Hoppa till innehåll

Översikt IN Dokumentmallar

Här hittar du alla IN Dokumentmallar. Du kan filtrera mallarna efter paket och malltyp. Mallar med hänglås kräver abonnemang för att kunna öppnas eller laddas ner. > Köp bas- eller pluspaket

Rensa söktext och filter
Uppdatering
Ladda ner ditt urval (.zip)
Tjänst/paket
Typ av mall

139 träffar

 1. ALEM 09 pdf Plus

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 051202
  Dokument

  Allmänna Leveransbestämmelser avseende Elektrisk Materiel för leverans och användning i Sverige.

 2. Anbud docm Plus

  , Utgåva: 8 , Artikelnr: 051110
  Dokument

  Anbudsmall innehållande delar såsom omfattning av arbetena, ersättning, tider, garantier etc.

 3. Anbudsbilaga Kvalitets- och Miljöplan docm Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052302
 4. Anbudsliggare xlsm Plus

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052519
 5. Anslutningskort SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052212-A
 6. Apparatlista SS 455 12 38 docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052206
 7. Arbetsorder docm Plus

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 051320
 8. Arbetsorder Tidsedel docm Plus

  , Utgåva: 9 , Artikelnr: 051306
 9. Arbetspärm innehåll docm Plus

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052344
 10. Avrådande konsument docm Plus

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052262
  Dokument

  Mall för avrådande enligt konsumenttjänstlagen.

 11. Avtal avseende elinstallatör för regelefterlevnad docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052527
 12. Avvikelseliggare xlsx Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052385
 13. Avvikelsenotering docm Plus

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052384
 14. Avvikelserapport enligt ABT 06 docm Plus

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052530
  Dokument

  Avvikelserapportering för entreprenader som utförs enligt ABT06, när man som installatör måste underrätta sin beställare för att få rätt till ersättning för ändrings-och tilläggsarbeten, rätt till tidsförlängning, ersättning för hinderkostnader etc.

 15. Avvikelserapport enligt AB 04 docm Plus

  , Utgåva: 8 , Artikelnr: 052386
  Dokument

  Avvikelserapportering för entreprenader som utförs enligt AB04, när man som installatör måste underrätta sin beställare för att få rätt till ersättning för ändrings-och tilläggsarbeten, rätt till tidsförlängning, ersättning för hinderkostnader etc.

 16. Avvikelserapport-052383.docm docm Plus

 17. Beställningserkännande docm Plus

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 051070
  Dokument

  Beställningserkännande med gällande villkor. Skickas till kund som bekräftelse av erhållen order.

 18. Beställning av ändrings-och tilläggsarbeten konsument docm Plus

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052261
  Dokument

  Mall för avtal om ändring och tillägg.

 19. Beställning av ÄTA arbete docm Plus

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052259
  Dokument

  Mall för avtal om ändring- och tilläggsarbeten.

 20. Checklista arbetsmiljö Allmän del docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 11 , Artikelnr: 052316

  2018-06-01: Kompletterat med frågor ang gasflaskor, skyltning och släpvagnar.

 21. Checklista arbetsmiljö Entreprenad docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 11 , Artikelnr: 052308

  2018-06-01: Kompletterat med länkar till föreskrifter gällande hälsofarligt material. Uppdaterade länkar till installationsavtalet.

 22. Checklista arbetsmiljö Service docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 11 , Artikelnr: 052309

  2018-06-01: Kompletterat med frågor ang gasflaskor, skyltning och släpvagnar. Uppdaterad länk till installationsavtalet.

 23. Checklista avslutning av anställning docm Plus

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052509
 24. Checklista för jordfelsbrytarinstallation docm Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052584
 25. Checklista för skyddsrond (ETAK) docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 056051
 26. Checklista Introduktion av nyanställd docm Plus

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052323
 27. Checklista miljö Företag docm Plus

  , Utgåva: 8 , Artikelnr: 052312
 28. Checklista miljö Uppdrag docm Plus

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052313
 29. Checklista säkerhetsprojekt docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052231
 30. Checklista vid allvarlig olycka docm Plus

  , Utgåva: 8 , Artikelnr: 051968
 31. Dagbok docm Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 051017
  Dokument

  Mall för dokumentering av omständigheter som är av relevans för utförandet av en entreprenad (till exempel pågående/avslutade arbeten, ändringar-och tilläggsarbeten).

