Hoppa till innehåll

Föreningsstämma

Om Installatörsföretagen

Föreningens intressen sköts av föreningsstämman, styrelsen och vd. Stämman är det högst beslutande organet där alla medlemmar i installatörsföretagen har möjlighet att vara med och påverka. Här hittar du diverse handlingar samt protokoll.

Stämman beslutar bland annat om

 • styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas utlåtande över den
 • ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
 • val av ordförande, vice ordförande samt ledamöter i förbundsstyrelsen
 • val av revisorer jämte suppleanterval av valnämnd
 • avgifter till förbundet
 • ärenden som medlemmar anmält

Föreningsstämman

Ordinarie föreningsstämma hålls före utgången av juni månad och kallelse ska skickas via e-post senast åtta veckor före mötet. Årsmöteshandlingar och dagordning finns tillgängliga på Installatörsföretagens hemsida senast två veckor innan mötet.

Kalender
 • INs föreningsstämma 2020

  Ringvägen 100, Stockholm 15 maj 2020 - 15 maj 2020
  Kalender

  Instalatörsföretagens föreningsstämma kommer i år att livesändas (digitalt) på grund av den rådande situationen. Det innebär att den enda stämmoaktiviteten blir den formella föreningsstämman.

 • Är du nöjd med innehållet på denna sida?

  Tack för din feedback!

  Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

  Tack för din kommentar!

  Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.