Hoppa till innehåll

Behov av åtgärder för att sprida BIM för installationer

Installationsteknik

Kartläggning av behov av åtgärder för att underlätta spridning av BIM i olika typer av projekt ger underlag för vidare arbete inom Installatörsföretagen och dess medlemsföretag. Arbetet omfattar vidare utveckling inom olika verksamheter och så långt som möjligt tillsammans med andra aktörer i branschen.

SBUF-projektet ”Behov av åtgärder för att sprida BIM för installationer” resulterade i tre dokument som ger underlag för Installatörsföretagen och dess medlemmar och gärna andra företag och organisationer att analysera behov samt göra förslag till åtgärder och nya utvecklingsprojekt.

  • Behov av åtgärder
  • Branscharbete utfört och pågående
  • Kort om BIM och BIP
Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.