Hoppa till innehåll

Rapportera medlemsuppgifter

Medlemskap

I januari-februari varje år ska du som medlemsföretag rapportera in dina medlemsuppgifter till Installatörsföretagen och Svenskt Näringsliv direkt via webben.

Alla medlemsföretag i Installatörsföretagen är även medlemmar i Svenskt Näringsliv. Årsavgiften (förenings- och serviceavgift) baseras på information som du som företag ska rapportera till oss i januari-mars varje år via www.medlemsuppgift.se.

Insamlingsperioden 2020

Begäran om medlemsuppgift skickas ut i januari. Medlemsföretagen ska lämna medlemsuppgift till Svenskt Näringsliv senast 17 mars.

Inloggningsuppgifter

I mitten av januari öppnar webbtjänsten www.medlemsuppgift.se. I anslutning till att insamlingen börjar skickas inloggningsuppgifterna till den person på företaget som är ansvarig för uppgiftsinlämningen.

Viktigt att lämna uppgifterna i tid

Att uppgifterna rapporteras i tid är avgörande för att bli debiterad rätt förenings- och serviceavgift. De företag som inte lämnar sin medlemsuppgift får föregående års avgiftsunderlag uppräknat med 20 procent.

Support och svar på frågor

Under rapporteringsperioden använder du supportnumret 08-50 55 59 50 eller e-post support.medlemsuppgift@svensktnaringsliv.se.

Efter rapporteringsperioden är du välkommen att kontakta medlem@installatorsforetagen.se, om du har frågor gällande medlemskap, medlemsuppgiften eller om företaget nyligen bytt kontaktpersoner.

För frågor om Svenskt Näringsliv kontakta medlemskapsfragor@svensktnaringsliv.se.

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.