Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

11 träffar

 1. Pensionering

  Webbsida

  En anställd går formellt sett i ålderspension först vid utgången av den månad han fyller 67 år, men kan naturligtvis välja att gå i pension även tidigare. Många arbetstagare väljer att säga upp sig/gå i pension i samband med att de har möjlighet att ta ut sin ålderspension respektive tjänstepension.

 2. Ferie- och praktikarbetare

  Webbsida

  Det är viktigt att du som är verksam i branschen i möjligaste mån anställer skolungdom och praktikanter inför kommande ferier, för att trygga branschens framtida rekryteringsbehov.

 3. Räknas semestern in i uppsägningstiden?

  Fråga
 4. Hur ska jag beräkna semesterersättningen när en anställd slutar?

  Fråga
 5. Uppsägning pga arbetsbrist

  Webbsida

  Uppsägning på grund av arbetsbrist skall väljas om uppsägningsgrunden inte är hänförlig till den enskilde arbetstagaren utan att den grundas på organisatoriska orsaker.

 6. Avslutande av visstidsanställning

  Webbsida En arbetstagare som är anställd för begränsad tid och som inte kommer att få en ny anställning när anställningen upphör ska få besked av arbetsgivaren om detta minst en månad (två veckor för
 7. Anställnings upphörande

  Webbsida

  Ett anställningsavtal kan som huvudregel sägas upp av såväl den anställde som av arbetsgivaren.

 8. Arbetsgivarguiden

  Webbsida

  Här finns stöd i arbetsgivarrollen. Här finns de olika kollektivavtalen om löner och allmänna anställningsvillkor, med Installatörsföretagens kommentarer. Här finns lagstiftningen som berör anställningsförhållanden; hjälp för jämställdhet och i att motverka trakasserier; en orientering i pensioner och försäkringarna samt mycket annat bra för arbetsgivaren. Nyheter och dokument hittar du längre ner på sidan.

 9. Anställning och anställnings upphörande

  Webbsida

  Kollektivavtalen, Lagen om anställningsskydd (LAS), EG rätten, företagets egna reglementen och policies samt det enskilda anställningsavtalet innehåller samtliga regler som kan eller ska tillämpas på den enskilda anställningen.

 10. 08-028 Arbetsbrist pdf

Du är på sidan 1 av 2 Nästa sida