Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter
Ämnen
Innehållstyper
Årtal

216 träffar

 1. 19-004-avgifter-pensioner-forsakringar.pdf pdf

  Butiks/Detaljhandelsavtalet Installationsavtalet Lageravtalet Larm- och säkerhetsteknikavtalet Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (isol) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (kyl) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (rör)
  Dokument

  Den här informationen handlar om vad som debiteras företaget 2019, för de åtaganden som följer av lag och kollektivavtal avseende pensioner och försäkringar.

 2. Supplement Installationsavtalet ny lydelse kap 7 §13 Sjuklön pdf

  Installationsavtalet
 3. Installationsavtalet 2017-2020 pdf

  Installationsavtalet
  Dokument

  Reviderad 2018-01-16

 4. Guide för Installationsavtalet (DigitalIS) / Kapitel 7 Löner m.m. / Avtalstext

  Guide
 5. 19-001 Nya regler om Karensavdrag i de olika kollektivavtalen pdf

  Butiks/Detaljhandelsavtalet Installationsavtalet Lageravtalet Larm- och säkerhetsteknikavtalet Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (isol) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (kyl) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (rör) Tjänstemannaavtalet
  Dokument

  Karensavdraget har nu ersatt karensdagen.

  De nya lagreglerna om karensavdrag i stället för karensdag trädde i kraft 1 januari 2019.

  Installatörsföretagen har kommit överens om anpassning av kollektivavtalen med berörda fackförbund med anledning av förändringarna i Sjuklönelagen samt Lagen om allmän försäkring. Detta gäller såväl Tjänstemannaavtalet, Teknikinstallationsavtalet, Installationsavtalet, Larm & Säkerhetsteknikavtalet, Butiks-/Detaljhandelsavtalet som Lageravtalet.

 6. Karensavdragsreglerna klara för flera avtal

  Nyhet

  Installatörsföretagen har nu kommit överens om justering av med Tjänstamannaavtalet, Teknikinstallationsavtalet, Installationsavtalet samt Larm & Säkerhetsteknikavtalet med de berörda fackförbunden med anledning av att Sjuklönelagen samt Lagen om allmän försäkring ändras vid årsskiftet.

 7. Ändringar i Elsäkerhetsavtalet

  Nyhet

  Elsäkerhetsavtalet, som är en del av Installationsavtalet, har nu konsekvensanpassats efter den nya Elsäkerhetslagen genom en överenskommelse mellan Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet den 12 december 2018. En mindre ändring görs även i Bilaga 2 för lån och inhyrning av montör. Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.

 8. Överenskommelse om ändringar i bilaga 8 och 2 i Installationsavtalet pdf

  Installationsavtalet
  Dokument

  Ändring av Bilaga 8 och följdändring i Bilaga 2 till Installationsavtalet, rörande elsäkerhetsfrågor.

 9. Ny ackordstidlista för 2019

  Nyhet

  Inom Installationsavtalet gäller en ny, uppdaterad ackordstidlista för elarbeten som utförs på ackord och påbörjas från och med 1 januari 2019. Tiderna kan dock användas från ett tidigare datum under förutsättning att en särskild överenskommelse träffas mellan arbetsgivaren och den anställde.

 10. 18-008 Arbetstidbank Installationsavtalets område årsskiftet 2018-2019 inklusive bilaga pdf

  Installationsavtalet
  Dokument

  De elektriker inom avtalsområdet som inte tagit ut 16 timmar i betald ledighet under året, har rätt att få ut kvarvarande timmar i samband med jul-, nyår- och trettonhelgen. För att få ut kvarvarande timmar upp till 16 timmar, krävs en ansökning om detta innan den 1 december. Installatörsföretagen har utarbetat ett förslag till blankett för den förfrågan, se bifogad bilaga.

Du är på sidan 1 av 22 Nästa sida