Hoppa till innehåll

Översikt IN Dokumentmallar

Här hittar du alla IN Dokumentmallar. Du kan filtrera mallarna efter paket och malltyp. Mallar med hänglås kräver abonnemang för att kunna öppnas eller laddas ner. > Köp bas- eller pluspaket

Rensa söktext och filter
Tjänst/paket
Typ av mall

IN Dokumentmallar Medlem

 • Anställning
 • Arbetsmiljö
 • Miljö

Kräver medlemskap i Installatörsföretagen

Visa medlemsmallarna

Ingår i medlemskapet

Läs mer och köp

IN Dokumentmallar Bas

 • Elinstallation
 • Säkerhet/larm
 • Data/Tele

Visa Bas-mallarna.


Pris

För 1 arbetsställe

1780 kr/år

Medlem 50% rabatt på priset

Läs mer och köp

IN Dokumentmallar Plus

 • Dokumentmallar Bas
 • Verksamhetssystem
 • Medarbetarguide

Visa Plus-mallarna.


Pris

För 1 arbetsställe

3980 kr/år

Medlem 50% rabatt på priset

Läs mer och köp

81 träffar

 1. Ackordssedel pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 070140
  Dokument

  Används vid överenskommelse om ackordets art och omfattning enligt Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl § 6 Ackord och prestationslön.

  2019-05: Hänvisning till § 6 Teknikinstallationsavtalet VVS&Kyl samt till mallar för Överenskommelse om rent ackord och Överenskommelse om annat ackord.

 2. Anhörig- och kontaktlista docm Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052577

  2018-08-01: Reviderad med anledning av GDPR. Kompletterat med information till anhörig.

 3. Anmälan Mellanlagring av farligt avfall docm Medlem Branschmedlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052542
 4. Anställds egen uppsägning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000510
 5. Anställds egen uppsägning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000610
 6. Anställningsavtal Installationsavtalet docm Medlem

  , Utgåva: 10 , Artikelnr: 051640
  Installationsavtalet
  Dokument

  Viktigt! Använd TAB-tangenten för att bekräfta inmatning av det sista fältet vid ifyllnad. (Annars kommer det inte med på kopian)

  2018-04: Tagit bort bilaga lärlingsdata resp aspirantdata.

 7. Anställningsavtal tjänsteman docm Medlem

  , Utgåva: 7 , Artikelnr: 051633
  Tjänstemannaavtalet
  Dokument

  Viktigt! Använd TAB-tangenten för att bekräfta inmatning av det sista fältet vid ifyllnad. (Annars kommer det inte med på kopian)

  2018-06-01: Uppdatering att arbetstagaren är skyldig att följa vid var tid gällande regler. Uppdaterat från EIO till IN. Tjänstemannaavtalet.

 8. Anställningsavtal Teknikinstallationsavtalet pdf Medlem

  , Artikelnr: 000503
  Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (isol) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (kyl) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (rör)
 9. Anställningsavtal Övriga kollektivavtal docm Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 051641
  Avtalet för teknisk fastighetsdrift och service Butiks/Detaljhandelsavtalet Lageravtalet Larm- och säkerhetsteknikavtalet Plåt- & Ventilationsavtalet SEKO-avtalet
  Dokument

  Viktigt! Använd TAB-tangenten för att bekräfta inmatning av det sista fältet vid ifyllnad. (Annars kommer det inte med på kopian)

  2020-08: Rättelse sidfot, företagets exemplar.

 10. Arbetsgivarbetyg/tjänstgöringsbetyg pdf Medlem

  , Artikelnr: 000623
 11. Arbetsgivarbetyg/tjänstgöringsbetyg pdf Medlem

  , Artikelnr: 000523
 12. Arbetstid vid ackord pdf Medlem

  , Artikelnr: 000522
  Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (isol) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (kyl) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (rör)
  Dokument

  Del- eller slutavstämning av arbetstid vid ackord enligt Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

 13. Avsked docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 051626
 14. Avslutande av lärlings provanställning, underrättelse till den anställde pdf Medlem

  , Artikelnr: 000517
 15. Avslutande av lärlings provanställning, underrättelse till den anställde pdf Medlem

  , Artikelnr: 000519
 16. Avslutande av lärlings provanställning, underrättelse till utbildningsansvarig pdf Medlem

  , Artikelnr: 000518
 17. Bedömningsblankett xlsx Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052253
 18. Bedömningsunderlag docx Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052251
 19. Besked om att tidsbegränsad anställning upphör pdf Medlem

  , Artikelnr: 000521
 20. Besked om att tidsbegränsad anställning upphör pdf Medlem

  , Artikelnr: 000620
 21. Besked om avsked pdf Medlem

  , Artikelnr: 000616
 22. Besked om avslutande av provanställning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000619
 23. Besked om pensionsavgång vid 65 år alternativt fortsatt anställning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000524
 24. Besked om provanställnings upphörande pdf Medlem

  , Artikelnr: 000516
 25. Besked om uppsägning pga arbetsbrist pdf Medlem

  , Artikelnr: 000611
 26. Besked om uppsägning pga personliga skäl pdf Medlem

  , Artikelnr: 000614
 27. Besked till den anställde om uppsägning pga arbetsbrist pdf Medlem

  , Artikelnr: 000509
 28. Besked till den anställde om uppsägning pga personliga skäl eller avsked pdf Medlem

  , Artikelnr: 000513
 29. Checklista arbetsmiljö Allmän del docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 12 , Artikelnr: 052316

  2020-05: Avsnitt Nödläge: Kompletterat med fråga om utvärdering av genomförd övning.

