Hoppa till innehåll

Översikt IN Dokumentmallar

Här hittar du alla IN Dokumentmallar. Du kan filtrera mallarna efter paket och malltyp. Mallar med hänglås kräver abonnemang för att kunna öppnas eller laddas ner. > Köp bas- eller pluspaket

Rensa söktext och filter
Uppdatering
Ladda ner ditt urval (.zip)
Tjänst/paket
Typ av mall

76 träffar

 1. Anhörig- och kontaktlista docm Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052577

  2018-08-01: Reviderad med anledning av GDPR. Kompletterat med information till anhörig.

 2. Anmälan Mellanlagring av farligt avfall docm Medlem Branschmedlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052542
 3. Anställds egen uppsägning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000510
 4. Anställds egen uppsägning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000610
 5. Anställningsavtal Installationsavtalet docm Medlem

  , Utgåva: 10 , Artikelnr: 051640
  Installationsavtalet
 6. Anställningsavtal tjänsteman docm Medlem

  , Utgåva: 7 , Artikelnr: 051633
  Tjänstemannaavtalet

  2018-06-01: Uppdatering att arbetstagaren är skyldig att följa vid var tid gällande regler. Uppdaterat från EIO till IN. Tjänstemannaavtalet.

 7. Anställningsavtal Teknikinstallationsavtalet pdf Medlem

  , Artikelnr: 000503
  Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (isol) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (kyl) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (rör)
 8. Anställningsavtal Övriga kollektivavtal docm Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 051641
  Avtalet för teknisk fastighetsdrift och service Butiks/Detaljhandelsavtalet Lageravtalet Larm- och säkerhetsteknikavtalet Plåt- & Ventilationsavtalet SEKO-avtalet
 9. Arbetsgivarbetyg/tjänstgöringsbetyg pdf Medlem

  , Artikelnr: 000623
 10. Arbetsgivarbetyg/tjänstgöringsbetyg pdf Medlem

  , Artikelnr: 000523
 11. Arbetstid vid ackord pdf Medlem

  , Artikelnr: 000522
  Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (isol) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (kyl) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (rör)
  Dokument

  Del- eller slutavstämning av arbetstid vid ackord enligt Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

 12. Avsked docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 051626
 13. Avslutande av lärlings provanställning, underrättelse till den anställde pdf Medlem

  , Artikelnr: 000517
 14. Avslutande av lärlings provanställning, underrättelse till den anställde pdf Medlem

  , Artikelnr: 000519
 15. Avslutande av lärlings provanställning, underrättelse till utbildningsansvarig pdf Medlem

  , Artikelnr: 000518
 16. Bedömningsblankett xlsx Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052253
 17. Bedömningsunderlag docx Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052251
 18. Besked om att tidsbegränsad anställning upphör pdf Medlem

  , Artikelnr: 000521
 19. Besked om att tidsbegränsad anställning upphör pdf Medlem

  , Artikelnr: 000620
 20. Besked om avsked pdf Medlem

  , Artikelnr: 000616
 21. Besked om avslutande av provanställning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000619
 22. Besked om pensionsavgång vid 65 år alternativt fortsatt anställning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000524
 23. Besked om provanställnings upphörande pdf Medlem

  , Artikelnr: 000516
 24. Besked om uppsägning pga arbetsbrist pdf Medlem

  , Artikelnr: 000611
 25. Besked om uppsägning pga personliga skäl pdf Medlem

  , Artikelnr: 000614
 26. Besked till den anställde om uppsägning pga arbetsbrist pdf Medlem

  , Artikelnr: 000509
 27. Besked till den anställde om uppsägning pga personliga skäl eller avsked pdf Medlem

  , Artikelnr: 000513
 28. Checklista arbetsmiljö Allmän del docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 11 , Artikelnr: 052316

  2018-06-01: Kompletterat med frågor ang gasflaskor, skyltning och släpvagnar.

 29. Checklista arbetsmiljö Entreprenad docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 11 , Artikelnr: 052308

  2018-06-01: Kompletterat med länkar till föreskrifter gällande hälsofarligt material. Uppdaterade länkar till installationsavtalet.

 30. Checklista arbetsmiljö Service docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 11 , Artikelnr: 052309

  2018-06-01: Kompletterat med frågor ang gasflaskor, skyltning och släpvagnar. Uppdaterad länk till installationsavtalet.

