Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter
Ämnen
Innehållstyper
Årtal

38 träffar

 1. Kompetensrapporter

  Webbsida

  Sveriges nationella mål är att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll år 2045. För att nå dit så behöver varje individ, företag och bransch bidra, och varje del av sam­hället genomlysas. Installatörsföretagen har därför tittat närmare på de mål för klimatarbetet som regeringen har slagit fast men också vilket bidrag som installationsbranschen skulle kunna stå för, om det fanns rätt kompetens att utföra jobben.

 2. Unik branschstatistik

  Nyhet

  Branschstatistik är en sammanställning över branschens bokslut för 2017, där vi har tagit fram ett branschsnitt med uppdelning efter företagsstorlek för att få fram ett antal nyckeltal. Syftet med rapporten är att vara ett hjälpmedel för dig som medlem, där du kan få en överblick över hur det går för ditt företag i jämförelse med övriga i branschen.

 3. Branschstatistik

  Webbsida Branschstatistik
 4. Fortsatt stabil installationsbransch

  Nyhet

  Trots att prognosen för byggbranschen i stort visar på en nedgång, fortsätter installationsbranschen att gå som tåget. Branschen visar på en fortsatt stabil tillväxt där flera av de dominerande sektorerna ökar, samtidigt som bostadsbyggandet dämpas. Under 2019 väntas tillväxten dock att mattas av jämfört med årets nivå.

 5. konjunkturrapport-okt-2018.pdf pdf

 6. Konjunkturrapporten oktober 2018 presentation pptx

 7. Underlag

  Webbsida

  Konjunkturrapporten kommer två gånger om året – på våren och på hösten. Den tas fram i samarbete med analysföretaget Industrifakta.

 8. Marknadsmöjligheter

  Webbsida

  De intervjuade el- och VS-företagen lyfter båda fram industrin som en intressant sektor, där det finns goda marknadsmöjligheter framöver. Investeringarna inom husbyggnad har visserligen backat under första halvåret, men flera faktorer indikerar på en positiv eller neutral utveckling även här. Enligt Konjunkturinstitutets barometerindikator är läget mycket starkare än normalt med god orderingång och framtidstro, samtidigt som exporten gynnas av en svag krona.

 9. Presentation av konjunkturrapport april 2018 pptx

  Dokument

  PowerPoint

 10. Konjunkturrapport april 2018 pdf

Du är på sidan 1 av 4 Nästa sida