  2018-06-01: Kompletterat med frågor ang gasflaskor, skyltning och släpvagnar.

 30. Checklista arbetsmiljö Entreprenad docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 11 , Artikelnr: 052308

  2018-06-01: Kompletterat med länkar till föreskrifter gällande hälsofarligt material. Uppdaterade länkar till installationsavtalet.

 31. Checklista arbetsmiljö Service docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 11 , Artikelnr: 052309

  2018-06-01: Kompletterat med frågor ang gasflaskor, skyltning och släpvagnar. Uppdaterad länk till installationsavtalet.

 32. Checklista avfallshantering docx Medlem Branschmedlem

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052543
  Dokument

  Används för att säkerställa en korrekt hantering av avfall gällande tillstånd, lagring, transport och dokumentation med mera.

  2019-09: Uppdaterat med krav på att klassificera avfall med avfallskoder. Uppdaterade länkar i mallen.

 33. Checklista för skyddsrond (ETAK) docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 056051
 34. Checklista sjukanmälan docm Medlem

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 051691
 35. Checklista vid inlåning/inhyrning/UE docm Medlem

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 051671
  Dokument

  Används för att säkerställa kvalitet, miljö, arbetsmiljö och arbetsrätt i samband med inhyrning eller anlitande av underentreprenör.

  2020-05: Flertalet förbättringar och kompletteringar, bl.a. gällande riskbedömning, medicinska kontroller, intern info, gemenskap och ändrade arbetsuppgifter.

 36. Checklista vid uthyrning/utlåning docm Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021982
  Dokument

  Används för att säkerställa arbetsmiljöfrågor vid uthyrning av personal.

  2020-05: Ny mall. Används för att säkerställa arbetsmiljöfrågor vid uthyrning/utlåning av personal.

 37. Elsäkerhetsledare begränsade arbeten (anslutning och losskoppling) docm Bas Branschmedlem Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021966
  Dokument

  Instruktion för elsäkerhetsledare vid egna begränsade arbeten, dvs anslutning och losskoppling av elektrisk utrustning. Tillämpligt för VVS- och Tele/Data-företag.

  2019-01: Ny mall

 38. Elsäkerhetsledare enligt Installationsavtalet docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 051975
  Installationsavtalet
  Dokument

  Mall för att utse elsäkerhetsledare för arbetslag, enligt Installationsavtalet

 39. Elsäkerhetsledare för egna arbeten docm Bas Branschmedlem Medlem

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 051966
  Dokument

  Instruktion för elsäkerhetsledare vid egna elinstallationsarbeten.

 40. Elsäkerhetsledare FAQ pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 051975-FAQ
  Installationsavtalet
  Dokument

  Frågor och svar kring elsäkerhetsledare, enligt Installationsavtalet.

 41. Extra övertid tjänstemän docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 051680
 42. Företagets avfallsmängder xlsx Medlem Branschmedlem

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052544
  Dokument

  Sammanställning över farligt avfall i företaget.

  2020-08: Anpassat för anteckningskraven gällande avfallsproducenter för farligt avfall enligt nya Avfallsförordningen, SFS 2020:614.

 43. Försäkran för sjuklön docm Medlem

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 051693
 44. Information enligt 155 § MBL, uppsägning pga arbetsbrist pdf Medlem

  , Artikelnr: 000607
 45. Information enligt 15 § MBL, uppsägning pga arbetsbrist pdf Medlem

  , Artikelnr: 000507
 46. Inlåning/anlitande av underentreprenör docm Medlem

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 051670
  Dokument

  Underrättelse till Elektrikerförbundet då inhyrning eller anlitande av underentreprenör som ska utföra arbete inom Installationsavtalets område.

  2020-03: IN ersätter EIO i den förklarande texten i mallen.

 47. Kallelse till MBL-förhandling om förestående uppsägning pga arbetsbrist pdf Medlem

  , Artikelnr: 606a
 48. Kallelse till MBL-förhandling, uppsägning pga arbetsbrist eller permittering pdf Medlem

  , Artikelnr: 000506
 49. Kallelse till MB-grupp för samråd vid avslutande av provanställning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000515
 50. Kompetenskort docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 8 , Artikelnr: 051961
  Dokument

  Används för att dokumentera medarbetares kompetens, erfarenhet och utbildning.

  2018-04: Kompletterat erfarenhetsbaserad kompetens med Elsäkerhetsledare och Kontroll efter färdigställande. Infört kompetens inom verksamhetstyper enligt Elsäkerhetsverkets definition.

