Hoppa till innehåll

Egenkontroll VVS

Installationsteknik

Installationsbranschens egenkontrollsystem, INSTEG, är ett verktyg som VVS Företagen tagit fram för att använda i entreprenad- och serviceprojekt.

Egenkontrollsystemet är den operativa delen av kvalitets- och miljöplanen som i detalj styr alla kvalitetspåverkande aktiviteter i ett entreprenad- eller serviceprojekt. Det är det första system som helt tar hänsyn till kraven i AB 04, AMA 16 VVS & Kyl och nya Plan- och Bygglagen.

Verktyget innehåller checklistor, mallar och exempel. Den som önskar kan inordna egenkontrollsystemet i ett ledningssystem.

Varför egenkontroll?

Det finns en rad skäl till varför man ska införa egenkontroll. Här listar vi de viktigaste:

  • För att det avtalats (AB, AMA)
  • Myndighetskrav (PBL, BBR, AmL)
  • För att ersätta besiktning (AB 7:12)
  • För att det är lönsamt (rätt utfört)
  • För att förbättra kundrelationen (rätt utfört)
  • Strävan efter ett felfritt resultat
  • Trovärdighet

Använda egenkontroll

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.