Hoppa till innehåll

Överlåtelse och utträde

Medlemskap

Här kan du läsa vad som gäller vid överlåtelse av verksamhet till annat företag. Eller om företaget av någon annan orsak vill avsluta medlemskapet.

Vad gäller då du vill överlåta medlemskapet?

Vid en överlåtelse av verksamheten (gäller även vid inkråmsuppgörelse) kan det nya företaget överta medlemskapet i samband med övertagandet av verksamheten. Överlåtelsen av medlemskapet måste ske skriftligen. För att beställa överlåtelsehandlingar, kontakta medlem@installatorsforetagen.se.

Om verksamheten har överlåtits, eller ska överlåtas under den period som medlemsavgift redan fakturerats är fakturamottagaren betalningsansvarig för fakturan. För en eventuell fördelning av medlemsavgiften rekommenderar vi att företagen når en överenskommelse sinsemellan.

Säga upp och avsluta ditt medlemskap

Om du och ditt företag vill säga upp medlemskapet i Installatörsföretagen är uppsägningstiden sex månader i enlighet med Installatörsföretagens stadgar.

Medlemskapet upphör därefter vid det hel- eller halvårsskifte som inträffar närmast efter det att sex månader har gått från uppsägningsdagen.

Uppsägning av medlemskapet ska göras skriftligen och vara undertecknat av företagets firmatecknare. Vi bekräftar alltid uppsägningen med brev där det anges vilket datum medlemskapet upphör.

Dokument

Skicka uppsägningen till:

Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Box 17154
104 62 STOCKHOLM

Nedlagd verksamhet

Medlemsföretag som försatts i konkurs upphör omedelbart att vara medlemmar.

Kontakta oss gärna om du har frågor kring ditt medlemskap!

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.