Hoppa till innehåll

Medlemsfakturering

Svenskt Näringsliv administrerar Installatörsföretagens medlemsavgifter. Det förenklar administrationen och du får en samlad faktura i stället för två separata.

Varje år ska du som är medlem rapportera in dina medlemsuppgifter, det vill säga beräkningsunderlaget (lönesummor, omsättning och antal anställda) för medlemsavgifterna som faktureras under året. Årsavgiften faktureras via två periodfakturor.

Medlemsuppgiftsinsamlingen pågår mellan januari och februari via www.medlemsuppgift.se. Om uppgifterna inte rapporteras riskerar företaget att avgiftsunderlaget från året innan räknas upp med 20 procent.

I början av april varje år skickas den första periodfakturan till medlemsföretagen. För de som skickat in sina uppgifter i tid kommer fakturan att basera sig på de inrapporterade uppgifterna.

I början av oktober skickas den andra periodfakturan. Justering för eventuella ändringar respektive eventuell uppräkning sker på höstfakturan.

Dröjsmålsränta enligt räntelagen debiteras på fakturabeloppet efter förfallodatum.

Om du vill få en referensperson angiven på fakturan, har en annan fakturaadress än postadressen meddelar du det till medlem@installatorsforetagen.se.

Det finns möjlighet att få medlemsfakturorna från Svenskt Näringsliv och Installatörsföretagen som pdf, e-faktura eller vanlig pappersfaktura.