Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter
Ämnen
Innehållstyper
Årtal

43 träffar

 1. Hjälpmedel för att förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet

  Nyhet

  Nu lanserar Prevent en checklista och medarbetarenkät mot sexuella trakasserier att använda på våra arbetsplatser. Så arbetsgivarna och skyddsombuden får mer handfasta verktyg för att hantera problemen.

 2. Ola Månsson om #metoo

  Nyhet

  Ola Månsson, vd för Installatörsöfretagen, intervjuades av branschföreningen Byggcheferna om upplyst, #metoo och #sistaspikenikistan. "Det blir roligare och bättre om det är mångfald på arbetsplatserna", säger han till Byggcheferna.

 3. Omvärlden uppmärksammar våra krafttag mot sexism om kränkningar

  Nyhet

  Under de senaste dagarna har våra insatser kring en inkluderande bransch uppmärksammats av omvärlden på olika sätt. Vi har bland annat gästat radio P4 Stockholm, träffat bostadsminister Peter Eriksson och medverkat i morgonsoffan i Tv4.

 4. Tillsammans med Elektrikerna tar vi krafttag för en jämställd elteknikbransch

  Nyhet

  Genom att satsa på dialog, utbildning och ökad kunskap kring jämställdhetsfrågor ska bättre balans skapas i elteknikbranschen. Under namnet Upplyst går vi, Installatörsföretagen och Elektrikerna, för första gången samman i en gemensam satsning på skolor och arbetsplatser för att bygga en jämställd värdegrund för både kvinnor och män.

 5. Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd

  Nyhet

  Installatörsföretagen arbetar aktivt med etiska förhållningssätt, varför vi bland annat sitter med i Samhällsbyggnadssektors Etiska Råd. Rådet ska vara en samlingsplats och ett kraftcentrum för hela branschens arbete med etik, samt leda till sund konkurrens och likabehandling av såväl stora som små företag.

 6. Förbud mot bristande tillgänglighet gäller nu även småföretagare

  Nyhet

  Även du med färre än tio anställda omfattas nu av reglerna i Diskrimineringslagen om förbud mot bristande tillgänglighet.

 7. Aktiviteter - Kompetensutveckling

  Webbsida

  Enligt diskrimineringslagens krav på Aktiva Åtgärder ska arbetsgivare åtgärda risker för diskriminering, och andra hinder för enskilda anställdas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten, när det gäller utbildning och övrig kompetensutveckling.

 8. Aktiviteter - Trakasserier

  Webbsida

  Enligt diskrimineringslagens Aktiva Åtgärder ska arbetsgivare ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

 9. Aktiviteter - Rekrytering och befordran

  Webbsida

  Enligt diskrimineringslagens krav på Aktiva Åtgärder ska arbetsgivare åtgärda risker för diskriminering, och andra hinder för enskilda arbetstagares lika rättigheter och möjligheter i verksamheten, när det gäller rekrytering och befordran.

 10. Aktiviteter - Könsfördelning

  Webbsida

  En del i diskrimineringslagens Aktiva Åtgärder är att arbetsgivare ska främja en jämn könsfördelning inom olika arbeten och i ledande positioner.

Du är på sidan 1 av 5 Nästa sida