Hoppa till innehåll

Bygga ledningssystem

Syfte

Att bygga upp IN Ledningssystem inom det egna företaget för att uppfylla kraven i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001/ISO45001.

Bygga ledningssystem på företaget, 6 dagar

Förkunskapskrav: Minst en person på företaget ska ha genomgått utbildningen ”Introduktionskurs – IN Ledningssystem” och genomfört utdelade uppgifter från den kursen. Uppgifterna från introduktionskursen ska godkännas av kursledaren innan den företagsförlagda utbildningen påbörjas.

Omfattning: Bygga ledningssystem på företaget inkluderar 6 heldagar med en kursledare/konsult på ert företag. Innan kursstart görs planering och avstämning av kursledaren på distans.
Omfattningen med sex heldagar, samt tidigare genomförd 2 dagars introduktionskurs, ger tillräckliga förutsättningar för implementering av ledningssystemet. Omfattningen kan utökas enligt önskemål (1).

Kursplan: En företagsanpassad kursplan med sex kursdagar planeras in under en period på 6 – 9 månader.

Pris: Från 69 000 kr för 6 heldagars konsultation/utbildning. Valfritt antal deltagare. Kurslitteratur tillkommer, se nedan. Kostnader för resor och ev. logi tillkommer. (2)

Betalningsplan och -villkor: Fakturering sker med 23 000 kr vid uppstart, samt efter dag 3 och dag 6. Betalningsvillkor 30 dagar netto, priser exkl. moms.

Eget arbete: För ett lyckat resultat krävs att tid avsätts för eget arbete mellan kursdagarna. Ledningssystemet byggs upp med företagets egna resurser, vilket resulterar i ett system som företaget självt kan förvalta.

Kursmaterial: Det krävs abonnemang på tjänsten IN Ledningssystem Plus när kursen startar.

I kursavgiften ingår grundläggande miljöutbildning på nätet (2).

Kursledare/konsult: Kursledarens roll är att tillföra kompetens och vara en rådgivande partner under utbildningen. Kursledare väljs i samråd med företaget. Kursledaren kommer från IN, eller från ett företag som IN har samarbetsavtal med. I samarbetsavtalet finns sekretesskrav för kursledare/konsulter.

Installatörsföretagen har samarbetsavtal med följande företag:
C2 Management AB, Stockholm
ELKAB, Karlstad

Utökad konsultation: Konsultationen kan utökas enligt önskemål och efter överenskommelse med respektive kursledare/konsult. För utökad konsultation debiteras 11500:- per dag exkl. moms. Kostnader för resor och ev. logi tillkommer.

Bygga ledningssystem på företaget, 8 dagar

Det här är ett alternativ för företag som inte har genomgått "Introduktionskurs - IN Ledningssystem". I övrigt samma upplägg som beskrivs ovan för 6 dagars utbildning.

Förkunskapskrav: Inga.

Omfattning: Bygga ledningssystem på företaget inkluderar 8 heldagar med en kursledare/konsult på ert företag. Omfattningen med 8 heldagar ger tillräckliga förutsättningar för implementering av ledningssystemet. Omfattningen kan utökas enligt önskemål (1).

Kursplan: En företagsanpassad kursplan med åtta kursdagar planeras in under en period på 7 – 11 månader.

Pris: Från 91 500 kr för 8 heldagars konsultation/utbildning. Valfritt antal deltagare. Kostnader för resor och ev. logi tillkommer (2).
Tillägg för IN Ledningssystem Plus, se kursmaterial ovan.

Betalningsplan och -villkor: Fakturering sker med 22 500 kr vid uppstart, samt 23 000 kr efter dag 3, dag 6 och dag 8. Betalningsvillkor 30 dagar netto, priser exkl. moms.

Noter

1) Omfattning på kursen baseras på den tidsåtgång som behövs för att utbilda inom nödvändiga delar i ledningssystemet. Företagets nuvarande nivå vad gäller arbetssätt, datorkunskaper, systematiskt arbetsmiljöarbete etc. kan göra att det är lämpligt med konsultation utöver vad som ingår i kursavgiften.
2) Licenser till webbutbildningen Grundläggande miljö ingår för 3 medarbetare, komplettering kan ske med fler licenser.

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.