 51. Kontrolluppgifter Tilldelning docm Bas Branschmedlem Medlem

  , Utgåva: 7 , Artikelnr: 051974
  Dokument

  Används för att tilldela montör kontrolluppgifter i ett uppdrag där fler än en montör deltar.

  2019-08: Anvisningar på sid 2: Flertalet förtydliganden och rättelser.

  2019-05: Mallen har anpassats till begreppet kontrolluppgift.

 52. Ledighetsansökan docm Medlem

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 051550
 53. Protokoll - förhandling pdf Medlem

  , Artikelnr: 000608
 54. Protokoll – Förhandling pdf Medlem

  , Artikelnr: 000508
 55. Riskbedömning och handlingsplan docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 9 , Artikelnr: 052311
  Dokument

  Används för att bedöma arbetsmiljörisker och göra handlingsplan för att vidta åtgärder.

  2019-05: Ändrade benämningar på typer av risker som väljs när mallen öppnas. Komplettering av vanliga risker i branschen.

 56. Rutiner vid sjukdom docx Medlem

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 051690
 57. Samtalsblankett docx Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052252
 58. Tillstånd för användning av lyftanordningar docm Medlem Branschmedlem Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052546
  Dokument

  Arbetsgivaren - eller den som råder över arbetsstället - ska ge skriftligt tillstånd till medarbetare (eller inhyrd personal) för att de ska få använda lyftanordningar.

 59. Tjänstgöringsbetyg docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 051575
 60. Tjänstgöringsintyg docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 051576
 61. Transportdokument docm Medlem Branschmedlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052545

  2018-01: Uppdaterad länk till SKL med kommunkoder.

 62. Underrättelse och kallelse till utbildningsansvariga för samråd före anställning av företagslärling pdf Medlem

  , Artikelnr: 000501
 63. Underrättelse om anställnings upphörande på grund av ålderspension pdf Medlem

  , Artikelnr: 000525
 64. Underrättelse om avsked pdf Medlem

  , Artikelnr: 615a
 65. Underrättelse om permittering pdf Medlem

  , Artikelnr: 511b
 66. Underrättelse om tidsbegränsad anställning eller provanställning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000502
 67. Underrättelse om uppsägning pga personliga skäl pdf Medlem

  , Artikelnr: 612a
 68. Underrättelse om uppsägning pga personliga skäl eller avsked pdf Medlem

  , Artikelnr: 511a
 69. Underrättelse till den anställde vid avslutande av provanställning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000514
 70. Underrättelse till facket om uppsägning pga personliga skäl eller avsked pdf Medlem

  , Artikelnr: 000512
 71. Underättelse om tidsbegränsad anställning eller provanställning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000602
 72. Upphörande av tidsbegränsad anställning docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 051685
 73. Uppsägning på grund av arbetsbrist docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 051625
 74. Uppsägning på grund av personliga förhållanden docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 051655
 75. Utredning olycka och tillbud docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 056050
 76. Varsel docm Medlem

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 051605

  2020-05: Fält borttagna, gällande varslet.

 77. Varsel om att tidsbegränsad anställning ska upphöra pdf Medlem

  , Artikelnr: 000621
 78. Varsel om avsked pdf Medlem

  , Artikelnr: 615b
 79. Varsel om uppsägning pga personliga skäl pdf Medlem

  , Artikelnr: 612b
 80. Överenskommelse om annat ackord pdf Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 020150
  Dokument

  Används vid överenskommelse om annan ackordsform. Mallen är anpassad för annat ackord uppdelad i överenkommelse som träffas innan 20% av de beräknade produktionstimmarna är förbrukade.

  2019-05: Ny mall. Anpassad för annat ackord uppdelad i överenkommelse som träffas innan 20% av de beräknade produktionstimmarna är förbrukade. Samt tillkommande/avgående ingående i ackordsöverenskommelsen.

 81. Överenskommelse om rent ackord pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 070145
  Dokument

  Används vid överenskommelse om rent ackord och uppdelad i överenkommelse som träffas innan 20% av de beräknade produktionstimmarna är förbrukade.

  2019-05: Mall anpassad för rent ackord och uppdelad i överenkommelse som träffas innan 20% av de beräknade produktionstimmarna är förbrukade. Samt tillkommande /avgående ingående i ackordsöverenskommelsen och tillkommade ej normtidsatta arbeten.

Du är på sidan 1 av 1

IN Dokumentmallar Medlem

 • Anställning
 • Arbetsmiljö
 • Miljö

Kräver medlemskap i Installatörsföretagen

Visa medlemsmallarna

Ingår i medlemskapet

Läs mer och köp

IN Dokumentmallar Bas

 • Elinstallation
 • Säkerhet/larm
 • Data/Tele

Visa Bas-mallarna.


Pris

För 1 arbetsställe

1780 kr/år

Medlem 50% rabatt på priset

Läs mer och köp

IN Dokumentmallar Plus

 • Dokumentmallar Bas
 • Verksamhetssystem
 • Medarbetarguide

Visa Plus-mallarna.


Pris

För 1 arbetsställe

3980 kr/år

Medlem 50% rabatt på priset

Läs mer och köp