom arbetsmarknadens behov förändras över tid uppdateras även utbildningarnas innehåll och inriktning. För dig som studerande innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med utbildningen

De flesta YH-utbildningar är mellan ett och tre år långa, är avgiftsfria och ger dig möjlighet att ansöka om studiemedlen från CNS. Vi har specialanpassade YH-utbildningar inom el och vvs på våra två branschskolor. Läs mer på www.euu.se eller www.iuc-utbildning.se/ . Där kan du plugga på heltid eller halvfart och på distans.