Hoppa till innehåll

Frågor vi arbetar med

Om Installatörsföretagen

Vi arbetar aktivt för att höja installationsbranschens status. Genom vårt opinionsarbete skapar vi, tillsammans med medlemsföretagen, intresse och kunskap om vår bransch. Våra medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verk­samma inom branschen för tekniska installationer.

Vi är en idédriven och medlemsstyrd bransch- och arbetsgivarorganisation som tror på företagande och kraften i entreprenörskapet. Vi är experter inom våra områden och drivs av att göra skillnad för medlemsföretagen. Därför finns vi i medlemsföretagens vardag och vi jobbar för deras framtid.

Vi har en glödande passion för installatörers möjlighet att skapa morgondagens samhälle. Vår verksamhet fokuseras på medarbetarrelationer, branschutveckling, opinionsbildning och lobbying för företagens villkor. Via din företagsrådgivare får du service och stöd i din roll som arbetsgivare, företagare och entreprenör.

Påverkansarbete

Medlemmarnas intressen tillvaratas genom bland annat påverkansarbete samt information till myndigheter, politiker och en bred allmänhet om branschens betydelse för ett modernt samhälle och människorna i det.

Remisser

Installatörsföretagen bjuds även in att svara på remisser i olika frågor. Remisserna besvaras både i eget namn och tillsammans med andra organisationer.

Relaterade nyheter

Vi är kritiska till Boverkets nya förslag på energihushållningskrav

30 oktober 2019

Remiss Kraven på hushållning med energi är i realiteten ingen skärpning. Framför allt tycker vi att Boverket behöver skärpa tillsynen och utvärdera reglernas möjlighet att styra åt rätt håll. Vi lyfter även att behovet av ytterligare utredning och förtydliganden om installation...

Fotografering i din vardag

02 oktober 2019

Om Installatörsföretagen Arbetar du med något spännande projekt som vi kan komma och besöka? Det kan vara allt ifrån en helt vanlig byggarbetsplats till att ni ska byta ut belysningen i en karusell på ett tivoli eller en rördragning till en spektakulär fontän. Hur som helst vill vi komma ut till...
Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.