Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

144 träffar

 1. Färdigt avtal för elektriker gällande utbildning under korttidspermittering

  Nyhet

  Vi på Installatörsföretagen har slutit avtal med fackförbundet Elektrikerna om utbildning under korttidspermittering. Avtalet gäller Installationsavtalet och arbetstagare ges nu möjlighet till kompetensutveckling under sin korttidspermittering. I och med detta avtal finns det stora möjligheter för våra medlemsföretags anställda att vidareutbilda sig inom en rad olika områden under den tid som de är korttidspermitterade.

 2. Installationsavtalet 2017-2020 pdf

  Installationsavtalet
  Dokument

  Installationsavtalet 2017-2020 samt tillkommande supplement och överenskommelser under avtalsperioden.

 3. Kollektivavtal

  Webbsida

  Organisationerna på arbetsmarknaden, fackföreningarna och arbetsgivarorganisationerna, hanterar frågor om löner och andra anställningsvillkor genom att teckna kollektivavtal.

 4. Korttidspermittering - centrala kollektivavtal på plats

  Nyhet

  Installatörsföretagen har den 19 mars 2020 tecknat centrala kollektivavtal gällande korttidspermittering med fackliga parter. Överenskommelser om korttidspermittering gäller nu på flera av Installatörsföretagens avtalsområden.

 5. Installatörsföretagen har växlat krav med Svenska Elektrikerförbundet

  Nyhet Parterna har under de senaste avtalsperioderna arbetat gemensamt för att ta fram kollektivavtal som leder till stärkt konkurrenskraft för branschen och som är attraktivt för både företag och medarbetare.
 6. Ändringar i Elsäkerhetsavtalet

  Nyhet

  Nu finns den nya Elsäkerhetsöverenskommelsen som supplement till avtalstrycket samt den nya broschyren med frågor och svar ”Montör med kontrolluppgift” att ladda ner.

 7. Lönerevision 2019

  Nyhet

  Målsättningen är att förhandlingar om de nya lönerna sker inom företaget, men om det inte går är det sista chansen att påkalla central förhandling. Enligt förhandlingsordningen i Installationsavtalets lönebilaga måste det i år ske senast den 17 juni.

 8. Guide för Installationsavtalet (DigitalIS) / Kapitel 9 Ackordsarbete / Råd med blanketter & länkar

  Guide Ackordsarbete eller tidlön? Totalackord Ackordsuppgörelse se EIOs kommentar. Kommentar till detta avtal finns under respektive paragraf i avtalstexten Hantering av icke tidsatta arbeten
 9. Förenklad visning av kollektivavtalsdokument

  Nyhet

  För att underlätta för dig som medlem har vi slagit ihop de dokument som berör de kollektivavtal som Installatörsföretagen tecknar med respektive motpart på installatorsforetagen.se.

 10. Arbetstidsbank Installationsavtalets område 1 april 2019

  Nyhet

  Arbetstidsbanken ska regleras den 31 mars 2019. Om medarbetaren så begär ska den kvarvarande tiden omvandlas till ersättning i pengar. Om de inte gör något kommer återstående tid att omvandlas till avsättning till arbetstagarens pensionskonto i FORA.

Du är på sidan 1 av 15 Nästa sida