 32. Dokument El innehåll docm Plus

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052325
 33. Driftprov på Elmotorer docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052391
 34. Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052505
 35. Egenkontroll Anbud och order docm Plus

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052303
 36. Egenkontroll Anbud och order Anvisning docx Plus

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052533
 37. Egenkontroll Anläggningsdokumentation docm Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052307
 38. Egenkontroll Anläggningsdokumentation Anvisning docx Plus

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052537
 39. Egenkontroll Planering och styrning av projekt docm Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052305
 40. Egenkontroll Planering och styrning av projekt Anvisning docx Plus

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052535
 41. Egenkontroll Projektering docm Plus

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052304
 42. Egenkontroll Projektering Anvisning docx Plus

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052534
 43. Egenkontroll Projektgenomförande docm Plus

  , Utgåva: 7 , Artikelnr: 052306
 44. Egenkontroll Projektgenomförande Anvisning docx Plus

  , Utgåva: 9 , Artikelnr: 052536
 45. Elsäkerhetsledare begränsade arbeten (anslutning och losskoppling) docm Bas Branschmedlem Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021966
  Dokument

  Instruktion för elsäkerhetsledare vid egna begränsade arbeten, dvs anslutning och losskoppling av elektrisk utrustning. Tillämpligt för VVS- och Tele/Data-företag.

  2019-01: Ny mall

 46. Elsäkerhetsledare enligt Installationsavtalet docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 051975
  Installationsavtalet
  Dokument

  Mall för att utse elsäkerhetsledare för arbetslag, enligt Installationsavtalet

 47. Elsäkerhetsledare för arbetslag docm Bas

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 051970
  Dokument

  Instruktion för elsäkerhetsledare för arbetslag, men som inte omfattas av Installationsavtalet

 48. Elsäkerhetsledare för egna arbeten docm Bas Branschmedlem Medlem

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 051966
  Dokument

  Instruktion för elsäkerhetsledare vid egna elinstallationsarbeten.

 49. Färdigställandekontroll - Brandlarm docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052248
 50. Färdigställandekontroll - CCTV docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052258
 51. Färdigställandekontroll - Inbrottslarm docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052247
 52. Färdigställandekontroll - Passersystem docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052256
 53. Färdigställandekontroll - Utrymningslarm docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052249
 54. Förbindningsschema SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052202-A
 55. Förbindningsschema SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052202-C
 56. Förbindningsschema SS 455 12 36 docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052202
 57. Förbindningstabell SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052204-A
 58. Förbindningstabell SS 455 12 30 docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052204
 59. Förbättringar - Handlingsplan xlsx Plus

  , Utgåva: 7 , Artikelnr: 052320
 60. Fördelningslista SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052201-A
 61. Försäkran om utförd elinstallation docm Bas

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 051973
  Dokument

  Kan användas då elsäkerhetsintyg efterfrågas.

 62. Gruppförteckning A4 instruktion jordfelsbrytare docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052575
 63. Gruppförteckning A5L docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052574
 64. Gränsdragningslista Tele-data-säkerhet docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052234
 65. Intern riskanalys docm Plus

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052518
 66. Intressentanalys xlsx Plus

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052526
  Dokument

  Få en helhetsbild över företagets intressenter och vilka av dessa som är relevanta. Hitta förbättringsmöjligheter.

 67. Isolationsmätning Starkström docm Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052389
 68. Isolationsmätning Tele docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052390
 69. ISA checklista för spänningsskyddat arbetssätt docx Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 059006-B2
 70. ISA-blankett för antagande av ESA-installation ISA på företaget 059006 B4 docx Bas

  , Utgåva: Utgåva 1 , Artikelnr: 059006-B4
 71. Kabellista SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052210-A
 72. Kanalisationslista SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052211-A
 73. Kemikalieförteckning xlsx Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052521
 74. KMA-plan docm Plus

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052529
  Dokument

  Kortfattad mall för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan el

  2018-12: Språklig rättning.

 75. Kompetenskort docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 8 , Artikelnr: 051961
 76. Kontrolljournal docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052241
 77. Kontrollprotokoll docm Bas

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052573
 78. Kontroll av mindre arbeten docm Bas

  , Utgåva: 8 , Artikelnr: 051965
 79. Kontroll av mätutrustning xlsx Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052523
 80. Kontroll av skyddsjordning docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052388
 81. Kontroll efter färdigställande TN-C docm Bas

  , Utgåva: 9 , Artikelnr: 051963
 82. Kontroll efter färdigställande TN-S docm Bas

  , Utgåva: 9 , Artikelnr: 051964
 83. Kontroll under montage docm Bas

  , Utgåva: 7 , Artikelnr: 051962
 84. Kontroll- och provningsprotokoll tele data säkerhet anvisning docx Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052242
 85. Kontroll- och provningsprotokoll - Tele-Data-Säkerhet docm Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052239
 86. Kvalitets- och Miljöplan docm Plus

  , Utgåva: 8 , Artikelnr: 052301
 87. Leverantörsregister xlsx Plus

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052520
  Dokument

  Få en helhetsbild över företagets leverantörer och gör en bedömning av dem. Förslag på bedömningskriterier för olika typer leverantörer.