 31. Checklista avfallshantering docx Medlem Branschmedlem

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052543
 32. Checklista för skyddsrond (ETAK) docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 056051
 33. Checklista sjukanmälan docm Medlem

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 051691
 34. Checklista vid inlåning docm Medlem

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 051671
 35. Elsäkerhetsledare begränsade arbeten (anslutning och losskoppling) docm Bas Branschmedlem Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021966
  Dokument

  Instruktion för elsäkerhetsledare vid egna begränsade arbeten, dvs anslutning och losskoppling av elektrisk utrustning. Tillämpligt för VVS- och Tele/Data-företag.

  2019-01: Ny mall

 36. Elsäkerhetsledare enligt Installationsavtalet docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 051975
  Installationsavtalet
  Dokument

  Mall för att utse elsäkerhetsledare för arbetslag, enligt Installationsavtalet

 37. Elsäkerhetsledare för egna arbeten docm Bas Branschmedlem Medlem

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 051966
  Dokument

  Instruktion för elsäkerhetsledare vid egna elinstallationsarbeten.

 38. Elsäkerhetsledare FAQ pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 051975-FAQ
  Installationsavtalet
  Dokument

  Frågor och svar kring elsäkerhetsledare, enligt Installationsavtalet.

 39. Extra övertid tjänstemän docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 051680
 40. Företagets avfallsmängder xlsx Medlem Branschmedlem

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052544
 41. Försäkran för sjuklön docm Medlem

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 051693
 42. Information enligt 155 § MBL, uppsägning pga arbetsbrist pdf Medlem

  , Artikelnr: 000607
 43. Information enligt 15 § MBL, uppsägning pga arbetsbrist pdf Medlem

  , Artikelnr: 000507
 44. Inlåning/anlitande av underentreprenör docm Medlem

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 051670
 45. Kallelse till MBL-förhandling om förestående uppsägning pga arbetsbrist pdf Medlem

  , Artikelnr: 606a
 46. Kallelse till MBL-förhandling, uppsägning pga arbetsbrist eller permittering pdf Medlem

  , Artikelnr: 000506
 47. Kallelse till MB-grupp för samråd vid avslutande av provanställning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000515
 48. Kompetenskort docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 8 , Artikelnr: 051961
 49. Ledighetsansökan docm Medlem

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 051550
 50. Protokoll - förhandling pdf Medlem

  , Artikelnr: 000608
 51. Protokoll – Förhandling pdf Medlem

  , Artikelnr: 000508
 52. Riskbedömning och handlingsplan docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 8 , Artikelnr: 052311
 53. Rutiner vid sjukdom docx Medlem

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 051690
 54. Samtalsblankett docx Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052252
 55. Tillstånd för användning av lyftanordningar docm Medlem Branschmedlem Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052546
 56. Tjänstgöringsbetyg docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 051575
 57. Tjänstgöringsintyg docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 051576
 58. Transportdokument docm Medlem Branschmedlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052545
 59. Underrättelse och kallelse till utbildningsansvariga för samråd före anställning av företagslärling pdf Medlem

  , Artikelnr: 000501
 60. Underrättelse om anställnings upphörande på grund av ålderspension pdf Medlem

  , Artikelnr: 000525
 61. Underrättelse om avsked pdf Medlem

  , Artikelnr: 615a
 62. Underrättelse om permittering pdf Medlem

  , Artikelnr: 511b
 63. Underrättelse om tidsbegränsad anställning eller provanställning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000502
 64. Underrättelse om uppsägning pga personliga skäl pdf Medlem

  , Artikelnr: 612a
 65. Underrättelse om uppsägning pga personliga skäl eller avsked pdf Medlem

  , Artikelnr: 511a
 66. Underrättelse till den anställde vid avslutande av provanställning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000514
 67. Underrättelse till facket om uppsägning pga personliga skäl eller avsked pdf Medlem

  , Artikelnr: 000512
 68. Underättelse om tidsbegränsad anställning eller provanställning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000602
 69. Upphörande av tidsbegränsad anställning docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 051685
 70. Uppsägning på grund av arbetsbrist docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 051625
 71. Uppsägning på grund av personliga förhållanden docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 051655
 72. Utredning olycka och tillbud docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 056050
 73. Varsel docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 051605
 74. Varsel om att tidsbegränsad anställning ska upphöra pdf Medlem

  , Artikelnr: 000621
 75. Varsel om avsked pdf Medlem

  , Artikelnr: 615b
 76. Varsel om uppsägning pga personliga skäl pdf Medlem

  , Artikelnr: 612b
Du är på sidan 1 av 1