Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

20 träffar

 1. Årlig radering av användarkonton

  Nyhet

  Vi har i dagarna genomfört en rensning av användarkonton som inte loggat in på någon av våra tjänster på ett år.

 2. Ett år med GDPR

  Nyhet

  Dataskyddsförordningen GDPR infördes den 25 maj 2018. Det är den förordning som bestämmer hur ditt företag får behandla personuppgifter. Nu har ett år gått sedan införandet, har du koll på vad som gäller? För att underlätta för dig har vi samlat en massa information som rör just GDPR på ett ställe.

 3. Vad är ett behandlingsregister?

  Nyhet

  Dataskyddsförordningen, GDPR, ställer krav på företag som är personuppgiftsansvariga att föra ett register eller en förteckning över behandlingar av personuppgifter, ett så kallat behandlingsregister. Dessa register ska upprättas skriftligen och hållas uppdaterade.

 4. Hantering av uppgift om medlemskap i en facklig förening

  Nyhet

  En uppgift om en persons eventuella fackliga tillhörighet är en så kallad känslig uppgift och får inte hanteras hur som helst.

 5. GDPR och fackliga motparter

  Nyhet

  Ni som företag lämnar ut en hel del uppgifter till era fackliga motparter i olika frågor. Det kan röra sig om uppgifter som lämnas utifrån vad som sägs i något av kollektivavtalen, exempelvis bilaga 19 i Installationsavtalet och § 6 mom 18 i Teknikinstallationsavtalet, eller någonstans i lagstiftningen, exempelvis 28 § lagen om anställningsskydd. Är då facken att se som era personuppgiftsbiträden?

 6. Är du redo för GDPR?

  Nyhet

  Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Vi har därför samlat information om GDPR, så att du som medlem ska kunna ta del av informationen på ett så smidigt sätt som möjligt.

 7. Vad är en personuppgiftsincident?

  Nyhet

  En personuppgiftsincident är en säkerhetshändelse som har påverkat sekretessen, integriteten eller tillgängligheten till personuppgifter. En personuppgiftsincident har inträffat om personuppgifter har förstörts, oavsiktligt eller olagligt, om uppgifter gått förlorade eller ändrats, eller om de har röjts till någon obehörig.

 8. GDPR: Måste alla uppgifter rensas när en anställning avslutas?

  Nyhet

  Det korta svaret är nej! Du som arbetsgivare behöver inte ta bort alla uppgifter om en tidigare anställd. Vissa personuppgifter måste dock tas bort ganska omgående, men långt ifrån all information.

 9. GDPR-säkra e-posten

  Nyhet

  Om drygt en vecka träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Senast den 25 maj bör man ha skapat kontroll över de personuppgiftsbehandlingar som görs inom företaget samt säkerställt att man har en laglig grund att behandla de uppgifter man gör. Men vad gäller för exempelvis e-posten? Vi listar några tips och reder ut begreppen.

 10. GDPR i vardagen

  Nyhet

  Kan jag som arbetsgivare fortfarande begära in utdrag från belastningsregistret? Hur fungerar samtycke? Får jag förse en kund med namnet på några av mina anställda? På det och andra vardagsnära frågor svara vi i den här gångens GDPR-information.

Du är på sidan 1 av 2 Nästa sida