 88. Medarbetarenkät – Företagskultur docm Plus

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052501
 89. Medarbetarenkät – System och struktur docm Plus

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052502
 90. Medarbetarguide docm Plus

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052525
  Dokument

  Bättre arbetssätt får du genom att alla vet vad som gäller på företaget. Medarbetarguiden innehåller förslag på en företagspolicy, beskrivning av arbetsmiljöarbete, praktiska regler och rutiner som alla medarbetare bör känna till med utgångspunkt från tillämpliga kollektivavtal.

 91. Medarbetarträff docm Plus

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052528
 92. Miljöanalys xlsx Plus

  , Utgåva: 11 , Artikelnr: 052318
  Dokument

  Gör en miljlöanlys för att hitta företagets viktiga miljöfrågor (betydande miljöaspekter).

 93. Monteringsritning SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052200-A
 94. Monteringsritning SS 455 12 33 docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052200
 95. Mål- och strategitimma docm Plus

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052517
 96. Mätning av jordtagsresistans docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052387
 97. Panelkort 2x24-rader SS 455 12 34 docm Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052208
 98. Panelkort 2x32-rader SS 455 12 34 docm Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052209
 99. Panelkort SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052208-A
 100. Plintkort 100-par SS 455 12 35 docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052207
 101. Plintkort 10-par SS 455 12 35 docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052203
 102. Plintkort SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052203-A
 103. Plintkort SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052207-A
 104. Projektmätning docm Plus

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052508
 105. Projektpärm innehåll docm Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052333
 106. Register över utrustning xlsx Plus

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052522
 107. Reklamationsblankett för ALEM 09 docm Plus

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 051203
  Dokument

  När ett fel uppstår i en vara bör denna reklamationsblankett användas för att reklamera felet i varan till säljaren.

 108. Riskanalys docm Plus

  , Utgåva: 7 , Artikelnr: 052319
 109. Riskanalys - Inför projektering av säkerhetssystem docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052233
 110. Riskbedömning och handlingsplan docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 8 , Artikelnr: 052311
 111. Ritnings- och dokumentförteckning docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052205
 112. Rollbeskrivning docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052506
 113. ROT-klausul docm Plus

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052263

  2018-06-01: ROT-klausul vid arbeten åt konsument. Ändrad ledtext till org.nr. för företag. Autoifyllnad av namn org.nr.

 114. Rutinbeskrivning docm Plus

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052317
 115. Sammanställning av ohälsa, olyckor och tillbud docm Plus

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052315
 116. Sammanställning medarbetarenkäter xlsx Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052500
 117. Sammanställning projektmätningar xlsx Plus

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052507
 118. Service- och underhållsavtal docm Plus

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 051026
  Dokument

  Avtalsmall innehållande textdelar avseende anläggningstyper, omfattning, reservdelar och ersättning.

 119. Snabbanalys ISO 9000 docm Plus

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052514
 120. Specifikation yttre krav säkerhetssystem docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052232
 121. Strategisk kompetensanalys docm Plus

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052515
 122. Strömförsörjningsberäkning Brandlarm docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052235
 123. Strömförsörjningsberäkning Inbrottslarm docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052236
 124. Stycklista klass A SS 455 12 01  docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052214-A
 125. Stycklista klass B SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052214-B
 126. Ställförteckning SS 455 12 32 docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052201
 127. Tillstånd för användning av lyftanordningar docm Medlem Branschmedlem Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052546
 128. Upptäckta fel och brister i anläggningar docm Plus

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 051995
 129. Utbildningsplan xlsx Plus

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052513
 130. Utbildning och avlämningsprotokoll docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052237
 131. Utförandespecifikation Brandlarm docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052243
 132. Utförandespecifikation CCTV docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052247
 133. Utförandespecifikation Inbrottslarm docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052246
 134. Utförandespecifikation Passersystem docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052245
 135. Utförandespecifikation Utrymningslarm docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052244
 136. Utredning olycka och tillbud docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 056050
 137. Utvecklingssamtal docm Plus

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052511
 138. Utvecklingssamtal Montör docm Plus

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052510
 139. Överlämnade av kunddokumentation docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052238
Du är på sidan 1 av 1