Hoppa till innehåll

Säker panninstallation - Att installera fast bränslepanna i småhus

Installationsteknik

Ett bra värmesystem är viktigt för trivsel och välbefinnande. Värmesystemets utformning och framför allt panninstallationer är också avgörande för uppvärmningsekonomi och miljöpåverkan.

Broschyren Säker panninstallation- Att installera fast bränslepanna i småhus (pdf) vänder sig till dig som ska nyinstallera eller bygga om till en panna med fastbränsle. Du får information om viktiga miljö- och säkerhetsfrågor vid fastbränsleeldning. Dessutom finns information om var man vänder sig med sina frågor.

Checklista

Detta måste du göra innan installationen.

 • Kontakta skorstensfejaren för:
  • bedömning av brandkrav vid installation av en ny rökkanal
  • täthetskontroll och bedömning av brandkrav för en befintlig rökkanal
 • Gör bygganmälan till byggnadsnämnden om:
  • det är en nyinstallation av panna eller rökkanal
  • installationen innefattar byte av bränsleslag
 • Kontrollera med byggnadsnämnden, sotningsväsendet eller räddningstjänsten att myndigheternas brandkrav för pannrum och bränsleförvaring är uppfyllda
 • Kontrollera med ditt försäkringsbolag att din försäkring är anpassad till uppvärmningsform och val av bränsleslag

Detta bör du göra i samband med att skorstensfejaren besiktigar din rökkanal

 • Om du har en rökkanal av stål. Anlita sotaren för att besiktiga att rökkanalen inte korroderat.
 • Det mest utsatta stället är där rökkanalen går från varmt till kallt utrymme, ofta vid vindsbjälklaget.

Detta bör du göra i samband med val av installatör:

 • Gör ett skriftligt avtal med installatören.

Detta bör du kontrollera med installatören i samband med val av utrustning:

Pannan

Kontrollera att:

 • den panna du valt uppfyller myndigheternas miljökrav. Provning, godkännande?
 • pannan kan sotas när den ställts på plats i ditt pannrum

Ackumulator

Kontrollera att:

 • ackumulatorns storlek ger bästa utnyttjande av bränslet och av pannans konstruktion
 • ackumulatorns är tillräckligt stor för att klara myndigheternas miljökrav vid eldning
 • ackumulatorn är kopplad till pannan och till husets värmesystem så att bästa utnyttjande av pannans funktion erhålls
 • ackumulatorn har tillräcklig isolering

Säkerhetsutrustning

Kontrollera:

 • att expansionskärlet är av rätt typ och dimensionerat för den nya installationen
 • att befintligt expansionskärl är korrosionssäkert och placerat på frostsäker plats
 • om säkerhetsventil krävs
 • att temperaturbegränsningsventil av rätt typ eller annan motsvarande säkerhetsutrustning installeras

Detta bör du göra när installationen är klar, innan den börjar användas:

 • Anlita en sakkunnig för installationskontroll av panna och säkerhetsutrustning. Byggnadsnämnden kan hjälpa dig med namn på en sakkunnig.
Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.