Hoppa till innehåll

Introduktionskurs IN Ledningssystem

Kursdatum

Våren 2020

Göteborg 12 - 13 mars Radisson Blu Scandinavia Hotel
Stockholm 24 - 25 mars Central Hotel

> Anmäl dig här Anmälan stängd. V.g ring 08-762 7474 vid sen anmälan.

Kurslängd: 2 dagar, med gemensam middag. Vilket ger goda möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan kollegor i branschen.

Kursmål: Att få insikt i och grunderna till ett ledningssystem. Kursen är grunden till steg 2 – Bygga ledningssystem på företaget, 6 dagar. Den ger därmed beslutsunderlag för fortsatt arbete.

Innehåll

  • Kursen ger en introduktion till ett enkelt och levande ledningssystem.
  • Kännedom om standarderna för ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
  • Genomgång av arbetsmetoder för systematiskt strategiarbete och ständiga förbättringar.

Efter kursen finns det konkreta uppgifter att börja arbeta med i företaget, för att lägga grunden till ett ledningssystem.

Målgrupp: Nyckelpersoner i företaget (ex.vis VD, projektledare, ekonomiansvarig).

Kursmaterial: Kursdokumentation ingår.
För praktisk tillämpning krävs tillgång till tjänsten IN Ledningssystem Bas, där allt material finns tillgängligt digitalt. > Beställ IN Ledningssystem

Pris: 9 800 kr för 2 kursdagar och en deltagare.
Ytterligare deltagare från samma företag får 50 % rabatt, d.v.s. 4 900 kr per person.
I kursavgiften ingårför- och eftermiddagsfika, lunch, samt middag efter kursdag 1.

Priset gäller för medlemmar och är exkl. moms och logi.

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.