Hoppa till innehåll

Föreningsstämma

Om Installatörsföretagen

Föreningens intressen sköts av föreningsstämman, styrelsen och vd. Stämman är det högst beslutande organet där alla medlemmar i installatörsföretagen har möjlighet att vara med och påverka. Här hittar du diverse handlingar samt protokoll.

Stämman beslutar bland annat om

  • styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas utlåtande över den
  • ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
  • val av ordförande, vice ordförande samt ledamöter i förbundsstyrelsen
  • val av revisorer jämte suppleanterval av valnämnd
  • avgifter till förbundet
  • ärenden som medlemmar anmält

Föreningsstämman

Ordinarie föreningsstämma hålls före utgången av juni månad och kallelse ska skickas via e-post senast åtta veckor före mötet. Årsmöteshandlingar och dagordning finns tillgängliga på Installatörsföretagens hemsida senast två veckor innan mötet.

Stämmohandlingar 2019

För att få tillgång till årsredovisningen behöver du logga in som medlem.

Logga in här.


Övriga årsmöteshandlingar hittar du nedan.

Protokoll från 2019 års föreningsstämma kommer att läggas här på sidan inom kort.

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.