Hoppa till innehåll

BIP QTO

Installationsteknik

BIP Quantity Take Off (BIP QTO) är en applikation kopplad till databasen. Programvaran underlättar kvalitettssäkring och uttag av information från IFC-filer från CAD-system till andra system eller till Excel.

Applikationen är främst till för kvalitetssäkrad mängdavtagning med möjlighet till selektering och sortering på olika egenskaper.

I BIP ska alla objekt ha en identitet, en beteckning dvs en typ av objekt, TypeID, och angivelse av läge i modellen, rum, våning, koordinater m m. Dessutom anges relevanta egenskaper på lämplig detaljeringsnivå. BIP ger effektivare informationsflöde mellan projektörer – byggare – installatörer – drift och förvaltning genom gemensamma beteckningar och egenskapsbeskrivningar samt egenskaper som underlättar för alla berörda. Alla kan använda samma beteckningar och egenskapsbeskrivningar i alla led vilket minskar arbete, felrisker och ger spårbarhet.

Applikationen/programvaran BIP QTO, som står för BIP Quantity Take Off, är integrerad med BIP-databasen. BIP QTO analyserar IFC-filer i din dator.

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.