Hoppa till innehåll

Organisation

Om Installatörsföretagen

Installatörsföretagen består av en serviceorganisation och en förening.

Serviceorganisationen bildades genom ett samgående mellan serviceorganisationerna för Elektriska Installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen den 1 januari 2016. Den 1 januari 2018 gick de båda föreningarna samman.

Föreningen Installatörsföretagen representerar över 3 600 medlemsföretag med cirka 50 000 medarbetare, Företagen är verksamma inom VVS, el- och teleteknik, kyla och teknisk isolering och omsätter tillsammans cirka 73 miljarder kronor.

Högsta beslutande organ är den årliga stämman, där väljer medlemmarna styrelse, fastställer medlemsavgifter med mera. Det dagliga arbetet leds av verkställande direktören i servicebolaget Installatörsföretagen.

Huvudkontoret ligger i Stockholm och vi har tolv regionkontor runt om i landet. Installatörsföretagen äger två tidningar, branschtidningen Elinstallatören och VVS Forum. Båda utkommer med 11 nr per år.

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.