Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

195 träffar

 1. Så måste du och dina medarbetare hantera arbetstidsbanken inför årsskiftet

  Nyhet

  De elektriker inom avtalsområdet som inte tagit ut 16 timmar i betald ledighet under året, har rätt att få ut kvarvarande timmar i samband med jul-, nyår- och trettonhelgen. För att få ut kvarvarande timmar upp till 16 timmar, krävs en ansökning om detta innan den 1 december. Installatörsföretagen har utarbetat ett förslag till blankett för den förfrågan, se bilaga.

 2. Ändringar i Elsäkerhetsavtalet

  Nyhet

  Nu finns den nya Elsäkerhetsöverenskommelsen som supplement till avtalstrycket samt den nya broschyren med frågor och svar ”Montör med kontrolluppgift” att ladda ner.

 3. Installationsavtalet 2017-2020 pdf

  Installationsavtalet
  Dokument

  Installationsavtalet 2017-2020 samt tillkommande supplement och överenskommelser under avtalsperioden.

 4. Lönerevision 2019

  Nyhet

  Målsättningen är att förhandlingar om de nya lönerna sker inom företaget, men om det inte går är det sista chansen att påkalla central förhandling. Enligt förhandlingsordningen i Installationsavtalets lönebilaga måste det i år ske senast den 17 juni.

 5. Guide för Installationsavtalet (DigitalIS) / Kapitel 9 Ackordsarbete / Råd med blanketter & länkar

  Guide Ackordsarbete eller tidlön? Totalackord Ackordsuppgörelse se EIOs kommentar. Kommentar till detta avtal finns under respektive paragraf i avtalstexten Hantering av icke tidsatta arbeten
 6. Förenklad visning av kollektivavtalsdokument

  Nyhet

  För att underlätta för dig som medlem har vi slagit ihop de dokument som berör de kollektivavtal som Installatörsföretagen tecknar med respektive motpart på installatorsforetagen.se.

 7. Arbetstidsbank Installationsavtalets område 1 april 2019

  Nyhet

  Arbetstidsbanken ska regleras den 31 mars 2019. Om medarbetaren så begär ska den kvarvarande tiden omvandlas till ersättning i pengar. Om de inte gör något kommer återstående tid att omvandlas till avsättning till arbetstagarens pensionskonto i FORA.

 8. 19-004-avgifter-pensioner-forsakringar.pdf pdf

  Butiks/Detaljhandelsavtalet Installationsavtalet Lageravtalet Larm- och säkerhetsteknikavtalet Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (isol) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (kyl) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (rör)
  Dokument

  Den här informationen handlar om vad som debiteras företaget 2019, för de åtaganden som följer av lag och kollektivavtal avseende pensioner och försäkringar.

 9. Guide för Installationsavtalet (DigitalIS) / Kapitel 7 Löner m.m. / Avtalstext

  Guide
 10. 19-001 Nya regler om Karensavdrag i de olika kollektivavtalen pdf

  Butiks/Detaljhandelsavtalet Installationsavtalet Lageravtalet Larm- och säkerhetsteknikavtalet Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (isol) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (kyl) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (rör) Tjänstemannaavtalet
  Dokument

  Karensavdraget har nu ersatt karensdagen.

  De nya lagreglerna om karensavdrag i stället för karensdag trädde i kraft 1 januari 2019.

  Installatörsföretagen har kommit överens om anpassning av kollektivavtalen med berörda fackförbund med anledning av förändringarna i Sjuklönelagen samt Lagen om allmän försäkring. Detta gäller såväl Tjänstemannaavtalet, Teknikinstallationsavtalet, Installationsavtalet, Larm & Säkerhetsteknikavtalet, Butiks-/Detaljhandelsavtalet som Lageravtalet.

Du är på sidan 1 av 20 Nästa sida