Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

54 träffar

 1. Ändringar i Elsäkerhetsavtalet

  Nyhet

  Nu finns den nya Elsäkerhetsöverenskommelsen som supplement till avtalstrycket samt den nya broschyren med frågor och svar ”Montör med kontrolluppgift” att ladda ner.

 2. Viktigt om import för dig som är elinstallatör

  Nyhet

  Elsäkerhetsverket får många frågor från installatörer om importerat elinstallationsmateriel och utrustning för fast anslutning. I vissa fall är det anläggningsinnehavaren själv som tillhandahållit produkterna, och ibland är det elinstallationsföretaget som genomfört importen.

 3. Nya lampstandarden är här

  Nyhet

  Från och med idag, den 1 april, gäller de nya reglerna för installation av det vi i dagligt tal kallar för lamputtag. Nu får inga gamla lamputtag för kronkoppling eller jordade uttag sättas på marknaden eller installeras. Gamla lamputtag får endast användas vid underhåll och renovering.

 4. Tidpunkten för installation av lamputtag är avgörande

  Nyhet

  Glöm inte att från och med 1 april 2019 måste alla lamputtag vara av typ DCL om du utför en nyinstallation. Det är tidpunkten för när lamputtaget installeras som gäller.

 5. Följer du elsäkerhetslagen?

  Nyhet

  Du som på något sätt arbetar med elinstallationer omfattas sedan halvårsskiftet 2017 av Elsäkerhetslagen. Som medlem hos oss har du i alla fall upprättat ett egenkontrollprogram, men vi ser att allt för få använder verktyget. Kanske är du en av dem som tror att företaget har gjort det som krävs genom upprättandet, men att ni i själva verket bryter mot lagen?

 6. Har du koll på nya lamplagen?

  Nyhet

  Den 1 april träder de nya reglerna för installation av det vi i dagligt tal kallar för lamputtag i kraft. Då får inga gamla lamputtag för kronkoppling eller jordade uttag sättas på marknaden eller installeras. Gamla lamputtag får endast användas vid underhåll och renovering.

 7. Överenskommelse om ändringar i bilaga 8 och 2 i Installationsavtalet pdf

  Installationsavtalet
  Dokument

  Ändring av Bilaga 8 och följdändring i Bilaga 2 till Installationsavtalet, rörande elsäkerhetsfrågor.

 8. Har du missförstått vad som ingår i kontroll före idrifttagning?

  Nyhet

  Fredrik Byström Sjödin, elsäkerhetsexpert hos oss på Installatörsföretagen, var nyligen med i en artikel i tidningen Elinstallatören, för att sprida ljus över vad som ska ingå i kontrollerna efter att ett elinstallationsarbete har utförts. Han menar att detta är elteknikbranschens största missuppfattning i modern tid.

 9. Ja till Elsäkerhetsverkets ställningstagande om B-auktorisationer

  Nyhet

  Installatörsföretagen välkomnar Elsäkerhetsverkets ställningstagande om B-auktorisationer. Elsäkerhetsverket har gjort ett förtydligande om vilka elinstallationsarbeten som en installatör med begränsad auktorisation, så kallad B-auktorisation, får utföra.

 10. Egenkontrollprogrammet är ert företags egendom

  Nyhet

  Får ni en begäran att lämna över kopior eller utskrifter av ert företags egenkontrollprogram? Kommer frågan från ett skyddsombud eller en myndighet är ni skyldiga att göra det. Men kommer frågan från någon annan måste ni alltid göra en bedömning om det finns någon affärsmässig anledning.

Du är på sidan 1 av 6 Nästa sida