Hoppa till innehåll

Stämma 2018

Om Installatörsföretagen

Förbundet håller ordinarie stämma varje år, före juni månads utgång. Tid och plats bestäms av styrelsen i Installatörsföretagen.

Stämman beslutar bland annat om

  • styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas utlåtande över den
  • ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
  • val av ordförande, vice ordförande samt ledamöter i förbundsstyrelsen
  • val av revisorer jämte suppleanterval av valnämnd
  • avgifter till förbundet
  • ärenden som medlemmar anmält.

 2018-05-17 Protokoll Installatörsföretagen Föreningsstämma (OJUSTERAT)
Protokollet är ute hos justeringspersonerna för justering

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.