Hoppa till innehåll

VVS-teknik

Installationsteknik

VVS står för värme, ventilation och sanitet. VVS-tekniken omfattar de tekniska systemen/installationerna i byggnader som har till uppgift att på ett energieffektivt sätt svara för inomhusklimatet (uppvärmning, kyla och ventilation) samt förse byggnaden med varmt och kallt tappvatten och leda bort avloppsvatten och regnvatten. Till VVS-tekniken räknas även sprinkler för brandskydd, gasinstallationer på sjukhus och laboratorier samt teknisk isolering.

Vi arbetar med bland annat branschanvisningar för VVS-installationer, energieffektivisering, tar fram hjälpmedel för VVS-installationsföretag och rekommendationer för branschens kunder. Vi arbetar även med projekt för att effektivisera installationsarbetet.

Ett av våra mest populära hjälpmedel är Teknikhandboken VVS, som du beställer via webbshopen IN Förlag. Glöm inte att logga in på IN Förlag för att ta del av medlemspriset. Om du är medlem i Installatörsföretagen men inte har en inloggning så kan du skapa en inloggning här.

En annan viktig del av vårt arbete inom VVS-installationsteknik är att initiera och delta i utvecklingsprojekt. Genom SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, som branschen är delägare i, kan våra medlemsföretag få ekonomiskt stöd för att driva projekt. Prioriterade områden är digitalisering, energi/hållbarhet, renoveringsteknik och skydd mot legionellatillväxt. Vi driver också utvecklingsprojekt tillsammans med olika högskolor, branschkollegor och institut.

Legionella
Legionärssjuka är en sjukdom som främst sprids genom VVS-installationer. Alla i byggsektorn som planerar och utför installationer bör därför vara orienterade om sjukdomsriskerna. Sky...
Säker vatteninstallation
En säker vatteninstallation är utförd enligt gällande branschregler och av utbildade VVS-montörer på ett auktoriserat VVS-företag. När installationen är klar dokumenteras det i ett...
Nordiskt Vattenskadeseminarium
Vattenskador är ett stort problem i byggande och förvaltning och i norden kostar vattenskador cirka 20 miljarder per år. Nordiskt Vattenskadeseminarium är ett forum för erfarenhets-...
Vattenskadeundersökningar
Vattenskador i byggnader kostar cirka 15 miljarder kronor årligen. Förutom höga kostnader drabbas fastighetsägaren, hyresgästen och brukaren även av många praktiska besvär....
Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.