Hoppa till innehåll

Om webbplatsen

Bransch- och arbetsgivarorganisationerna VVS Företagen och Elektriska installatörsorganisationen EIO bildade den 1 januari 2016 det gemensamma servicebolaget: Installatörsföretagens Service i Sverige AB, org.nr 556090-8062, (Installatörsföretagen). Kontaktuppgifter till Installatörsföretagen hittar du längst ner i denna information.

Installatörsföretagen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas av dig i samband med anmälan till event, beställning av trycksaker eller genom att du fyller i ett formulär hos oss av annan anledning.

Installatörsföretagen kommer att behandla dina uppgifter för medlemsansökan/ administration, att tillhandahålla tjänster, råd, skicka kursinbjudningar och andra inbjudningar, hantera prenumerationer, göra marknads- och företagsanalyser samt för att sända dig information om aktuella frågor liksom marknadsföringsmaterial.

Dina uppgifter kommer att lämnas till relevant avdelning inom Installatörsföretagen. Uppgifterna kommer även, i vissa delar att vara tillgängliga för Svenskt Näringsliv, dess medlemsorganisationer och servicebolag. Om personuppgifter görs tillgängligt för Svenskt Näringsliv, dess medlemsorganisationer och servicebolag, men Installatörsföretagen bestämmer för vilket ändamål uppgifterna ska användas är Installatörsföretagen personuppgiftsansvarig. I den mån dessa parter självständigt bestämmer ändamålen med behandling av uppgifterna kommer dessa aktörer att vara personuppgiftsansvariga för sin självständiga behandling.

Du har rätt att en gång om året begära kostnadsfri information om vilka personuppgifter Installatörsföretagen har registrerat om dig (registerutdrag), och du kan när som helst återkalla lämnat samtycke (dock inte retroaktivt) till behandlingen av dina uppgifter. Du har även rätt att begära att Installatörsföretagen rättar eller tar bort information om dig, såvida inte informationen behövs för att vi ska kunna fullgöra en skyldighet gentemot dig. Du kan även skriftligen anmäla om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring.

Begäran om registerutdrag, rättelse, gallring eller om du vill motsätta dig att uppgifterna används i direkt marknadsföring görs genom en skriftligt undertecknad handling till Installatörsföretagens Service i Sverige AB, Att: PUL-ansvarig, Box 17154, 104 62 STOCKHOLM.

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.