Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

78 träffar

 1. Omvärld i förändring - En trendspaning för installationsbranschen pdf

  Dokument

  Klimatfokus tilltar, EU får större inflytande och globaliseringen ökar. Det ger i sin tur ökat intresse för energieffektivitet, elfordon och laddinfrastruktur. Där är några av de spaningar som vi på Installatörsföretagen gör när vi blickar framåt.

 2. Spännande trendspaning om installationsbranschen

  Nyhet

  I vår senaste omvärldsrapport finner du nyheter, trender och förutsättningar för installationsbranschen - kortfattat och överskådligt. Vad önskar kunderna, hur påverkas företagandet och hur gör vi affärer imorgon?

 3. Övergripande trender

  Webbsida

  Gigatrender är förändringar i omvärlden som sker under långa tidsperioder, ofta i cykler om 20 till 30 år eller mer. Det är förändringar som är jämförelsevis säkra och lättbedömda, även om konsekvenserna förstås kan bli överraskande. Vi tar med dem som ett komplement till övriga trender.

 4. Mer komplicerad administration

  Webbsida

  Många av de övriga trender som finns – till exempel ökat fokus på arbetsmiljö, kvalitet och hållbarhet, ökat fokus på entreprenadjuridik, arbete mot svart arbetskraft – leder till ökad administration. Detta på grund av att fler faktorer
  måste kontrolleras och dokumenteras.

 5. Mer entreprenadjuridik

  Webbsida

  Entreprenadjuridiken styr affärerna mellan installationsföretagen och deras kunder. Det kan gälla både praktisk hantering av vanliga situationer som tilläggsarbeten och vem som står för olika risker, till exempel skadeståndsansvar. Entreprenadjuridiken har i stor utsträckning skötts av branschen själv. Men de senaste åren har entreprenadjuridiken börjat användas mer strikt - jurister och konsulter skriver längre och mer komplicerade avtal och uppkommande situationer hanteras mer enligt vad som faktiskt gäller.

 6. Ökat fokus på sund konkurrens

  Webbsida

  Lagstiftaren vidtar ett antal åtgärder för att skapa ordning och reda i byggbranschen. Tanken med lagändringarna är att gynna sund konkurrens.

 7. Stärkt konsumentskydd

  Webbsida

  Konsumentskyddslagstiftningen stärks kontinuerligt i Sverige genom påtryckningar från organ som EU och Konsumentverket. Denna typ av lagstiftning utgår från att företagen har ett stort kunskapsövertag mot konsumenter vad det gäller den typ av tjänster som företaget erbjuder. Hantverkstjänster anses vara en av de branscher där ökat skydd för konsumenter behövs allra mest.

 8. Juridik

  Webbsida

  Fokus på att följa lagar och regler ökar ständigt. Samtidigt regleras allt mer och därmed ökar även administrationen och behovet av kunnig administrativ personal.

 9. Förändrade relationer på arbetsmarknaden

  Webbsida

  Det moderna arbetslivet för med sig nya företeelser, till exempel ökad användning av inhyrd arbetskraft, outsourcing, långa underentreprenörskedjor, egenanställningsföretag och delningsekonomi. En mer internationell arbetsmarknad växer fram. Detta medför ökad konkurrens, men också nya möjligheter.

 10. Svenska modellen utmanas

  Webbsida

  Politiker både i Sverige och EU pratar alltmer om lagstiftning i olika delar av arbetsrätten. Ofta är det inom specifika avtalsområden, men även synpunkter om mer generell lagstiftning kommer upp i debatten. Till följd av detta kan Sverige tvingas införa minimilöner eller allmängiltighetsförklaring istället för att behålla vår modell som bygger på civilrättsliga avtal mellan jämbördiga parter och minimal statlig inblandning i löneavtalen.

Du är på sidan 1 av 8 Nästa sida