Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

139 träffar

 1. Förenklad visning av kollektivavtalsdokument

  Nyhet

  För att underlätta för dig som medlem har vi slagit ihop de dokument som berör de kollektivavtal som Installatörsföretagen tecknar med respektive motpart på installatorsforetagen.se.

 2. Tjänstemannaavtalet 2017-2020 pdf

  Tjänstemannaavtalet
  Dokument

  Tjänstemannaavtalet 2017-2020 samt tillkommande komplettering och överenskommelser under avtalsperioden.

 3. Årets lönerevision startar nu

  Nyhet

  Löneavtalen som Installatörsföretagen har med såväl Ledarna som Sveriges Ingenjörer är så kallade processavtal. De bygger på att lönen revideras årligen efter samtal mellan medarbetaren och chefen. Om man inte kommit överens om annat lokalt på företaget ska den nya lönen gälla från och med 1 april.

 4. 19-003 Lönerevision Löneavtalet Sveriges ingenjorer 2019 pdf

  Tjänstemannaavtalet
  Dokument

  Detta cirkulär handlar om hur lönerevisionen ska gå till, för de som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer eller i ett annat SACO-förbund. För de företag som inte har någon klubb eller facklig förtroendeman som företräder Sveriges Ingenjörer bygger lönerevisionen på en löneprocess med fastställda lönekriterier, utvecklingssamtal och lönesamtal mellan närmaste chef och ingenjören. Det är i denna process som löneökningen fastställs. Det finns inga givna utfall eller garanterade nivåer.

 5. 19-002 Lönerevision Ledaravtalet 2019 pdf

  Tjänstemannaavtalet
  Dokument

  Detta cirkulär handlar om lönerevision på Ledaravtalets område. Ledaravtalet bygger på lokal lönebildning med lönedialog, utan fastställda nivåer på löneökning. Om inte annat har överenskommits lokalt ska Ledarnas lön revideras per den 1 april årligen.

 6. 19-001 Nya regler om Karensavdrag i de olika kollektivavtalen pdf

  Butiks/Detaljhandelsavtalet Installationsavtalet Lageravtalet Larm- och säkerhetsteknikavtalet Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (isol) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (kyl) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (rör) Tjänstemannaavtalet
  Dokument

  Karensavdraget har nu ersatt karensdagen.

  De nya lagreglerna om karensavdrag i stället för karensdag trädde i kraft 1 januari 2019.

  Installatörsföretagen har kommit överens om anpassning av kollektivavtalen med berörda fackförbund med anledning av förändringarna i Sjuklönelagen samt Lagen om allmän försäkring. Detta gäller såväl Tjänstemannaavtalet, Teknikinstallationsavtalet, Installationsavtalet, Larm & Säkerhetsteknikavtalet, Butiks-/Detaljhandelsavtalet som Lageravtalet.

 7. Karensavdragsreglerna klara för flera avtal

  Nyhet

  Installatörsföretagen har nu kommit överens om justering av med Tjänstamannaavtalet, Teknikinstallationsavtalet, Installationsavtalet samt Larm & Säkerhetsteknikavtalet med de berörda fackförbunden med anledning av att Sjuklönelagen samt Lagen om allmän försäkring ändras vid årsskiftet.

 8. Mer än lön för mödan

  Nyhet

  Det är lätt att glömma bort att du som arbetsgivare tecknar värdefulla försäkringsskydd för dina anställda. Tänk på att informera dina anställda om de förmåner du också betalar för deras arbete, förutom lönen, de kollektivavtalade försäkringarna och tjänstepensionen.

 9. Anställningsavtal tjänsteman docm Medlem

  , Utgåva: 7 , Artikelnr: 051633
  Tjänstemannaavtalet

  2018-06-01: Uppdatering att arbetstagaren är skyldig att följa vid var tid gällande regler. Uppdaterat från EIO till IN. Tjänstemannaavtalet.

 10. Ändrade sjuklönenivåer i tjm-avtalet

  Nyhet

  Ändrade nivåer i tjänstemannaavtalet avseende sjuklön från och med 15:e kalenderdagen. Vid arbetstagares frånvaro från arbetet på grund av sjukdom betalar normalt arbetsgivaren ut sjuklön under de första fjorton dagarna. Från och med dag femton utger istället Försäkringskassan sjukpenning i enlighet med Socialförsäkringsbalken.

Du är på sidan 1 av 14 Nästa sida