Hoppa till innehåll

Installationsbranschens Certifierade Projektledare

Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL) är en kartläggnings- och certifieringsmodell som kvalitetssäkrar projektledarens kunskaper. Kartläggningen visar på styrkor och förbättringsområden och certifieringen blir kvittot på branschspecifik kompetens.

Montörer och tekniker genomgår strukturerade utbildningar och kompetensen prövas. Satsningar som gjorts för att kvalitetssäkra deras kompetens har gett goda resultat. En modell för kompetensprövning och kvalitetssäkring av projektledare behövs för att identifiera styrkor och fylla i eventuella kunskapsluckor. Därför har Installatörsföretagen, i samarbete med SBUF, INCERT och Svenskt Projektforum, tagit fram Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL).

Hur använder jag Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL)?

ICPL består av två delar, kartläggning och certifiering. Arbetsgivaren och projektledaren kan tillsammans bestämma om projektledaren ska certifiera sig direkt eller om en kartläggning av kunskaper först behöver genomföras. Identifieras kunskapsluckor kan de enkelt fyllas genom utbildning innan certifiering sker.

Vilka är fördelarna med Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL)?

Beställaren får

 • matchad kompetens för effektiva projekt
 • ett verktyg för projektspecifikt kravställande
 • en modell för att utvärdera entreprenörernas projektledarkompetens

Arbetsgivaren får

 • överblick över företagets möjligheter att möta kundens behov och förväntningar
 • ett verktyg i rekryteringsprocessen
 • möjlighet att identifiera utbildningsbehov
 • möjlighet att identifiera talanger på företaget

Projektledaren får

 • en tydlig bild av vad som förväntas i rollen som projektledare i installationsbranschen
 • en tydlig karriärstege
 • incitament för att själv förkovra sig och utveckla sin roll

Installationsbranschen blir

 • en bransch som med trygghet och trovärdighet driver komplexa entreprenader
 • en attraktiv bransch dit människor med olika kompetenser och erfarenheter kan söka sig

> Läs mer om Installationsbranschens Certifierade Projektledare och hur du anmäler dig