Hoppa till innehåll

Tele och kommunikation

Data/Tele, Visa alla

Kommunikation är grunden inom teleteknik och innefattar allt från enklare telesignalanläggningar till det som gemene man ofta associerar med teleområdet, traditionella telefonsystem. Dessa avvecklas nu i rask takt till förmån för mobiltelefoni.

Mobiltelefonnäten byggs ut snabbt soch blir också allt viktigare för samhället samtidigt som dess kapacitet utökas genom 4G och 5G. Ett relativt nytt område är system för inomhustäckning av mobilsignal. Dålig mobiltäckning inomhus orsakas av att vi idag bygger för ”täta” hus, som inte släpper igenom radiosignaler.

Gemensamt för alla dessa system är att dom syftar till att överföra kommunikation på ett eller annat sätt, till exempel ljud- eller tid-distribution samt audio och video.

 • Telesignalanläggningar

  Telesignalanläggningar är ett samlingsnamn på enklare anläggningar. Telesignalanläggningar installeras ofta i ett gemensamt ledningsnät. Anläggningarna består av en centralutrustning, nätkomponenter, platsutrustning och kan användas för olika typer av funktioner;

  • Tiddistribution
  • Ljuddistribution
  • Nödlarm
  • RWC-larm
  • Kösystem
  • Upptaget-vänta-stig in
  • Överfallslarm
  • Patientsignalsystem och kallelsesystem
  • Driftövervakning
  • Enklare styr- och reglersystem
 • Telefoni

  Telefoni tillhanda hölls tidigare av televerket som också byggde i ett eget landsomfattande rikstelefonnät för tjänsten men efter avregleringen tillhandahålls telefoni av olika operatörer. Det gör att nätet inte behöver ägas av operatören som tillhandahåller tjänsten.

  I fastigheterna har dessa nät ofta ersatts av fastighetsnät, kopparaccessnät, som i vissa fall ersätts av fiberaccessnät. Tack vare rikstelefonnätets stora geografiska spridning kommer det att användas för analog telefoni ett bra tag framöver i stora delar av landet.

  I kontor installeras telefonväxlar för företagets egna behov även om IP-telefonilösningar blir allt vanligare. Syfte med den fasta telefonin är att kunna erbjuda trådbundna telefonitjänster. Generella krav från Post- och Telestyrelsen, PTS finns. För respektive anläggning gäller operatörens krav.

 • Mobiltelefoni

  Mobiltelefonin är en form av radiokommunikation där mobiltelefoner kommunicerar med varandra över basstationer. Området har en snabb tillväxt och en ständig förtätning av mobilmaster sker vartefter kapacitetsbehovet ökar. Ursprungligen användes analoga signaler för att överföra mobiltelefonsamtalen, men med introduktionen av digitala signaler förenklades överföringen av ljud och data. Även larm och annan kommunikation skickas över mobilnätet, bland annat har räddningstjänst och polis sitt eget nät Rakel. Kraven på ökad täckning, främst inomhus, har även gjort att separata inomhus mobilnät behöver byggas där fastigheten skärmar av mobilsignaler.

 • Antennanläggningar

  Antennätens primära uppgift är att distribuera radio- och TV-signaler. Signalerna i antennanläggningarna kan distribueras på fyra sätt:

  • Terrest (markbundet) Sänds som radiovågor från sändarstationer till våra TV-antenner. Sedan digitaliseringen 2006-2007 sänds radiovågorna endast digitalt.
  • Kabel-TV TV- och radiosignalerna tas emot vid en punkt, en så kallad huvudcentral, som vidaresänder signalerna till en mängd hushåll via fiber- och koaxialkablar. Varje kabelnät består, som namnet antyder, av kablar, som installeras i marken och i fastigheter. Kabelnät i fastigheter kan vara konstruerade på två sätt: som stjärnnät eller kaskadnät. I ett stjärnnät går det en separat kabel till varje lägenhet. I ett kaskadnät är nätet uppdelat i ett fåtal slingor som var och en passerar genom flera antennuttag och signaler avtappas i varje uttag. Kabel-TV-nät kan även användas för distribution av bredband och telefoni vilket kräver stöd för dubbelriktad trafik s.k. returkanal.
  • Satellit-TV TV-sändningar där en satellit används för att sända tv-program, tar emot signalerna med parabolantenn antingen direkt i de enskilda hushållen eller för vidaresändning i ett kabel-tv-nät eller i ett mindre centralantennsystem.
  • Bredbands TV- och radiosignaler Dessa signaler kan distribueras över bredbandsnätet antingen som traditionell signal eller som paketförmedlad IP-TV.

  CANT (Centrala Antennföreningen) ger ut rekommendationer och utfärdar CANT-auktorisationen av tekniker och företag som installerar och utför service av antennanläggningar.

  Länkar

Nyheter

World Wide Web fyller 30 år

28 mars 2019

Data/Tele Webben som vi människor känner till det idag började sin bana år 1989 och har sedan dess blivit en självklarhet för de allra flesta av oss. Vad som började som en relativt simpel företeelse har växt och förändrat sättet människor kommunicerar med varandra och givit oss ...

Uppdaterat kursutbud hos INSU avseende tele

28 mars 2019

Data/Tele Idag knyts bostäder, kontor, kommersiella och offentliga byggnader ihop med fiber. Fibern kompletteras sedan med kopparbaserat nät i fastigheten som inte bara kan erbjuda en enorm kapacitet för kommunikation, utan även strömförsörjning i helt nya nivåer.

Olika tekniker för IoT och fastighetsautomation

27 mars 2019

Branschfrågor Både IoT (internet of things) och fastighetsautomation är heta begrepp på marknaden. I samband med dessa förekommer ytterligare ett antal begrepp samt tekniker för att lösa kommunikationsbehovet mellan olika enheter och uppkoppling av sensorer.

Ledningssystem för tele- och säkerhetsföretag

27 mars 2019

Data/Tele EIO:s ledningssystem som tidigare hette EIO Q, håller på att uppdateras till ett mer heltäckande system. I och med uppdateringen kommer tele- och säkerhetsprojekt, samt de krav som dessa system ställer på företaget, att involveras på ett mer effektivt sätt.
Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.