Hoppa till innehåll

IN Grossistprisfil för nedladdning

Här kan du ladda ner den grossistprisfil du har abonnemang på.

Nya grossistprisfiler för 2019-04-01 finns nu tillgängliga för nedladdning. I zip-filen ligger även följebrevet inkluderat.

 • Senaste nytt om prisuppdateringar

  Ny grossistprisfil 2019-04-01 finns nu tillgänglig för nedladdning!

  Grossistprisfilen har uppdaterats på grund av förändringar av priser och materiel från samtliga grossister, förutom Elektroskandia vars priser är oförändrade sedan 2019-01-09.

  Vid inläsning av priserna
  Kopiera in grossistprisfilen i en katalog som du exempelvis döper till "INkalkyl” alt. ”INfaktura”.

  Kontroll
  TIPS! I följebrevet anges några referensartiklar som kan vara bra att kontrollera emot efter inläsning, så att ni säkerställer att priset blivit korrekt inläst.

  Packade filer (ZIP)
  Grossistprisfilerna finns i packat format (zip), vilket innebär att filen måste packas upp (extraheras). Högerklicka på zip-filen och välj extrahera.

  Möjliga problem vid inläsning av filen - vem skall du kontakta?

  • Filen går inte att läsa in i datorn, läsfel med mera: kontakta Installatörsföretagen eller din programleverantör.
  • Filen går att läsa in men uppdatering av registret fungerar inte: kontakta din programleverantör.
  • Priset stämmer inte vid kontroll mot grossistprislistan - kontrollera flera priser, om inte något pris stämmer: kontakta din programleverantör.
  • Om några enstaka priser inte stämmer: kontakta Installatörsföretagen, info@installatorsforetagen.se