Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter
Ämnen
Innehållstyper
Årtal

97 träffar

 1. Kompetensrapporter

  Webbsida

  Sveriges nationella mål är att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll år 2045. För att nå dit så behöver varje individ, företag och bransch bidra, och varje del av sam­hället genomlysas. Installatörsföretagen har därför tittat närmare på de mål för klimatarbetet som regeringen har slagit fast men också vilket bidrag som installationsbranschen skulle kunna stå för, om det fanns rätt kompetens att utföra jobben.

 2. Sverige bygger nytt

  Stockholm 25 mar 2019 - 29 mar 2019
  Kalender

  ESF-projektet Sverige Bygger Nytt (SBN) välkomnar dig som utställare till branschmässa den 25-29 mars på Münchenbryggeriet.

 3. Prao på ett yrkesprogram på gymnasiet pdf

 4. Ny vd för installationsbranschens största utbildningscenter

  Nyhet

  Jens Back tillträder rollen som vd för INSU i maj. Han kommer närmast från Lärande i Sverige där han arbetat som projektledare, men har under merparten av sin karriär verkat som rektor.

 5. broschyr-vvs-yrken-arabiska.pdf pdf

 6. Folder HVAC English pdf

 7. Information till skolpersonal

  Webbsida

  Just nu behöver Sverige bygga nya bostäder, renovera befintliga och energieffektiviseras. Samtidigt genomgår vi en fantastisk utveckling vad gäller digital och smart teknik. För den som vill, finns det många möjligheter i branschen för tekniska installationer.

 8. Energibyggare

  Webbsida

  Energibyggare är en gratis, webbaserad fortbildning som ska få Sveriges installatörer och byggnadsarbetare att bygga mer energismart. Utbildningen ska täcka energieffektivt byggande och renovering samt installation av förnybar energi - en yrkesöverskridande utbildning i att förstå vilken kunskap lågenergibyggnation kräver av alla inblandade aktörer.

 9. Installationsbranschens certifierade projektledare

  Webbsida

  Branschen för tekniska installationer står inför nya möjligheter och utmaningar där vi som bransch med trygghet och trovärdighet kan driva komplexa total- och generalentreprenader.

 10. Certifieringar tele/data/säkerhet

  Webbsida

  Det finns ett antal olika certifieringar, auktorisationer med mera för att kunna bevisa sin kompetens inom olika områden. Eftersom dessa kan vara svåra att överblicka har Installatörsföretagen tillsammans med olika branschaktörer tagit fram en matris där vi sammanställt branschens tredjepartscertifieringar.

Du är på sidan 1 av 10 Nästa sida