Hoppa till innehåll

Medlemsfakturering

Medlemskap

Svenskt Näringsliv administrerar Installatörsföretagens medlemsavgifter. Det förenklar administrationen och du får en samlad faktura i stället för två separata.

Varje år ska du som är medlem rapportera in dina medlemsuppgifter, det vill säga beräkningsunderlaget (lönesummor, omsättning och antal anställda) för medlemsavgifterna som faktureras under året. Årsavgiften faktureras via två periodfakturor.

Från och med år 2018 baseras avgiften till Installatörsföretagen enbart på den del av föregående års omsättning som hänförs till medlemskapet i Installatörsföretagen. Hit hör normalt egen installationsverksamhet (entreprenad, service, butik och lager), bemanningsverksamhet och teknisk konsultverksamhet. Omsättning som hänför sig till andra avtalsområden (medlemskap i andra arbetsgivarorganisationer) ska inte inkluderas i omsättningsuppgiften. I formuläret på www.medlemsuppgift.se finns era senast inrapporterade uppgifter inlagda.

Som medlem i Installatörsföretagen betalar ni en årsavgift för medlemskapet i föreningen samt en avgift för den service och trygghet som vi erbjuder. Utöver dessa avgifter tillkommer en årsavgift för medlemskapet i Svenskt Näringsliv och eventuellt en årsavgift till din regionala förening. Vi på Installatörsföretagen har tagit fram en räknesnurra så att du kan få en uppfattning om din kommande avgift för medlemskapet i Installatörsföretagen.

> Räkna ut vad ni får betala med vår räknesnurra

Medlemsuppgiftsinsamlingen pågår mellan januari och februari via www.medlemsuppgift.se. Om uppgifterna inte rapporteras riskerar företaget att avgiftsunderlaget från året innan räknas upp med 20 procent.

I början av april varje år skickas den första periodfakturan till medlemsföretagen. För de som skickat in sina uppgifter i tid kommer fakturan att basera sig på de inrapporterade uppgifterna.

I början av oktober skickas den andra periodfakturan. Justering för eventuella ändringar respektive eventuell uppräkning sker på höstfakturan.

Dröjsmålsränta enligt räntelagen debiteras på fakturabeloppet efter förfallodatum.

Om du vill få en referensperson angiven på fakturan, har en annan fakturaadress än postadressen meddelar du det till medlem@installatorsforetagen.se.

Det finns möjlighet att få medlemsfakturorna från Svenskt Näringsliv och Installatörsföretagen som pdf, e-faktura eller vanlig pappersfaktura.

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.