Hoppa till innehåll

Har projektledaren rätt kompetens?

Utbildning och karriär

Med Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL) får arbetsgivaren bättre överblick över företagets möjligheter att möta kundens förväntningar. Utbildningsbehovet kan identifieras och rekryteringsprocessen underlättas.

Varför?

ICPL är ett tydligt sätt att säkerställa kompetensen hos projektledaren och ett viktigt verktyg att vidareutveckla ledaregenskaper. Kunderna förväntar sig att projektledaren har kunskaper inom en rad områden. Efter certifiering utfärdas ett branschspecifikt bevis på projektledarens kompetenser.

För projektledaren tydliggör ICPL de krav och förväntningar som finns, så att projektledarens bidrag i projektet blir tydligare.

Förkunskaper

Formellt ställs det inga krav på utbildning, varken grund- eller vidareutbildning, eller på praktisk erfarenhet. Certifikatet bygger helt på att klara ett antal teoretiska prov samt en intervju med en assessor. Inga särskilda aspekter läggs på hur man uppnått kompetensen för att klara dessa prov. Bäst förutsättningar för att uppnå certifieringskraven har sannolikt den som har några års erfarenhet med projektledaransvar.

Hur går vi tillväga?

ICPL består av två delar, kartläggning och certifiering. Arbetsgivaren och projektledaren kan tillsammans bestämma om projektledaren ska certifiera sig direkt eller om en kartläggning av kunskaper först behöver genomföras. Identifieras kunskapsluckor kan de enkelt fyllas genom utbildning innan certifiering sker.

> Hur går kartläggningen till?

> Hur går certifieringen till?

Anmälan

Nya tillfällen för kartläggning samt certifiering kommer under 2019.
Varmt välkommen med din anmälan då.

Har du frågor om kartläggning eller certifiering hör gärna av dig till kontaktpersonerna nedan.

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.