Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

114 träffar

 1. Ackordskurs i Normtid VVS

  Stockholm 18 mar 2020 -
  Kalender

  Kursen ger god kännedom om Teknikinstallationsavtalets regler om ackord och prestationslön och normtidskompendiet "Normtid VVS" hanteras i projekt.

 2. Installationsavtalet EL

  Stockholm 05 feb 2020 00:00 -
  Kalender

  Vill du öka dina kunskapar om Installationsavtalet? När du vet vilka regler som gäller och hur de används blir det enklare att arbeta effektivt. Genom att ta hand om personalen får ditt företag bättre resultat och kan utvecklas i rätt riktning. Vi går igenom kollektivavtalet och de stödfunktioner och hjälpmedel som Installatörsföretagen erbjuder.

 3. Arbetsrätt

  Stockholm 04 feb 2020 -
  Kalender

  Vet du vilka rättigheter och befogenheter du har i arbetsrättsliga frågor? Reglerna är många och kan ibland vara svåra att förstå och bryter du mot lagar och avtal så kan det bli kostsamt. Rätt kunskaper ger dig större handlingsutrymme, smidigare samarbete och tryggare medarbetare. När du gör rätt från början så slipper du besvär och rättelser i efterhand. I vår kurs lär du dig de viktigaste delarna i den arbetsrättsliga lagstiftningen.

 4. Är konsultens ansvarsbegränsning giltig?

  Fråga Fråga: Vi utför just nu en mindre entreprenad där vi har projekteringsansvar för vissa tekniska lösningar. För att få hjälp med projekteringen har vi anlitat en teknisk konsult. Mellan oss och konsulten gäller ABK 09. Vid det senaste projekteringsmötet upptäckte vi att det finns omfattande fel i de handlingar som konsulten upprättat. Dessa fel medför att många av våra arbeten måste göras om. Vi uppskattar att våra merkostnader på grund av felen kommer att uppgå till minst 500 000 kronor. Vår konsult har informerats om vårt krav och medger att han har gjort fel. Emellertid vill han inte ersätta hela vår kostnad. Han påstår att hans ansvar är begränsat, eftersom han i sitt anbud har skrivit in följande text: ”Konsultbolagets sammanlagda skadeståndsskyldighet för uppdraget är begränsat till arvodets storlek, dock högst 120 prisbasbelopp.” Gäller detta verkligen? I sådana fall kommer vi inte få ersättning för någon större del av våra kostnader, eftersom konsulten hittills bara har fakturerat cirka 50 000 kronor och projekteringsarbetet i princip är avslutat.
 5. Hjälp dina kunder att bli energismarta

  Nyhet

  Nu har du möjlighet att gå webbkursen Energismart installatör kostnadsfritt. Kursen lär ut hur du kan agera för att kunderna ska kunna använda energi på ett smart och hållbart sätt.

 6. Energismart installatör

  Webbsida

  Allt fler företag upptäcker fördelarna med att använda energi på ett smartare sätt: Många av de företag som redan börjat engagera sig i energiarbete gör det för att de vill minska sina kostnader, öka produktiviteten i företaget, för miljön och klimatets skull och för att förbättra arbetsmiljön för sina anställda.

 7. Subventionerad ELBAM i Skellefteå

  Skellefteå 04 dec 2019 - 05 dec 2019
  Kalender

  Erbjudande om subventionerad ELBAM utbildnin

  Installatörsföretagens regionala förening i Övre Norrland, IN ÖN, erbjuder sina medlemsföretag en utbildning i Bättre arbetsmiljö El (ELBAM). Utbildningen kommer att erbjudas i Umeå, Skellefteå, Luleå samt Kiruna . Utbildningen är kraftigt rabatterad, företagen betalar endast 1000 kr/deltagare resterande del betalas av regionala föreningen IN ÖN.

  Skellefteå den 4-5 plus 12 december

 8. Teknikinstallationsavtalet

  Stockholm 05 feb 2020 00:00 -
  Kalender

  Vill du öka dina kunskapar om Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl? När du vet vilka regler som gäller och hur de används så blir det enklare att arbeta effektivt. Genom att ta hand om personalen får ditt företag bättre resultat och kan utvecklas i rätt riktning. Vi hjälper dig att gå igenom kollektivavtalet och de stödfunktioner och hjälpmedel som finns.

 9. Tio medaljer till Sverige i Yrkes-vm

  Nyhet

  Fyra intensiva dagar är nu över och för Sveriges del blev det ett silver, tre brons och sex medaljer för förträfflighet. Ingen pallplats för vvs-montören Anton Hasenstrauch, men han fick ändå en utmärkelse för sitt goda arbete. Industrielektrikern Martin Lindelöw knep silvret i sitt yrke.

 10. Sök YA-anställning för företagslärlingar inom elteknik

  Nyhet

  Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet har tecknat ett centralt kollektivavtal om yrkesintroduktionsanställning (YA) som gäller för företagslärlingar som anställs av Installatörsföretagens medlemmar inom elteknik.

Du är på sidan 1 av 12 Nästa sida