Hoppa till innehåll

Introduktionskurs IN Ledningssystem

Kursdatum

Hösten 2020

Under hösten 2020 genomförs tre kursomgångar av introduktionskursen som webbutbildning. (Inga platsförlagda utbildningar är inplanerade.)

Kursomgång 1 Onsdag 19 augusti
Torsdag 27 augusti
Torsdag 3 september
Torsdag 10 september
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
Kursomgång 2 Torsdag 1 oktober
Torsdag 8 oktober
Onsdag 14 oktober
Onsdag 21 oktober
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
Kursomgång 3 Torsdag 5 november
Torsdag 12 november
Torsdag 19 november
Torsdag 26 november
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30

Välj den kursomgång som passar dig bäst!

> Anmäl dig här

Kursmål: Att få insikt i och grunderna till ett ledningssystem. Kursen är grunden till steg 2 – Bygga ledningssystem på företaget, 6 dagar. Den ger därmed beslutsunderlag för fortsatt arbete.

Innehåll

  • Kursen ger en introduktion till ett enkelt och levande ledningssystem.
  • Kännedom om standarderna för ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
  • Genomgång av arbetsmetoder för systematiskt strategiarbete och ständiga förbättringar.

Efter kursen finns det konkreta uppgifter att börja arbeta med i företaget, för att lägga grunden till ett ledningssystem.

Målgrupp: Nyckelpersoner i företaget (ex.vis VD, projektledare, ekonomiansvarig).

Kursmaterial: Kursdokumentation ingår.
För praktisk tillämpning krävs tillgång till tjänsten IN Ledningssystem Bas, där allt material finns tillgängligt digitalt. > Beställ IN Ledningssystem

Platsförlagd introduktionskurs

Introduktionskurs på webben

Upplägg: 2 dagar, med gemensam middag. Vilket ger goda möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan kollegor i branschen. Upplägg: Lärarledd webbutbildning (3 timmar) en gång i veckan under fyra veckor. Hemuppgift mellan varje tillfälle.
Pris: 9 800 kr för 2 kursdagar och en deltagare.
Ytterligare deltagare från samma företag får 50 % rabatt, d.v.s. 4 900 kr per person.
I kursavgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch, samt middag efter kursdag 1.
Pris: 6 400 kr för 4 x 3 timmar och en deltagare.
Ytterligare deltagare från samma företag får 75 % rabatt, d.v.s. 1 600 kr per person.

Priset gäller för medlemmar och är exkl. moms och logi.

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.