Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter
Ämnen
Innehållstyper
Årtal

28 träffar

 1. Entreprenadindex för oktober 2018

  Nyhet

  Entreprenadindex är ett opartiskt och objektivt verktyg för att mäta kostnadsutvecklingen för installationer. Uppgifterna kommer från SCB och vi levererar Entreprenadindex kostnadsfritt till dig som medlem tidigast den 15e månaden efter. Här kan ni se den senaste statistiken.

 2. Entreprenadindex oktober 2018 El VVS pdf

 3. Räknesnurra för entreprenadindex 2015-2018 xlsx

  Dokument

  Räknesnurra för entreprenadindex oktober 2018 (från 2015).

 4. Entreprenadindex 2016-2017 pdf

 5. Beräkningsmall KF 18 - El xlsx

  Dokument

  Installatörsföretagen har tagit fram kostnadsformulär, som vi kallar KF 18. Det huvudsakliga syftet med KF 18 är att tydliggöra några av de kostnader som ska ersättas när arbeten utförs på löpande räkning, samt att förenkla beräkningen av dessa kostnader. Dessutom klargör vi vår uppfattning om vad som avses med handverktyg och centraladministration i förhoppningen att en samsyn kring dessa begrepp ska leda till större förutsebarhet och färre tvister mellan entreprenören och dennes beställare.

 6. Beräkningsmall KF 18 VVS xlsx

  Dokument

  Installatörsföretagen har tagit fram kostnadsformulär, som vi kallar KF 18. Det huvudsakliga syftet med KF 18 är att tydliggöra några av de kostnader som ska ersättas när arbeten utförs på löpande räkning, samt att förenkla beräkningen av dessa kostnader. Dessutom klargör vi vår uppfattning om vad som avses med handverktyg och centraladministration i förhoppningen att en samsyn kring dessa begrepp ska leda till större förutsebarhet och färre tvister mellan entreprenören och dennes beställare.

 7. KF 18 (Kostnadsformulär 18) VVS - inklusive bilagor pdf

  Dokument

  Installatörsföretagen har tagit fram kostnadsformulär, som vi kallar KF 18. Det huvudsakliga syftet med KF 18 är att tydliggöra några av de kostnader som ska ersättas när arbeten utförs på löpande räkning, samt att förenkla beräkningen av dessa kostnader. Dessutom klargör vi vår uppfattning om vad som avses med handverktyg och centraladministration i förhoppningen att en samsyn kring dessa begrepp ska leda till större förutsebarhet och färre tvister mellan entreprenören och dennes beställare.

 8. KF 18 (Kostnadsformulär 18) El - inklusive bilaga pdf

  Dokument

  Installatörsföretagen har tagit fram kostnadsformulär, som vi kallar KF 18. Det huvudsakliga syftet med KF 18 är att tydliggöra några av de kostnader som ska ersättas när arbeten utförs på löpande räkning, samt att förenkla beräkningen av dessa kostnader. Dessutom klargör vi vår uppfattning om vad som avses med handverktyg och centraladministration i förhoppningen att en samsyn kring dessa begrepp ska leda till större förutsebarhet och färre tvister mellan entreprenören och dennes beställare.

 9. Kostnadsformulär 18 (KF 18)

  Webbsida

  Enligt sjätte kapitlet AB 04/ABT 06 kan arbeten utföras på löpande räkning enligt den så kallade självkostnadsprincipen. Enkelt uttryckt innebär detta att entreprenören ska få full ersättning för samtliga kostnader för att utföra sina arbeten, samt dessutom ett procentuellt påslag på dessa kostnader. Detta påslag, som kallas "entreprenörarvode", ska omfatta ersättning för entreprenörens vinst samt kostnader för räntor och centraladministration.

 10. Räknesnurra för entreprenadindex

  Nyhet

  Installatörsföretagen har tagit fram en räknesnurra i Excel för att du som entreprenör lätta skall kunna ta fram indextalen när du har fått möjlighet indexera pris i avtalet. Vår rekommendation är att alltid arbeta för en skrivning i avtalen om indexreglering av priset enligt branschindex på långa avtal, exempelvis ramavtal eller avtal som sträcker sig över flera år.

Du är på sidan 1 av 3 Nästa sida