Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

132 träffar

 1. Anbud

  Webbsida

  När du som entreprenör lämnar anbud till en beställare är det väldigt viktigt att du är tydlig med vad som ingår i priset.

 2. ÄTA-arbeten, hinder mm

  Webbsida

  En kommersiell entreprenad utförs sällan i full enlighet med de kontraktshandlingar och den tidplan som legat till grund för det kontrakt som tecknats mellan dig och din beställare.

 3. Kontraktshandlingar

  Webbsida

  Som entreprenör måste du alltid ha kontroll över vilka handlingar som är att anse som kontraktshandlingar.

 4. Ersättningsformer

  Webbsida

  För kommersiella entreprenader finns ett flertal ersättningsformer. Nedan finner du vägledning kring de ersättningsformer som är mest förekommande.

 5. Entreprenadformer

  Webbsida

  Det finns två huvudsakliga entreprenadformer i Sverige, utförandeentreprenad och totalentreprenad.

 6. Upphandlingsformer

  Webbsida

  Med ”Upphandlingsformer” avses de olika sätt som en byggherre kan handla upp entreprenaden. Det finns tre huvudsakliga upphandlingsformer i Sverige; generalentreprenad, delad entreprenad och samordnad generalentreprenad.

 7. Entreprenadindex för januari 2020

  Nyhet

  Entreprenadindex är ett opartiskt och objektivt verktyg för att mäta kostnadsutvecklingen för installationer. Uppgifterna kommer från SCB och vi levererar Entreprenadindex kostnadsfritt till dig som medlem senast den 15:e månaden efter. Här kan ni se den senaste statistiken.

 8. Entreprenadindex januari 2020 El och VVS pdf

 9. GDPR

  Webbsida

  Dataskyddsförordningen, GDPR, bestämmer hur ditt företag får behandla personuppgifter. Reglerna ställer höga krav på dina rutiner och processer för en säker hantering av personuppgifter. GDPR ersatte personuppgiftslagen, PuL 25 maj 2018.

 10. Entreprenadindex för december 2019

  Nyhet

  Entreprenadindex är ett opartiskt och objektivt verktyg för att mäta kostnadsutvecklingen för installationer. Uppgifterna kommer från SCB och vi levererar Entreprenadindex kostnadsfritt till dig som medlem senast den 15:e månaden efter. Här kan ni se den senaste statistiken.

Du är på sidan 1 av 14 Nästa sida