Hoppa till innehåll

IN Grossistprisfil

Bygger på E-nummerbanken, innehåller GNP-priser med rabattkod från åtta  grossister. Anpassad till de flesta affärs- och kalkylprogram för branschen.

Till tjänsten

Enkelt

Inläsning av samtliga grossister via en fil. Läs mer

Tillgängligt

Kvartalsvis uppdatering av filerna via hemsidan, alternativt automatisk inläsning via ditt eget program. Läs mer

Kostnadseffektivare inköp

Möjliggör en lättare prisjämförelse mellan olika grossister som resulterar i kostnadseffektivare inköp (kräver att man har rabattbrev från alla grossister)

Hur många arbetsplatser har ni på företaget?

Definition arbetsställe: varje adress (lokal), fastighet eller grupp av närliggande lokaler och fastigheter där företag bedriver verksamhet

Kalkyl El

  • Avsedd för kalkylering
  • Enhetligt pris
  • Styck- och meterpris

Pris

3980 kr / år

För 1 arbetsställe

Medlem 50% rabatt på priset

Faktura EL


Pris

3980 kr / år

För 1 arbetsställe

Medlem 50% rabatt på priset