Hoppa till innehåll

Data och infrastruktur

Data/Tele, Visa alla

I takt med att mer och mer blir uppkopplat blir infrastrukturer för informationsöverföring allt viktigare. För att bygga upp dessa infrastrukturer används olika typer av nät byggda i olika typer av media så som koppar, fiber eller trådlösa.

 • Data

  Rena datanät installeras i mycket begränsad omfattning. Istället byggs generella fastighetsnät/LAN och accessnät, s.k. kommunikationsnät som kan hantera olika typer av informationsöverföring.

 • Fastighetsnät/LAN

  Syftet med LAN, Local Area Network, eller fastighetsnät som det heter på svenska är ett nät för all form av informationsöverföring inom fastigheten. Näten byggs oftast upp med fyrapars kopparkabel och/eller fiberkabel och utformas som strukturerade nät med stjärnnätstopologi.

  Kraven som ställs på fastighetsnät är upptill beställaren att formulera, men kraven bör följa den svenska och europeiska standarden SS EN-50173 med dess olika delar som krav på produkter och prestanda. Denna standard bör kompletteras med SS EN-50174 -serien som anger hur installation av dessa nät skall ske.

  SS-EN 50173-1

  Allmänna fordringar

  SS-EN 50174-1

  Installation av kabelnät - Planering och kvalitetssäkring

  SS-EN 50173-2

  Kontor

  SS-EN 50174-2

  Planering och genomförande av installation inomhus

  SS-EN 50173-3

  Industrier

  SS-EN 50174-3

  Planering och genomförande av installation utomhus

  SS-EN 50173-4

  Bostäder

  SS-EN 50173-5

  Datahallar

  SS-EN 50173-6

  "Distributed building services"

  Används båda standardserierna kan kompletta krav ställas.

  ILLUSTRATION in här

 • Infrastruktur/WAN/MAN

  Generella nät utanför fastigheten kallas ofta WAN, Wide Area Network. Det finns också MAN, Metropolitan Area Network, eller på svenska stom- och stadsnät. WAN och MAN kan tillsammans med accessnät eller andra anslutningsnät ge förutsättningar för kommunikation mellan olika användare och byggnader. Idag byggs dessa nät nästan uteslutande med fiber som media, men även befintliga kopparaccessnät eller trådlösa nät kan användas. Inga generella krav finns på dessa nät, men ovanstående standard serier omfattar delvis även dessa nät. Därför har branschen har tagit fram ett kompetensbevis "certifierad fibertekniker" för att säkerställa installatörens kompetens inom fiberinstallation.

 • Fastighetsautomation/Styrsystem

  Fastighetsautomation/Styrsystem

  Fastighetsautomation syftar till att göra en fastighet bekvämare, tryggare eller energieffektivare genom att styra och knyta samman fastighetens olika tekniska system och på så sätt styra olika funktioner och kraftförbrukare. Detta kan ske trådbundet eller trådlöst och kopplas vanligtvis samman med fastighetsnätet för överföring av mätvärden, styrningar och larmer. Exempel på funktioner som oftast kan kopplas är av ett fastighetssystem är:

  • Värme/kyla
  • Belysning
  • Solskydd
  • Inbrotts-/Brandlarm
  • Kameror
  • Fläktar
  • m.m.

  Oftast används en centralenhet som reglerar de enskilda komponenterna genom någon form av bussystem eller trådlösteknik. Men det finns även decentraliserade system Exempel på system är: M buss, BacNet, KNX, LON, Z-wave, Zigbee eller liknande. De olika har ofta olika leverantörsknutna standarder för komponenter och installation vilket gör att dom inte kan kopplas samman fritt.

  De största fördelarna är att systemen blir väldigt flexibla och kan ändras efter användarens behov utan att fysik omkoppling, en annan stor fördel är att systemen kan styra varandra och därmed uppnå ökad energibesparing, trygghet, bekvämlighet. Helt klart är att styrsystem kommer att få en allt större roll i installationer och är dagens moderna installationsmetod.

 • IoT (Internet of things)

  IoT (Internet of Things)

  IoT ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker samt varelser (inklusive människor), förses med små inbyggda sensorer. Dessa kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt skapa ett situations anpassat beteende och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer och tjänster. Anledningen till detta är att tekniken för sensorer har utvecklats och dessa blivit både mindre och billigare. Sensorer för att mäta/detektera olika saker så som lufttemperatur och –kvalité, regn, ljus, rörelse, tryck, vatten m.m. Dessa är självklart en förutsättning men den riktiga effekten blir först när all information från sensorerna kan nyttjas, lagras, och analyseras för att skapa styrning av t.ex. fläktar, belysning, bevattning, värmekällor m.m. eller varna och larma.

  IoT bygger i grunden på att fler och fler saker ”kopplas upp” och på så sätt kan interagera med varandra. Detta är en naturlig utveckling som vi ser överallt i vår vardag redan idag. Det är inte längre bara datorn, telefonen/surfplattan och ev. spelkonsol i hemmet som kräver uppkoppling, när man t.ex. köper en TV så förutsätts den vara uppkopplad mot nätet samma sak med bilen, inbrottslarmet, el- och vattenmätaren, värmepumpen och andra vitvaror och bruna varor följer efter. Detta för att kunna styra och läsa av dom på distans. Digitala dörrlås, hälsoarmband, belysningsstyrningar och ljudanläggningar, robotdammsugare, robotgräsklippare m.m., finns som erbjuder/kräver uppkoppling. De flesta system kommer att kopplas upp med IP-baserad kommunikation även om den lokala kommunikationen mellan ”sakerna” kan ske med andra protokoll. Det innebär att trådbundna och trådlösa fastighetsnät måste byggas på annat sätt än idag då vi installerar uttag till arbetsplatserna, där kommer troligtvis inte kameran, sensorn, mätvärdesinsamlingen att sitta. Detta hanteras i SS-EN 50173-6.

Nyheter

Tjäna mer genom att datalagra åt kunden

15 november 2019

Branschfrågor Genom serverhosting kan du hjälpa dina kunder att lagra, säkerhetskopiera och hantera data. Detta är inget nytt fenomen i sig, men flera möjligheter har nu öppnats upp. I vår rapport ”Dubbelt upp” kan du bland annat läsa om att det troligtvis kommer att bli en god affärs...

Kan det du jobbar med påverka Sveriges säkerhet?

25 september 2019

Data/Tele Om svaret på frågan ovan är ”ja” så behöver du ta en närmare titt på den nya Säkerhetsskyddslagen. Säkerhetsskydd handlar om att organisationer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska arbeta förebyggande för att skydda sig mot brott som kan hota Sveriges säkerhet, t...

Installationsstandarden översatt till svenska

24 september 2019

Data/Tele Nu är den europeiska installationsstandarden för fastighetsnät SS-EN 50174–1 och-2 översatta till svenska. Dessa gavs ut i början av året som svensk standard men som alltid tidigare har dessa varit skrivna på engelska men med en framsida på svenska. Nu kommer den för för...

Datainspektionen hinner inte med kamerabevakningsärenden

23 september 2019

Aktuellt Kamerabevakningslagen trädde i kraft i augusti 2018 för att öka möjligheten att bedriva kamerabevakning på offentlig plats. Dock har tillsynsmyndigheten Datainspektionen svårt att hinna med tillsynsarbetet, rapporterar SVT. Regeringen har dock lämnat glädjande besked och...
Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.