Hoppa till innehåll

Engagemang

Om Installatörsföretagen

För att göra installationsbranschens och framförallt våra medlemmars röst hörd engagerar och samverkar vi som jobbar på Installatörsföretagen oss i ett flertal organisationer, grupper och projekt, både nationella och internationella.

A

 • AIE - European Association of Electrical Contractors Installatörsföretagen deltagar i den internationella arbetsgivarorganisationen AIE på nordisk och europeisk nivå.
 • Allmänna reklamationsnämnden Allmänna reklamationsnämnden avgör tvister mellan enskilda och företag. Vi medverkar som ledamöter i tvister som berör installationsbranschen. Syftet är att tillföra branschkunskap i ärendena och att höja förtroendet för branschen genom att medverka till korrekta avgöranden.
 • Arbetsförmedlingen Installatörsföretagen har en trepartsöverenskommelse gällande Elteknik samt upphandlingsfrågor.

B

 • BBIS (Byggbranschen i Samverkan)
 • Svenska brandskyddsföreningen Installatörsföretagen sitter med i arbetsgrupper för framtagande av nya regler och i deras regeltolkningsgrupp.
 • Byggandets Kontraktskommitté BKK utvecklar standardavtal för svensk samhällsbyggnadssektor, tex AB 04 och ABT 06. Vi deltar i BKKs styrelse, syftet är att medverka till att skapa bra standardavtal.

C

E

 • Elsäkerhetsverket Installatörsföretagen deltar i referensgrupper och i Elsäkerhetsverkets insynsråd.
 • ETG (Elteknikbranschens gymnasium) ETG ägs av Installatörsföretagen och fackförbundet Elektrikerna. ETG erbjuder studenter el- och energiprogrammet med inriktningen elteknik.
 • EUU (Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter). Installatörsföretagen äger EUU. EUU stödjer och utvecklar elteknikbranschen när det gäller grundkunskaper, fortbildning och specialistkunskaper.

F

 • Försvarsmakten Installatörsföretagen har ett samarbete med Försvarsmakten kring kompetensförsörjning.

G

 • Galaxen Bygg Galaxen Bygg är byggsektorns eget företag för arbetsmiljö och hälsa, arbetsplatsförlagd rehabilitering och rekrytering av nyanlända och långtidsarbetslösa till byggbranschen.

I

 • ID06 ID06 syftar till att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i branschen. Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. Vi är delägare till ID06 AB, vi ingår även i ägarrådet och i styrelsen.
 • IUC (Installatörernas utbildningscenter). Installarsföretagen sitter med i IUCs styrelse.

N

 • Nätverket för kompetensförsörjning samhällsbyggnad

P

 • Personalliggargruppen Installatörsföretagen deltar i en grupp tillsammans med Skatteverket, Sveriges Byggindustrier med flera för att förbättra Skatteverkets tillämpning av personalliggarsystemet.

R

 • REFIS (Rörentreprenörernas Friskola i Stockholm). Installatörsföretagen äger REFIS.

S

T

V

Valideringsdelegationens arbetsgrupp

 • VVS-Branschens Yrkesnämnd Installatörsföretagen bistår med styrelseordförande och rådgivning till VVS-Branschens Yrkesnämnd.

Installatörsföretagen är även delaktig i många arbetsgrupper inom Svenskt Näringsliv tillsammans med andra medlemsorganisationer.

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.