Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

81 träffar

 1. Marknadsläget 2020 - osäkert i coronatider

  Digitalt seminarium 07 okt 2020 10:00 - 07 okt 2020 10:30
  Kalender

  Nu gör vi det enklare för dig som driver företag i installationsbranschen att få en överblick över marknadsläget. Den 7 oktober släpper vi en summering och prognos baserat på branschstatistik, en konjunkturrapport och trendspaning som våra experter tagit fram. Tanken är att göra det som händer i branschen mer tillgängligt för dig. Vi vill hjälpa dig se vad som kommer att påverka dina nästa affärer.

 2. Höstens konjunkturrapport är här

  Nyhet

  Installatörsföretagens tar fram konjunkturrapporter två gånger om året – och nu är Konjunkturrapporten för hösten 2019 här! Rapporten, som tagits fram i samarbete med analysföretaget Navet Analytics, visar på hur ett bra marknadsläge nu mattas av beroende på den lågkonjunktur som samhället i allmänhet, och branschen i synnerhet, står inför.

 3. Framtidens teleinstallationsmarknad - rapport pdf

 4. Projektering, service och funktion är nycklarna till framtidens affärer

  Nyhet

  Vi har tagit fram en rykande färsk rapport som fokuserar på utvecklingen av marknaden för teleinstallationsföretag fram till år 2025. Marknaden befinner sig i en svårbedömd transformationsfas. Dagens utveckling är på många sätt turbulent där aktörer från olika branscher söker nya positioner och affärsmöjligheter.

 5. Teleinstallationsrapporter

  Webbsida

  Den här rapporten fokuserar på utvecklingen av marknaden för teleinstallationsföretag fram till år 2025. Med teleinstallationsföretag avses företag som installerar kommunikations- och säkerhetsteknik som inte kräver auktorisation för starkströmsinstallationer. Det vill säga allt från bredband och telesystem till larm, säkerhet och automationstjänster.

 6. Omvärlden trycker på

  Webbsida

  Det finns åtskilliga omvärldstrender som driver på den framväxande marknaden för teleinstallationer. Nedan följer i korthet tre områden som är av betydelse.

 7. Kundutvecklingen

  Webbsida

  En viktig aspekt för framtidens teleinstallationsmarknad är de kundrörelser som tycks stå för dörren. Många teleinstallationsföretag har fastighetsägare eller hyresgäster som kunder. Andra har uppdrag åt en aktör som i sin tur utför tjänster åt fastighetsägare eller hyresgäster.

 8. Marknadsmöjligheterna för teleinstallationsföretag

  Webbsida

  Vi gör följande bedömning av den framtida marknadsutvecklingen, utifrån både efterforskningar och beaktande av utvecklingen i andra länder. Vi har även gjort en undersökning bland ledande nyckelpersoner i dagens Installationsföretag.

 9. Tre råd för att bli ett framgångsrikt installationsföretag

  Webbsida

  Konsekvenserna av marknadsutvecklingen och de övergripande trenderna är flera. Vi har valt att sammanfatta dem i form av tre råd till företagare inom teleinstallationsbranschen som vill vara fortsatt framgångsrika.

 10. Omvärld i förändring - en trendspaning för installationsbranschen pdf

  Dokument

  Klimatfokus tilltar, EU får större inflytande och globaliseringen ökar. Det ger i sin tur ökat intresse för energieffektivitet, elfordon och laddinfrastruktur. Där är några av de spaningar som vi på Installatörsföretagen gör när vi blickar framåt.

Du är på sidan 1 av 9 Nästa sida