Hoppa till innehåll

Sveriges Elkraftentreprenörer

Elkraft, Visa alla

Sveriges Elkraftentreprenörer är en branschorganisation för elkraftentreprenörer som bedrivs i samverkan med Installatörsföretagen. Organisationen består av tio stycken företag med cirka 4 000 anställda.

Företagen i Sveriges Elkraftentreprenörer verkar inom Sveriges mest kritiska infrastruktur, elnät och elproduktion. För att nå Sveriges klimatmål, 100% förnybar elproduktion 2040 och 50% effektivare energianvändning 2030, behövs omfattande investeringar i elnät och elproduktion. Företagen i Sveriges Elkraftentreprenörer är en viktig resurs för att det ska lyckas.

Branscharbetet bedrivs för närvarande inom tre huvudområden:

  • Arbetsmiljö/Säkerhet
  • Kvalitetssäkrad kompetensförsörjning
  • Goda näringsvillkor och branschutveckling

Organisationen har som ändamål att tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen i deras egenskap av entreprenörer inom elkraftområdet.

Organisationen är främst inriktad på att

  • vara ett samlande forum för allmängiltiga branschfrågor
  • arbeta för goda näringsvillkor och branschens utveckling
  • verka för sunda och ändamålsenliga affärsprinciper inom branschen
  • samarbeta med myndigheter och näringslivets organisationer inom energibranschen i Sverige och Norden
  • arbeta för att säkerställa relevant utbildning och kompetensutveckling för branschen
  • skapa intresse för branschen för att säkra rekryteringsbehov
  • vara opinionsbildare och remissinstans i branschgemensamma frågor.
Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.