Hoppa till innehåll

IN Ledningssystem Plus

Utöver det som ingår i IN Ledningssystem Bas så innehåller IN Ledningssystem Plus även:

IN Komptensverktyg

Med IN Kompetensverktyg kan du enkelt hålla reda på alla medarbetares kompetens och kunskap. Du ser när det är dags att förnya en utbildning eller ett certifikat för en eller flera medarbetare. Kompetenskort laddar du snabbt ner som en pdf-fil.

System C2

Med System C2 kan du jobba med förbättringar och andra ärenden på strukterarat sätt. Det finns även stöd för mätning av nöjd kund och nöjd medarbetare. I proscessmallarna finns länkar till rapporter och formulär i System C2. När du är inloggad i IN Ledningssystem kommer du direkt till System C2 utan extra inloggning.

IN Q dagar

Du som har IN Ledningssystem Plus får inbjudan till IN Q dagarna som brukar hållas en gång per år. IN Q dagarna är en mötesplats för att utbyta erfarenheter och hämta inspiration för ett levande ledningssystem.

Prisinformation

Uppstartskostnad är 10 100 kronor för IN Ledningssystem Plus. I uppstarten ingår en halvdags distansintroduktion i System C2.

Företagsstorlek Grundavgift
per år
Rörlig avgift per
medarbetare och år
Antal grupper
som ingår i C2
1 6 900 0 0
2-10 4 500 1 280 3
11-25 11 000 600 3
26-45 17 000 380 5
46-75 20 000 360 5
76-100 22 000 350 7
101-125 25 000 330 7
126-300 28 000 315 10

Debitering och villkor

Fakturering sker årsvis i förskott. Priser baserat på aktuell företagsstorlek vid faktureringstillfället. Om antalet medarbetare har ökat mer än 25% innevarande år kan efterdebitering bli aktuell. Företagsstorlek anger totala antalet medarbetare (såväl anställda som ägare) som är sysselsatta i företaget. I avgiften ingår även möjlighet till grupper i System C2 enligt omfattning ovan. Vid behov av fler grupper än ovan görs tillägg, motsvarande 1 medarbetare, per tillkommande grupp. Samtliga priser ovan i SEK, exklusive moms. Installatörsföretagen äger rätt att justera priserna årligen. Justeringen får normalt inte överstiga SCBs AKI-index (SNI-kod 25-30, 33). Ytterligare justeringar kan föranledas av väsentligt ändrat innehåll i tjänsten eller ändrade förutsättningar.

Kontakta oss om du vill beställa IN Ledningssystem Plus eller veta mer!