Hoppa till innehåll

BIP QTO

BIP Quantity Take Off (BIP QTO) är en applikation kopplad till databasen. Programvaran underlättar kvalitettssäkring och uttag av information från IFC-filer från CAD-system till andra system eller till Excel.

Applikationen är främst till för kvalitetssäkrad mängdavtagning med möjlighet till selektering och sortering på olika egenskaper.

I BIP ska alla objekt ha en identitet, en beteckning dvs en typ av objekt, TypeID, och angivelse av läge i modellen, rum, våning, koordinater m m. Dessutom anges relevanta egenskaper på lämplig detaljeringsnivå. BIP ger effektivare informationsflöde mellan projektörer – byggare – installatörer – drift och förvaltning genom gemensamma beteckningar och egenskapsbeskrivningar samt egenskaper som underlättar för alla berörda. Alla kan använda samma beteckningar och egenskapsbeskrivningar i alla led vilket minskar arbete, felrisker och ger spårbarhet.

Applikationen/programvaran BIP QTO, som står för BIP Quantity Take Off, är integrerad med BIP-databasen. BIP QTO analyserar IFC-filer i din dator.

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.