Hoppa till innehåll

Rapportera medlemsuppgifter

I januari-februari varje år ska du som medlemsföretag rapportera in dina medlemsuppgifter till Installatörsföretagen och Svenskt Näringsliv direkt via webben.

Alla medlemsföretag i Installatörsföretagen är även medlemmar i Svenskt Näringsliv. Årsavgiften (förenings- och serviceavgift) baseras på information som du som företag ska rapportera till oss i januari-februari varje år via www.medlemsuppgift.se.

Insamlingsperioden 2018

Begäran om medlemsuppgift skickas ut 16 januari. Medlemsföretagen ska lämna medlemsuppgift till Svenskt Näringsliv senast 16 februari.

Inloggningsuppgifter

I mitten av januari öppnar webbtjänsten www.medlemsuppgift.se. I anslutning till att insamlingen börjar skickas inloggningsuppgifterna till den person på företaget som är ansvarig för uppgiftsinlämningen.

Viktigt att lämna uppgifterna i tid

Att uppgifterna rapporteras i tid är avgörande för att bli debiterad rätt förenings- och serviceavgift. De företag som inte lämnar sin medlemsuppgift får föregående års avgiftsunderlag uppräknat med 20 procent.

Support och svar på frågor

Under rapporteringsperioden använder du supportnumret 08-50 55 59 50 eller e-post support@medlemsuppgift.se.

Efter rapporteringsperioden är du välkommen att kontakta medlem@installatorsforetagen.se, om du har frågor gällande medlemskap, medlemsuppgiften eller om företaget nyligen bytt kontaktpersoner.

För frågor om Svenskt Näringsliv kontakta medlemskapsfragor@svensktnaringsliv.se.

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.