Hoppa till innehåll

Rapportera medlemsuppgifter

I januari-februari varje år ska du som medlemsföretag rapportera in dina medlemsuppgifter till Installatörsföretagen och Svenskt Näringsliv direkt via webben

Alla medlemsföretag i Installatörsföretagen är även medlemmar i Svenskt Näringsliv. Årsavgiften (förenings- och serviceavgift) baseras på information som du som företag ska rapportera till oss i januari-februari varje år via www.medlemsuppgift.se.

Fr o m år 2018 baseras avgiften till Installatörsföretagen enbart på den del av föregående års omsättning som hänförs till medlemskapet i Installatörsföretagen. Hit hör normalt egen installationsverksamhet (entreprenad, service, butik och lager), bemanningsverksamhet och teknisk konsultverksamhet. Omsättning som hänför sig till andra avtalsområden (medlemskap i andra arbetsgivarorganisationer) ska inte inkluderas i omsättningsuppgiften. I formuläret på www.medlemsuppgift.se finns ett förslag på omsättning som hämtats från Bolagsverket. Denna uppgift kan ändras om den inte stämmer.

Insamlingsperioden 2018

Begäran om medlemsuppgift skickas ut 16 januari. Medlemsföretagen ska lämna medlemsuppgift till Svenskt Näringsliv senast 16 februari.

Inloggningsuppgifter

I mitten av januari öppnar webbtjänsten www.medlemsuppgift.se. I anslutning till att insamlingen börjar skickas inloggningsuppgifterna till den person på företaget som är ansvarig för uppgiftsinlämningen.

Viktigt att lämna uppgifterna i tid

Att uppgifterna rapporteras i tid är avgörande för att bli debiterad rätt förenings- och serviceavgift. De företag som inte lämnar sin medlemsuppgift får föregående års avgiftsunderlag uppräknat med 20 procent.

Support och svar på frågor

Under rapporteringsperioden använder du supportnumret 08-50 55 59 50 eller e-post support@medlemsuppgift.se.

Efter rapporteringsperioden är du välkommen att kontakta medlem@installatorsforetagen.se, om du har frågor gällande medlemskap, medlemsuppgiften eller om företaget nyligen bytt kontaktpersoner.

För frågor om Svenskt Näringsliv kontakta medlemskapsfragor@svensktnaringsliv.se.